Modern nyelvújítók

Lesezeit: Lesezeit
Irodalom, nyelv | 6-9. osztály | 90 perc
Bricolage de luxe
A francia „bricolage” szó „kézművességet” jelent, ami a papírból készített és ragasztott ügyes kis dolgokon kívül, egyre inkább a játékosan használt szavakat, magát a nyelvet jelenti. A fiatalok gyakran igazi mesterei ennek a játéknak. Ezen tehetségük leginkább az egymás között, online csatornákon zajló beszélgetésekben nyilvánul meg.
Saját tapasztalataik alapján a tanulók felkutatják a nyelv egyediséget sugárzó elemeit, valamint ezek eltéréseit a mindennapi nyelvtől. Foglalkoznak a nyelv funkcióival és változásaival, továbbá ezek szerepével a közösségi médiában. Saját anyanyelvi zsargonjukat „bricolage”-ban rögzítik, ami valójában egy címkefelhő.
Bild
A tanulók felismerik, hogy a nyelv kifejezési formaként tanulmányozható, és ez ebben a formában remélhetőleg felkelti az érdeklődésüket. Megtanulnak állást foglalni, és kialakítani azokat a készségeket, amelyekkel a nyelvhasználatot értékelhetik. Új eszközökkel találkoznak, amelyekkel világossá tehetik saját tanulásuk folyamatait.
A tanulók
megkülönböztetik a mindennapi beszéd, a zsargon és az éppen divatos nyelv formáit.
tudatára ébrednek, mennyire lényeges szóhasználatukban, hogy kihez is beszélnek.
használják a tervezési lehetőségeket, így a címkefelhő létrehozását a számítógépen.
képesek kritikusan szemlélni a társas kommunikáció szabályait.
A tanulók
megtanulják, hogyan válasszák ki a helyzethez és a fogadó félhez leginkább igazodó kifejezésmódot.
megtanulják, hogyan fogalmazzák meg elképzeléseiket és hogyan kutassák azokat.
A tanulók
érveket és ellenérveket dolgoznak ki, erősítik az érvelési technikájukat, amit a záró beszélgetés során tudnak bemutatni.
gyakorolják a csapatmunkát, miközben közösen dolgoznak a számítógéppel.
megismerkednek másokkal és gyakorolják a velük való kommunikációt.
A tanulók
megoldási stratégiákat dolgoznak ki, amelyekkel szisztematikusan körbejárják a feladatot.
a nyelvi magatartások megértésével képesek lesznek azokat meggondoltan és tudatosan használni.
A projekt során követett eljárás

A projekt középpontjában a tanulók beszéde és nyelvhasználata áll. A feladatok funkcionálisan, a tanulók számára ésszerű módon kapcsolódnak saját tapasztalataikhoz és kifejezésmódjukhoz.

Az óra kezdetekor a tanulók megnéznek egy videófelvételt, amelyen szakértők beszélgetnek a fiatalok nyelvhasználatáról. Ez adja az alapot a munkához. A szakértők véleményének feldolgozása érdekében a tanulókat arra bíztatjuk, hogy vitassák meg, mit gondolnak a videón felsorakoztatott érvekről. Ahogy egyre jobban elmélyülnek a vitában, szemügyre veszik és elemzik saját beszédmódjukat, valamint az általuk használt nyelv megkülönböztető vonásait. Végül a megjelenítés céljából egy címkefelhőn dokumentálják mindazt, amit tapasztaltak. A címkefelhő a későbbiekben arra szolgál, hogy megmutassa, milyen jelentőséggel bír a nyelv a közösségi médiában, és milyen eszközök állnak rendelkezésre a használt nyelv felfedezéséhez.

Az osztály két csoportra oszlik, és választ két moderátort.

A nyelvhasználat témájának bevezetéséhez mindkét csoport megnéz egy szabadon választott videót a szakértők beszélgetéséről. Az egyik csoport a nyelvvédők által használt érvekről készít jegyzetet, míg a többiek a szakértők változásokat támogató érveit jegyzik le.

A videót követően hagyjuk, hogy a két csoport magában vitassa meg a látottakat a moderátorok vezetésével.

A moderátorok a vita eredményeit felírják a táblára.
Eredmények rögzítése: jegyzetek
Társas munka: csoportmunka
Miután túljutottak az első kérdéskörön és összegyűjtötték a fiatalok sajátos nyelvhasználatával kapcsolatos érveket, illetve és ellenérveket, a tanulók összevetik a megállapításokat a saját szóhasználatukkal.

Összegyűjtik az általuk használt rövidítéseket, betűszavakat és szavakat, amelyeket ők maguk, valamint és a kortársaik hoztak létre, majd és ezeket egy szófelhőben jelenítik meg. Felsorolást készítenek az általuk leginkább használt, listavezető szavakból.

Ezt követően a csoportok bemutatják eredményeiket egymásnak.

Eredmények rögzítése: Gyakorlás a gondolattérkép eszközzel
Társas forma: csoportmunka
A harmadik szakaszban a tanulók ellenőrzik, hogy a saját listájukon szereplő szavak mennyire elterjedtek a közösségi médiában.

A hashtag (#) kereső segítségével megkeresik, melyek a legelterjedtebb hashtagek, hogyan, illetve hogyan és milyen összefüggésekben használják ezeket az online tartalmakban.

Osztálytermi beszélgetés során megosztják egymással a megfigyeléseiket.

Végül, választanak együtt egy hashtag-et, és amellyel maguk is tartalmat generálnak, majd megfigyelik és elemzik annak online terjedését.
Eredmények rögzítése: kép a táblán, hashtag (#) követő eszköz
Társas forma: osztálytermi beszélgetés

Ez a projekt példa arra, hogyan lehet csapatként együttműködve tartalmat létrehozni a digitális médiában. A folyamat és ezeknek az eszközöknek a használata átvihető más tantárgyakra, témákra is.

Tovább a projektek
/mediabase/img/3278.jpg Egy mobiltartó bármikor jól jöhet. Megvédi a telefon kijelzőjét a karcolásoktól, és jól néz ki! Különösen, ha te magad tervezed... Csináld magad telefontartó
/mediabase/img/2103.png Kedvenc dalom, kedvenc zenekarom, kedvenc videóm - szinte minden megtalálható a YouTube-on, amit csak a zeneszerető közönség kívánhat. A kedvenc dalom

Legyél meteorológus egy napra

Kérdezd a szakértőt

5000 km az árral szemben

Mobilhasználati kisokos

Bild
A mobil útmutató a szülőknek kíván segítséget nyújtani gyermekük kompetens és biztonságos mobilhasználati szokásainak kialakításához.
További információk

Megosztás!

Oszd meg a cikket egy kattintással!
share