Direkt zum Seiteninhalt

Felhasználási feltételek

Olvasási idő: Perc
§ 1 Az ajánlat tárgya / 2016.07.19-adat
(1) Az alábbi felhasználási feltételek szabályozzák azon felhasználók közötti feltételeket, akik az URL www.teachtoday.de (továbbiakban szolgáltatás) alatt elérhető ajánlatot használhatják. A szolgáltatás használatával és az ehhez való hozzáférhetőséggel a felhasználó elismeri ezen felhasználási feltételeket.

(2) Teachtoday a Deutsche Telekom kezdeményezése a médiák biztonságos és kompetens felhasználásához.

Tárgya és célja ezen kezdeményezésnek a biztonságos és kompetens médiahasználat elősegítése, továbbá a felhasználók támogatása és személyes kompetenciáiknak kifejlesztése a digitális médiák kezelésében.

(3)A szolgáltatás egyes részeinek használatához szükséges a felhasználó bejelentkezése, valamint személyes adatainak, mint neve, címe, telefonszáma, e-mail címe megadása, illetve információ közlése a felhasználó egyik képzőintézményéről.

A személyes adatok védelme a Deutsche Telekom számára nagyon fontos. Fontos számunkra Önt arról tájékoztatni, hogy mely személyes adatok kerülnek a szolgáltatás felhasználásakor rögzítésre és hogyan lesznek felhasználva.Ezzel kapcsolatban olvassa el az adatvédelemről szóló fejezetet.

(4) Az alábbi szabályozások utalnak azon feltételekre, melyek alatt a Deutsche Telekom a felhasználónak a szolgáltatást rendelkezésére biztosítja.

Ezek a feltételek kizárólag ezen szolgáltatásra érvényesek. A Deutsche Telekom szolgáltatásokat a felhasználok számára kizárólag ezen feltételek alapján nyújt.

(5) Ezek a feltételek kizárólag ezen, a Deutschen Telekom által felkínált, szolgáltatást érintik. A felhasználó ezen feltételeket a szolgáltatás alkalmazásának keretében bármikor a „Felhasználási feltételek“ link révén előhívhatja, kinyomtathatja, letöltheti vagy tárolhatja.
§ 2 A felhasználási lehetőség terjedelme

(1) (1) A Deutsche Telekom meglévő technikai és üzemmódi lehetőségei keretén belül lehetővé teszi a felhasználók részére, ezen szolgáltatási feltételek mérvadása alapján, a szolgáltatás felhasználását.

(2) A szolgáltatás használata ingyenes.

(3) A felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás rendelkezésre bocsájtása és elérhetősége nem mindig 100%-osan kivitelezhető. A Deutsche Telekom és a technikai szolgáltató igyekszenek azonban a szolgáltatást a lehető legfolyamatosabban rendelkezésre bocsájtani. Különösen a karbantartási, biztonsági és kapacitási elvárások, továbbá események, amelyek nem a Deutschen Telekom hatáskörébe tartoznak (mint pl. zavar a nyilvános kommunikációs hálózatban, áramkiesések, stb.) rövidebb zavarokhoz vagy a szolgáltatás illetve ennek egyes részei átmeneti leállításához vezethetnek. A Deutsche Telekom ezen kívül korlátozhatja a szolgáltatás hozzáférhetőségét, amennyiben a hálózat üzemeltetésének biztonsága, a hálózat integritásának fenntartása, valamint a hálózat, a szoftver vagy a tárolt adatok fenntartásában keletkezhető súlyos zavarok megelőzése ezt szükségessé teszi.

(4) A szolgáltatás aktualizálása, kibővítése vagy megváltoztatása esetén a felhasználónak mindig a szolgáltatás aktuális formája áll rendelkezésre.

(5) A felhasználó nem tarthat igényt a szolgáltatásnak a felhasználás kezdetén fennálló formája fenntartására. A felhasználó nem tarthat igényt a szolgáltatás bizonyos állapotának vagy funkciós terjedelmének változtatására. Ezzel szemben a Deutsche Telekom sokkal inkább jogosult a szolgáltatás vagy annak részei üzemeltetését okok megadása nélkül bármikor leállítani. A felhasználónak a szolgáltatás vagy azon részeinek leállítása miatt nem lehetnek igényei, kivéve ha ezek nyomatékosan ezen feltételek keretén belül rögzítve lettek.

(6) A szolgáltatás használata csak egy kereskedelmi forgalomban lévő internet böngészővel megengedett. Amennyiben az alkalmazott internet böngésző által az úgynevezett sütik használata alapvetően nem megengedett, a szolgáltatás használata technikai okokból részben vagy teljesen lehetetlenné válhat

(7)A szolgáltatás használata harmadik személy szolgáltatásának alkalmazásával, amelynek célja a felhasználó által alkalmazott IP-cím eltitkolása, megváltoztatása vagy helytelen megjelenítése, nem megengedett.

(8) A felhasználónak a szolgáltatás alkalmazásához szükséges internetre kapcsolódó készülékéhez szükséges szoftver, különösen az üzemeltető rendszer vagy az internet böngésző vagy más programok, a Deutsche Telekom által nem állnak rendelkezésre és nem kerülnek telepítésre. A Deutsche Telekom ilyen szükséges programokhoz semmilyen jellegű támogatást vagy technikai segítséget nem nyújt. A szolgáltatás használatához szükséges programok funkcióképességének fenntartásához a felelősség egyedül a felhasználó oldalán áll. A Deutsche Telekom semmiféle felelősséget nem vállal adatelvesztésért vagy olyan károsodásért, ami a felhasználó számítógépére történő, a szolgáltatáshoz szükséges szoftver telepítése vagy üzemeltetése révén keletkezik, amennyiben ez a szoftver nem a Deutsche Telekom által lett rendelkezésre bocsájtva.

(9) A felhasználó által olyan szoftver alkalmazása, ami a szolgáltatás üzemeltetéséhez rendelkezésre álló hálózat túlzott megterhelését eredményezi, éppúgy mint szoftverek alkalmazása, amelyek a szolgáltatás vagy ezen részeinek rendszeres vagy automatikus irányítását, illetve a szolgáltatás vagy ezen részeinek, vagy a tárolt és rendelkezésre bocsájtott tartalmak reprodukcióját vagy kiértékelését teszik lehetővé, nem megengedett.

§ 3 Szerzői jogok

(1) A szolgáltatás keretén belül olyan adatok, képek, szövegek, grafikák, zenedarabok, hangok, hangsorok, videók, számítógépes programok, szoftverkódok és hasonló tartalmak (a továbbiakban „tartalmak“) lesznek rendelkezésre bocsájtva, amelyek a szerzői jog és védjegyjog szerint vagy egyéb módon a Deutsche Telekom vagy harmadikok javára lettek levédve.

(2) Reklámok minden jellegű feldolgozása, sokszorosítása, terjesztése vagy nyilvános lejátszása a tartalmakkal vagy a tartalmak felhasználása a megegyezésen kívüli felhasználáson túl nem megengedett. Ez alól kivételt képez a böngészés céljából szükséges, technikailag meghatározott átmeneti sokszorosítás, ami a használathoz szükséges

(3) A tartalmakra vonatkozó szerzői jogi utalásokat vagy védjegyi fogalmakat nem szabad megváltoztatni, elnyomni vagy megsemmisíteni.

(4) Amennyiben a szolgáltatás keretén belül harmadikokhoz tartozó tartalmak, áru megnevezések vagy védjegyek kerülnek felhasználásra, a Deutsche Telekom használata révén, nem sugallhatja azt az állítást, hogy ő maga ezen jogok tulajdonosa.

(5) A Deutsche Telekom kizárólag csak a felkínált szolgáltatás használatára jogosítja fel a felhasználót – a tartalmaknak minden jellegű átruházási joga ezzel nincs összekötve és ki van zárva.

(6) Amennyiben a szolgáltatás keretén belül a szolgáltató révén adatok, képek, szövegek, grafikák, zenedarabok, hangok, hangsorok, videók, számítógépes programok, szoftverkódok és hasonló tartalmak (a továbbiakban „ felhasználói tartalmak“) leállításra kerülnek, melyek szerzői jogi, védjegyjogi vagy egyéb módon a felhasználó vagy harmadikok által levédettek, a felhasználó nyomatékosan biztosítja a Deutsche Telekom-ot arról, hogy ezen jogok korlátozására jogosult.

§ 4 Felelősség alóli mentesítés

(1) A Deutsche Telekom nem garantálja, hogy az ezen honlapon rendelkezésre bocsájtott információk teljesek, helyesek és minden esetben aktuálisak. Ez érvényes azon honlapokra is, amelyekre egy link utal. A Deutsche Telekom egy oldal tartalmáért, ami egy ilyen linken keresztül érhető el, nem felelős. A Deutsche Telekom jogot formál arra, hogy előzetes bejelentés nélkül a rendelkezésre bocsájtott információkon változtatásokat vagy kiegészítéseket végezzen vagy ezeket eltávolítsa.

(2) Ezen honlapon lévő információk nem tartalmaznak eladási ajánlatot, nem reklámoznak értékpapír vásárlást és nem képezik befektetési döntések alapját. A Deutsche Telekom semmi esetre sem felel károkért, amelyek a dokumentumok vagy információk használatával ill. szolgáltatások teljesítése során hiányzó használati lehetőségek vagy adatveszteségek révén keletkeznek, amelyek ezen honlapról érhetők el.

(3) A múltbeli információktól eltekintve az ezen honlapon megtekinthető iratok és dokumentumok úgynevezett "Forward-Looking Statement"-ek (kijelentések az elvárások alapján). Ezek a kijelentések olyan kockázatoktól és bizonytalanságoktól, továbbá egyéb faktoroktól függenek, amelyekre a Deutsche Telekom-nak semmiképpen nincs hatása és a valóságos eredmények az eredeti kijelentésektől jelentősen eltérhetnek. Ezek a kockázatok és bizonytalanságok, valamint egyéb faktorok részletesen le vannak írva a finánctájékoztatókban, amelyek a Deutsche Telekom honlapján rendelkezésre állnak. Ezen honlap látogatóinak ajánlatos, nem túlértékelni ezeket a kijelentéseket, melyek elvárásokon alapulnak. A Deutsche Telekom-nak sem szándéka, sem kötelessége ilyen jellegű kijelentéseket felülvizsgálni vagy aktualizálni, akkor sem ha újabb felismerések, jövőbeli események vagy egyéb befolyásoló tényezők következnek be.

§ 5 A felhasználó felelőssége

(1) A felhasználó a Deutsche Telekommal szemben felelősséggel tartozik valamennyi vétkes, ezen feltételek révén fennálló kötelességek megsértése esetén.

Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140
53113 Bonn


A szolgáltatás oldalait hosztolja és technikailag kézbentartja:
Helliwood media & education im fjs e.V.
Marchlewskistraße 27
10243 Berlin


Telefon: +49 30 2938 1680
Telefax: +49 30 2938 1689
E-Mail: info@helliwood.de

Megosztás!

Oszd meg a cikket egy kattintással!
Megosztás