Izbjegavanje mobbinga

Senzibiliziranje i jačanje medijske kompetencije djece i mladih, pedagoga i roditelja može pomoći da uopće ne dođe do slučajeva mobbinga. Mobbing preko Interneta/zlostavljanje preko Interneta (tzv. bullying) može se spriječiti ako se iskoriste razne mogućnosti i mjere u radu s informacijskim i komunikacijskim tehnologijama.
Bild
U okviru prevencije i škole imaju zadaću praktičnim uputama i ponudama podržati odgovornu i kompetentnu medijsku komunikaciju.
Morate biti svjesni činjenice da djeca i mladi mogu biti žrtve ali i počinitelji mobbinga preko Interneta.
Senzibilizirajte svoje učenice i učenike uvijek o perspektivi žrtve i perspektivi počinitelja kako bi razvili svijest o vlastitom ponašanju.
Obratite pozornost na signale koji bi mogli upućivati na mobbing i promatrajte pozorno situaciju u sljedećim slučajevima:
  • ako vam se neka učenica ili učenik učini zbunjen nakon korištenja Interneta ili mobitela;
  • ako kod neke učenice ili učenika primijetite trajne promjene u odnosu prema drugima;
  • ako učenica ili učenik ne priča rado o vlastitim aktivnostima na Internetu ili ako pak pričajući o vlastitom korištenju mobitela djeluje zatvoreno;
  • ako je zlostavljanje preko Interneta/mobbing preko Interneta tema razgovora za vrijeme odmora između školskih sati ili pak tema o kojoj učenici pričaju na nastavi.

Razgovarajte s učenicama i učenicima o tome kako trebaju reagirati na mobbing.
Dogovorite kodeks korištenja mobitela na školi uz pomoć kolega i uprave škole kao i predstavnika roditelja i učenika. Jasna pravila preduvjet su da se protiv prijestupa mogu provesti odgovarajuće pravne mjere.
Pohranite e-poštu, tekstualne poruke i internetske konverzacije s dotičnim vrijeđajućim karakterom i radi dokazivanja oduzmite dotični mobitel počinitelja. Obratite pozornost da tamo pohranjene sadržaje zbog zaštite podataka ne smijete provjeravati bez dozvole njegovog vlasnika. Treba razmisliti je li privremeno oduzimanje mobitela primjereno ili hoće li se tako pak situacija nepotrebno zaoštriti.
U slučaju mobbinga informirajte roditelje sukobljenih strana, ali i policiju ako sumnjate da je počinjeno kazneno djelo.
Kod teme mobbing nemojte misliti samo na to da bi vaše dijete moglo biti žrtva mobbinga, već pokušajte i utjecati na to da ono ne postane počinitelj u tome.
U obiteljskim razgovorima razgovarajte o mobbingu preko Interneta/zlostavljanju preko Interneta.
Obratite pozornost na signale koji bi mogli upućivati na mobbing i promatrajte pozorno situaciju u sljedećim slučajevima:
  • ako vam se vaše dijete učini zbunjenim nakon korištenja Interneta ili mobitela;
  • ako se kod vašeg djeteta vide trajne promjene u vezi prema prijateljicama i prijateljima;
  • ako se kod vašeg djeteta vide trajne promjene u vezi prema prijateljicama i prijateljima;
  • ako vaše dijete u razgovoru sa svojim prijateljima priča o zlostavljanju preko Interneta/mobbingu preko Interneta.
Jasno dajte do znanja da ste uvijek na raspolaganju ako dođe do problematičnih situacija i da možete pomoći.
Razgovarajte sa svojim djetetom kako treba reagirati u mogućim situacijama mobbinga.
Razgovarajte sa svojim djetetom kako treba reagirati u mogućim situacijama mobbinga.