skiptomain

Adatvédelem

Olvasási idő: Perc
Érvényben: 2018.05.25.
Általános információk

A Deutsche Telekom AG (Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn) számára kiemelt fontosságú az Ön személyes adatainak védelme. Fontos számunkra, hogy tájékoztassuk arról, milyen személyes adatokat gyűjtünk, hogyan használjuk fel ezeket, és milyen lehetőségekkel rendelkeznek az érintettek ezzel kapcsolatban.


1. Hol találom a fontos információkat?

A jelen adatvédelmi tájékoztató áttekintést nyújt azokról a pontokról, amelyek adatainak a weboldalon keresztül a Telekom által történő feldolgozására vonatkoznak.
További információkat, ideértve az egyes termékekkel kapcsolatos adatvédelmi tudnivalókat az alábbi hivatkozásokra kattintva tekinthet meg: https://www.telekom.com/de/verantwortung/datenschutz-und-datensicherheit/datenschutz, illetve: http://www.telekom.de/datenschutzhinweise.


2. Ki az adatkezelő? Kihez fordulhatok, ha kérdéseim merülnek fel a Telekom adatvédelmével kapcsolatban?

Az általános adatvédelmi rendelet és a tagállamok egyéb, nemzeti adatvédelmi jogszabályai, illetve egyéb adatvédelmi rendelkezései értelmében az adatkezelő:

Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140
53113 Bonn

A Deutsche Telekom a www.teachtoday.de internetoldal szolgáltatója, és ezáltal felelős az adatgyűjtésért is.

Az adatkezelést egy adatkezelési megbízás keretén belül a következő regisztrált egyesület végzi:

Helliwood media & education im fjs e.V.
Marchlewskistraße 27
10243 Berlin
Telefon: +49 30 2938 1684
E-mail: info@helliwood.de
Weboldal: www.helliwood.de

Amennyiben kérdései vannak, forduljon a Deutsche Telekom AG által kijelölt adatvédelmi tisztviselőhöz, aki a kezdeményezéssel kapcsolatos ügyekért felelős a Teachtoday projektirodában:

Stefan Deumer
HELLIWOOD media & education im fjs e.V.
Marchlewskistraße 27
10243 Berlin
E-mail: deumer@helliwood.com


3. Milyen jogaim vannak?

Érintettként jogosult:
a) tájékoztatást kérni a kezelt adatok kategóriájával, az adatkezelés céljával, az adatok esetleges címzettjeivel, a tervezett tárolási időszakkal kapcsolatos információkról (általános adatvédelmi rendelet 15. cikke);

b) pontatlan, illetve hiányos személyes adatok helyesbítését, illetve kiegészítését kérni (általános adatvédelmi rendelet 16. cikke);

c) jövőbeli hatállyal bármikor visszavonni egy korábban megadott hozzájárulását (általános adatvédelmi rendelet) 7. cikkének (3) bekezdése);

arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen (általános adatvédelmi rendelet 21. cikkének (1) bekezdése);

e) az általános adatvédelmi rendelet 17. cikkének keretén belül bizonyos esetekben kérni adatai törlését – különösen olyankor, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték, vagy a fentieknek megfelelően visszavonta a hozzájárulását vagy tiltakozott az adatkezelés ellen;

f) bizonyos feltételek értelmében kérni adatai korlátozását, amennyiben a törlés nem lehetséges, illetve ha a törlési kötelezettség vitatott (általános adatvédelmi rendelet 18. cikke);

g) arra, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható formátumban, pl. CSV-formátumban megkapja, valamint hogy egy másik adatkezelőnek továbbítsa (általános adatvédelmi rendelet 20. cikke);

h) arra, hogy panaszt tegyen az illetékes felügyeleti hatóságoknál az adatkezeléssel kapcsolatban (telekommunikációs szerződések esetén: az adatvédelemért és információszabadságért felelős német szövetségi biztos (Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit), egyéb esetekben: Észak-Rajna-Vesztfália adatvédelemért és információszabadságért felelős biztosa (Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen).


4. Kinek továbbítja a Telekom az adataimat?

Az adatokat az adatkezelőknek továbbítjuk. Ezek olyan vállalkozások, amelyeket jogszabályi keretek között bízunk meg az adatkezeléssel az általános adatvédelmi rendelet 28. cikke értelmében (szolgáltató, ügynök). Személyes adatai védelméért továbbra is a Telekom felel. A következő területeken bízunk meg vállalkozásokat adatkezeléssel: IT, terjesztés, marketing, pénzügyek, tanácsadás, ügyfélszolgálat, emberi erőforrások, logisztika, nyomtatás.

b) Jogszabályi kötelezettségek alapján: Bizonyos esetekben jogszabályi kötelezettségünk, hogy bizonyos adatokat az azokat kérő állami szervnek továbbítsunk.


5. Hol történik az adataim kezelése?

Adatait alapértelmezett módon Németországban és egyéb európai országokban kezelik.

Amennyiben kivételes esetekben az adatait az Európai Unión kívüli országokban (azaz úgynevezett harmadik országokban) kezelik, ez csak akkor történik, ha ehhez kifejezett hozzájárulását adta, vagy ha az önnek nyújtott szolgáltatás keretén belül erre szükség van, illetve erre jogszabály kötelez (általános adatvédelmi rendelet 49. cikke). Ezenkívül adatait csak abban az esetben kezelik harmadik országokban, amennyiben meghatározott intézkedések biztosítják a megfelelő adatvédelmet (pl. az Európai Bizottság megfelelőségi határozata vagy úgynevezett megfelelő garanciák; lásd az általános adatvédelmi rendelet
44. cikkét ).


6. Milyen adatokat gyűjtenek, hogyan használják ezeket, és mennyi ideig tárolják az adatokat?

a) A weboldal hozzáférhetővé tétele és naplófájlok létrehozása
Internetes oldalunk minden megnyitásakor a rendszer a kapcsolódó számítógép rendszeréből automatikusan adatokat és információkat gyűjt.

Ennek során a következő adatokat gyűjtjük:

(1) a böngésző típusával és a használt verzióval kapcsolatos adatok;
(2) a felhasználó operációs rendszerével kapcsolatos adatok;
(3) a felhasználó internetszolgáltatójával kapcsolatos adatok;
(4) a felhasználó IP-címe;
(5) a hozzáférés dátuma és időpontja;
(6) azon weboldalak, amelyekről a felhasználó a mi internetes oldalunkra jut el;
(7) azon weboldalak, amelyekre a felhasználó a mi weboldalunkról jut el.

A naplófájlok IP-címeket és egyéb adatokat is tartalmaznak, amelyek lehetővé teszik valamelyik felhasználóhoz történő hozzárendelést. Ez az eset fordulhat elő például olyankor, ha a weboldalra mutató hivatkozás, amelynek segítségével a felhasználó az internetes oldalra eljut, vagy az a hivatkozás, amellyel egy másik oldalra lép, személyes adatokat tartalmaz.

Az adatokat a rendszerünk a naplófájlokban is menti. Az adatokat nem mentjük a felhasználó egyéb személyes adataival együtt.


Az adatkezelés célja
Az IP-cím átmeneti tárolása a rendszerben szükséges annak érdekében, hogy a felhasználó számítógépe számára elérhetővé tegyük a weboldalt. Ehhez a felhasználó IP-címét a munkamenet időtartamára menteni kell.

A naplófájlok mentése a weboldal működőképességének biztosítása érdekében történik. Ezenkívül az adatok segítenek a weboldal optimalizálásában és információtechnológiai rendszereink biztonságának biztosításában. Az adatok marketingcélú értékelésére ebben az összefüggésben nem kerül sor.


Az adatok tárolásának időtartama
Az adatokat töröljük, amennyiben már nincs szükség rájuk abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük. Amennyiben az adatokat a weboldal hozzáférhetőségének biztosítása érdekében gyűjtöttük, ez az aktuális munkamenet végén történik meg.

Az adatok naplófájlokban történő tárolása esetén ez legkésőbb hét napon belül történik meg. Lehetséges az ezen az időtartamon túli tárolás. Ebben az esetben a felhasználó IP-címeit anonimizáljuk, hogy az oldalt megnyitó kliens azonosítását lehetetlenné tegyük.


b) Webes űrlap és e-mailes kapcsolatfelvétel
Internetes oldalunkon az elektronikus kapcsolatfelvételt segítő űrlapokat talál. Amennyiben a felhasználó ezen lehetőséget használja, a mezőkbe beírt adatokat a rendszer nekünk továbbítja és tárolja. Ezek az adatok a következők:

(1) Megszólítás
(2) Családnév, utónév
(3) E-mail-cím

Az üzenet elküldésének időpontjában ezenkívül a következő adatokat tároljuk:

(1) A kapcsolatfelvétel dátuma és időpontja;

Az elküldési művelet során hozzájárulását kérjük az adatkezeléshez, és tájékoztatjuk az adatvédelmi irányelvekről.

Alternatív megoldásként kapcsolatba léphet velünk a megadott e-mail-címen is. Ebben az esetben a felhasználó által az e-mailben megadott személyes adatokat tároljuk.

Az adatkezelést egy olyan harmadik fél hajtja végre, amelyet az adatkezelő a törvényi rendelkezésekkel összhangban az választott ki és ellenőriz egy adatkezelési megbízás keretén belül. Az üzenet elküldésével az érintett fél egyidejűleg hozzájárul a megadott adatainak a weboldal működtetője által történő, a fent megnevezett harmadik félnek (adatfeldolgozó) való továbbításához. Az adatokat kizárólag a beszélgetés feldolgozására használják fel.


Az adatkezelés célja
A beviteli képernyőkön megadott személyes adatok kezelése kizárólag a kapcsolatfelvétel feldolgozása céljából történik. E-mailben történő kapcsolatfelvétel esetében ez az adatkezelő jogos érdekének is minősül.

Az elküldési folyamat során kezelt egyéb személyes adatok célja a kapcsolatfelvételi űrlappal való visszaélés megakadályozása, valamint információtechnológiai rendszereink biztonságának biztosítása.

Az adatok tárolásának időtartama
Az adatokat töröljük, amennyiben már nincs szükség rájuk abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük. A kapcsolatfelvételi űrlap beviteli képernyőjén megadott, illetve az e-mailben elküldött személyes adatok esetében ez akkor következik be, amikor a felhasználóval történő kommunikáció befejeződik, és már nincs szükség az illető megkeresés nyomon követésére. A kommunikáció akkor tekinthető befejezettnek, amikor a körülményekből levonható, hogy az érintett problémát véglegesen tisztázták.

A nyomon követésre akkor nincs szükség, ha a kommunikáció olyan rég történt, amelyből kiindulva az a következtetés vonható le, hogy a tartalmának újbóli megjelenítésére már nincs szükség.

A beszélgetések törlése akkor következik be, ha ez nem mond ellent a jogszabályi adatmegőrzési előírásoknak – tehát általában 24 hónap elteltével.


7. A közösségi média beépülő moduljaival kapcsolatos adatellenőrzés

Weboldalunkon az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdése első albekezdésének f) pontja értelmében a Facebook, Twitter és YouTube közösségi hálózatok beépülő moduljait ajánlataink népszerűsítése érdekében használjuk. Az emögött álló marketingcél jogos érdeknek minősül az általános adatvédelmi rendelet értelmében.

Az adatvédelmi előírásoknak megfelelő működés biztosítása az illető szolgáltató felelőssége.

Az adatkezelés célja

a) Facebook
Weboldalunkon a Facebook beépülő moduljai a személyre szabott használatot teszik lehetővé. Ehhez a „TETSZIK” és a „MEGOSZTÁS” gombot használjuk. Ez a Facebook ajánlatával kapcsolatos.

Ha megnyitja weboldalunk egyik aloldalát, amely egy ilyen beépülő modult tartalmaz, a böngészője közvetlen kapcsolatot teremt a Facebook kiszolgálóival. A beépülő modul tartalmát a Facebook azonnal az ön böngészőjére továbbítja, és integrálja a weboldalra.

A beépülő modul integrálásával a Facebook információt kap azzal kapcsolatban, hogy a böngészője megnyitotta a weboldalunk megfelelő aloldalát – még akkor is, ha nem rendelkezik Facebook-fiókkal, vagy nincs bejelentkezve a Facebook szolgáltatásába. Ezt az információt (ideértve az IP-címet is) a böngészője közvetlenül továbbítja a Facebook egyik USA-beli kiszolgálójára, amely menti azt.

Amennyiben be van jelentkezve a Facebook szolgáltatásába, a Facebook a weboldalunk megnyitását közvetlenül hozzárendelheti a Facebook-fiókjához. Amikor interakcióba lép a beépülő modulokkal, például megnyomja a „TETSZIK” vagy a „MEGOSZTÁS” gombot, a megfelelő információkat a Facebook ugyancsak közvetlenül továbbítja egy kiszolgálóra, amely menti azokat. Az információk ezenkívül a Facebook-oldalán is megjelennek, és az ismerősei láthatják azokat.

A Facebook ezeket az adatokat hirdetések, piackutatás és a Facebook-oldalainak személyre szabása érdekében használhatja fel. Ennek érdekében a Facebook használati, érdeklődési és kapcsolati profilokat hoz létre, például azért, hogy értékelje a weboldalunk felhasználó által történő használatát a felhasználónak a Facebookon megjelenített hirdetések szempontjából, hogy tájékoztassa a többi Facebook-felhasználót a weboldalunkon végrehajtott tevékenységeiről, valamint hogy egyéb, a Facebook használatához kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtson.

Amennyiben nem szeretné, hogy a Facebook a weboldalunkon gyűjtött adatokat a Facebook-fiókjához rendelje hozzá, a weboldal meglátogatása előtt ki kell jelentkeznie Facebook-fiókjából.

Amennyiben többet szeretne megtudni az adatgyűjtés céljával és hatókörével, az adatok Facebook általi további kezelésével és használatával, valamint az ezzel kapcsolatos, a magánélete védelmére irányuló jogaival és beállítási lehetőségeivel kapcsolatban, tekintse meg a Facebook adatvédelmi irányelveit (https://www.facebook.com/about/privacy/).

b) Twitter
Weboldalunkon megtalálható a mikroblog-szolgáltatást nyújtó Twitter Inc. (Twitter) beépülő modulja. A Twitter beépülő modulját (tweet gomb) az oldalon lévő Twitter-logóról ismeri fel. A tweet gomb áttekintését itt találja: (https://about.twitter.com/resources/buttons).

Ha megnyitja weboldalunk egyik aloldalát, amely egy ilyen beépülő modult tartalmaz, a böngészője közvetlen kapcsolatot teremt a Twitter kiszolgálóival. A Twitter ezzel információt kap azzal kapcsolatban, hogy az IP-címével ellátogatott az oldalunkra. Ha úgy kattint a Twitter tweet gombjára, hogy be van jelentkezve egy Twitter-fiókba, megtörténhet, hogy az oldalunk tartalma a Twitter-profiljával lesz összekapcsolva. A Twitter ennek segítségével tudja az oldalunkra történő látogatást a felhasználói fiókjához rendelni. Tájékoztatjuk arról, hogy a weboldal szolgáltatójaként nincs tudomásunk a Twitterre továbbított adatok tartalmáról, sem pedig ezek Twitter általi használatáról.

Amennyiben nem szeretné, hogy a Twitter a weboldalunkon történő látogatását hozzárendelje a profiljához, jelentkezzen ki a Twitter-fiókjából. További információkat a Twitter adatvédelmi irányelveiben talál (https://twitter.com/privacy).

c) YouTube
Weboldalunkon a YouTube-ról származó beépülő modulokat használunk. A YouTube egy internetes videóportál, amely a videoklipek készítői számára ingyenes közzétételt tesz lehetővé, a többi felhasználó pedig ingyenesen megtekintheti, értékelheti a megjelenített tartalmakat, illetve hozzászólhat azokhoz. A YouTube minden típusú videó közzétételét lehetővé teszi, többek között teljes filmeket vagy tévéműsorokat, de zenevideókat, filmelőzeteseket vagy a felhasználók által készített videókat is.

A YouTube üzemeltető vállalkozása a YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. A YouTube, LLC a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA leányvállalata.

Az adatkezelő által működtetett és egy integrált YouTube-komponenssel (YouTube-videóval) rendelkező weboldal egyetlen oldalának minden egyes megjelenítése esetén az érintett személy információtechnológiai rendszerének internetes böngészőjét a YouTube-komponens azonnal utasítja a kapcsolódó YouTube-tartalom YouTube-ról történő letöltésére. A YouTube-bal kapcsolatos további információkat itt találja: https://www.youtube.com/yt/about/de/ Ezen műszaki folyamat keretében a YouTube és a Google információkat kapnak azzal kapcsolatban, hogy az érintett melyik konkrét aloldalra látogatott el.

Amennyiben az érintett egyúttal be van jelentkezve a YouTube oldalán, a YouTube a YouTube-videót tartalmazó aloldal megjelenítésével felismeri, hogy az érintett személy weboldalunk melyik konkrét aloldalát tekintette meg. A YouTube és a Google gyűjti ezeket az információkat, és hozzárendeli az érintett YouTube-fiókjához.

A YouTube és a Google a YouTube-komponensek révén mindig információkat kapnak azzal kapcsolatban, hogy az érintett személy megtekintette a weboldalunkat, ha az érintett a weboldalunk megjelenítésének időpontjában egyúttal be van jelentkezve a YouTube oldalára is; ez attól függetlenül bekövetkezik, hogy az érintett kattint-e egy YouTube-videóra vagy sem.

Amennyiben nem szeretné, hogy a YouTube a weboldalunkon gyűjtött adatokat a közvetlenül a Google-fiókjához rendelje hozzá, a weboldal meglátogatása előtt ki kell jelentkeznie YouTube-fiókjából.

A YouTube adatvédelmi irányelvei, amelyeket a https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ oldalon tekinthet meg, felvilágosítást nyújtanak a személyes adatok YouTube és Google általi gyűjtése, kezelése és használata vonatkozásában.

8. Kiértékelik a használati viselkedésemet, pl. reklám, nyomon követés, vagy csalásmegelőzés céljából?

a) Sütik használata Az adatfeldolgozás leírása és terjedelme
Honlapunk sütiket alkalmaz. A sütik olyan szöveges fájlok, amelyeket a rendszer eltárol az internet böngészőben, ill. az internet böngésző eltárol a felhasználó számítógéprendszerében. Ha a felhasználó megnyitja a honlapot, akkor lementésre kerülhet egy süti a felhasználó operációs rendszerében. Ez a süti olyan karakterláncot tartalmaz, amely a honlap ismételt megnyitásakor lehetővé teszi a böngésző egyértelmű azonosítását.

Azért alkalmazunk sütiket, hogy ezekkel felhasználóbarátabbá tegyük a honlapot. Internet oldalunk bizonyos elemei megkövetelik, hogy oldalváltás után a megnyitó böngésző azonosítható legyen. A sütikben a következő adatok kerülnek eltárolásra és
átadásra:

(1) Munkamenet kódok
(2) Elfogadott adatvédelmi rendelkezések

Ezen kívül olyan sütiket is alkalmazunk honlapunkon, amelyek lehetővé teszik a felhasználó böngészési viselkedésének elemzését (v.ö.: 8b szakasz: Webelemzés Matomo-val)

A felhasználó így gyűjtött adatait technikai óvintézkedésekkel pszeudonimizáljuk. Így az adatok már nem rendelhetők hozzá a megnyitást végrehajtó felhasználóhoz. Az adatokat nem a felhasználó egyéb személyes adataival együtt tároljuk.

Honlapunk megnyitásakor a felhasználót egy információs banner tájékoztatja a sütik használatáról és felhívja a figyelmet az adatvédelmi nyilatkozatra. Ebben az összefüggésben arra is utal, hogy a sütik mentését a böngésző beállításaiban le is lehet tiltani.

Az adatfeldolgozás jogalapja
A személyes adatok technikailag szükséges sütikkel történő feldolgozásának jogalapja a GDPR 6. cikkének 1 f) szakasza.

A felhasználó előzetes beleegyezése esetén a személyes adatok sütikkel, elemzési célok érdekében történő feldolgozásának jogalapja a GDPR 6. cikkének 1 a) szakasza.

Az adatfeldolgozás célja
A technikailag szükséges sütik alkalmazásának célja a felhasználó számára a honlap használatának egyszerűbbé tétele. Internetes oldalunk bizonyos funkciói sütik használata nélkül nem elérhetők. Ezek számára szükséges, hogy a böngésző oldalváltás után is ismét felismerhető legyen.

A következő funkciókhoz van szükségünk sütikre:

(1) Munkamenet kódok
(2) Elfogadott adatvédelmi rendelkezések

Az elemzés sütik használatának célja, hogy fejlesszük honlapunkat és annak tartalmait. Az elemzés sütik által megtudjuk, hogyan használják a honlapunkat és folyamatosan optimalizálni tudjuk a kínálatunkat (v.ö.: 8b szakasz: Webelemzés Matomo-val)

Ezen célok eléréséhez a személyes adatok feldolgozása jogos érdekünk, amelynek jogalapját a GDPR 6. cikkének 1 S. 1 f) szakasza szolgáltatja.


Az adatok tárolásának időtartama, kifogásolási-, és eltávolítási lehetőség
A sütik a felhasználó számítógépén kerülnek elmentésre és innen kerülnek átadásra az oldalunknak. Ezért Ön mint felhasználó teljes mértékben irányíthatja a sütik használatát. Internetes böngészője beállításainak módosításával kikapcsolhatja, vagy korlátozhatja a sütik küldését. A már lementett sütik is bármikor törölhetők. Ez automatikusan is megtörténhet. Ha kikapcsolja honlapunk sütijeit, akkor lehetséges hogy a honlap nem minden funkcióját fogja tudni teljes terjedelmében használni.

Süti: Public User
Szolgáltató: teachtoday.de
Futamidő: a böngésző bezárásakor törlődik
Cél: Ez a süti tárolja az Ön munkamentének beállításait.

Süti: _pk*
Szolgáltató: Helliwood
Futamidő: 1 naptól maximum 1 évig
Cél: Analitikai célokat szolgáló sütik - a „Sütik beállítása“ menüpontban vonható vissza.

Süti: MATOMO_SESSID
Szolgáltató: Helliwood
Futamidő: a böngésző bezárásakor törlődik
Cél: Analitikai célokat szolgáló süti. Ez a süti tárolja az Ön munkamentének beállításait.

Süti: piwik_ignore
Szolgáltató: Helliwood
Futamidő: 1 év
Cél: Analitikai célokat szolgáló süti. Ez a süti menti el analitikai süti beállításának kiválasztását.

Süti: cookieControl
Szolgáltató: Helliwood
Futamidő: 30 nap
Cél: Ez a süti menti el süti beállításának kiválasztását.

Süti: CookieControlPrefs
Szolgáltató: Helliwood
Futamidő: 30 nap
Cél: Ez a süti menti el süti beállításának kiválasztását.

Sütik beállítása


A www.meine-cookies.org vagy a www.youronlinechoices.com honlapokon további információkat olvashat az egyes szolgáltatók sütijeiről.

A http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ oldalon lehetősége van az egyes vállalatok vagy az összes vállalat használat alapú online reklámjának elutasítására is.

Mi önkéntesen alávetettük magunkat a Német Adatvédelmi Tanács Online Reklám (DDOW) önkéntes szabályozásának.

b) Webelemzés Matomo-val (korábban PIWIK)
A felhasználó böngészési viselkedésének elemzése céljából honlapunkon a Matomo (korábban PIWIK) nyílt forráskódú szoftveres eszközt alkalmazzuk. Ez a szoftver egy sütit helyez el a felhasználó számítógépén (a sütikről a korábbi részekben már olvashatott). Honlapunk egyes oldalainak megnyitásakor a következő adatok kerülnek lementésre:

(1) A felhasználó megnyitásra használt rendszerének két bájtos IP címe
(2) A megnyitott honlap
(3) Annak a honlapnak az URL címe, ahonnan a felhasználó a megnyitott honlapra érkezett
(4) Azok az al-oldalak, amelyek a megnyitott honlapról megnyitásra kerülnek
(5) A honlapon eltöltött idő
(6) A honlap megnyitásának gyakorisága
(7) A felhasználó rendszer-információi

A szoftver ennek során kizárólag egy saját, adatvédelmi szabályoknak megfelelő, webelemzésre használt kiszolgálón fut, egy német számítógépközpontban. A felhasználók személyes adatainak mentése csak ott valósul meg. Az adatfeldolgozást a törvényi rendelkezések alapján kiválasztott és felügyelt felelős harmadik fél végzi a kapott megbízásnak megfelelően.

A szoftver úgy van beállítva, hogy ne mentse a teljes IP címeket, hanem elrejti az IP cím 2 bájtját (például: 192.168.xxx.xxx). Ezáltal a rövidített IP cím már nem rendelhető hozzá a megnyitást végző számítógéphez.

Az adatfeldolgozás célja
A felhasználó személyes adatait azon cél érdekében dolgozzuk fel, hogy elemezhessük a felhasználóink böngészési viselkedését. Az így kapott adatok kiértékelésével információkat tudunk nyerni honlapunk egyes komponenseinek használatára vonatkozóan. Ez hozzásegít minket ahhoz hogy folyamatosan fejlesszük honlapunkat és annak felhasználóbarát tulajdonságát. Ezen célok eléréséhez az adatok feldolgozása jogos érdekünk, amelynek jogalapját a GDPR 6. cikkének 1 f) szakasza. Az IP cím anonimizálásával megfelelően képviseljük a felhasználó a személyes adatainak védelmére vonatkozó érdekét.

A mentés időtartama
Amint azokra már nincs szükségünk regisztrációs céljainkhoz, az adatokat töröljük. A mi esetünkben ez az időpont a honlapon kínált szolgáltatás befejeződése (tehát az internetes ajánlat bezárása).

A Matomo szoftver privát szféra beállításaival kapcsolatosan további információkat a következő hivatkozáson találhat: https://matomo.org/docs/privacy/.