Teaser
Inicijativa

Kontakt

Uspješna realizacija naših tema, predstavljenih projekata kao i ciljano korištenje materijala za nastavu zahtijevaju visoku razinu transparentnosti i mudro prenošenje informacija.

Imate li pitanja ili ideja? Želite li dodatne informacije o inicijativi Teachtoday?
Onda nas izravno kontaktirajte!

Projektni ured Teachtoday
Telefon +49 30 2938 1680 | Faks: +49 30 2938 1689