Pozadinske informacije

U svim obiteljima prije ili kasnije postavlja se pitanje trebaju li djeca dobiti svoj vlastiti mobitel ili pametni telefon. I sve češće se na to pitanje odgovara potvrdno.
Čak polovica djece između 6. i 13. godine života - preciznije 47 posto te starosne skupine - prema podacima KIM studije iz 2014. posjeduje već mobitel odnosno pametni telefon. Već svako četvrto dijete posjeduje pametni telefon (izvor: Potrošačka analiza u skupini djece iz 2014.). I to je slučaj praktično u svim kućanstvima (98 posto). Stoga je puno viši udio djece i mladih koji koriste pametni telefon. Prema Bitkom studiji „Djeca i mladi 3.0“ u skupini djece između 10. i 11. godine života udio onih koji koriste pametni telefon iznosi 57 posto, a u skupini djece između 12. i 13. godine života taj udio iznosi čak 85 posto.
Bild
Multimedijalni sposobnjaci
Rano korištenje medija na pametnom telefonu za roditelje i pedagoge zahtijeva odgovore na posebna pitanja budući da se ti uređaji više ne koriste samo za telefoniranje. Oni omogućuju pristup Internetu i raznim komunikacijskim kanalima, posjeduju kameru za fotografiranje i snimanje video sadržaja, služe za pohranjivanje podataka i kao izvor podataka, koriste se za reprodukciju glazbe i na njima se mogu izvesti bezbrojne aplikacije (tzv. appovi) i igrice. Stoga su kod korištenja tih uređaja značajni različiti aspekti, npr. medijska kompetencija, ICT sigurnost i zaštita podataka, ophođenje prema reklamama, vrijeme korištenja uređaja, zaštita mladih, osobna prava, odabir prikladnih sadržaja, itd.
Izazovi za roditelje i stručnjake
Ovdje su roditelji vrlo često u bezizlaznoj situaciji. Oni u svakom slučaju žele da ih djeca preko mobitela budu dostupna i žele da njih djeca mogu tako kontaktirati. S druge strane mnogi su roditelji kritični prema korištenju pametnog telefona i ostaju nesigurni zbog mogućih rizika koji iz toga proizlaze. Osim toga u slučaju pametnih telefona teže je kontrolirati korištenje i konzum medija budući da djeca te mobilne uređaje često koriste samostalno, često i s mobilnim pristupom na Internet. Stoga je postavljanje i pridržavanje primjerenih pravila za mnoge obitelji pravi izazov.

I pedagozi se susreću s posebnim izazovima budući da djeca i mladi svoje mobitele i pametne telefone donose sa sobom u odgojnu ustanovu. Ti uređaji na nastavi mogu brzo postati izvor smetnje, a odgojnim ustanovama trebaju strategije kako bi se mogle primjereno susresti s fenomenima kao što su mobbing preko Interneta ili konzumiranje neprikladnog sadržaja. S druge strane ti uređaji imaju veliki potencijal za korištenje digitalnih ponuda na nastavi pri čemu se treba obratiti pozornost na pitanja zaštite podataka i ICT sigurnosti, odnosno tu je potrebno razviti odgovarajuća didaktička načela.
Pratnja kod ranog korištenja medija
Djeca i mladi koriste sve mogućnosti svog pametnog telefona ili mobitela. Za slanje poruka sve se češće koriste aplikacije s kojima se preko Interneta poruke mogu slati besplatno.

Važno je da roditelji i pedagozi koncentrirano i kompetentno poprate to rano korištenje medija i da djeci i mladima pritom pomognu da svoj mobitel odnosno pametni telefon koriste suvereno i kompetentno, tj. da prepoznaju moguće opasnosti i rizike.