5000 kilométer az árral szemben

Lesezeit: Lesezeit
Biológia | földrajz |6-7 osztály | 90 perc
A lazacok vonulásának követése GeoMap-el
A történelmi időkben a lazacot olcsó ételnek tekintették. Munkások, szolgák fogyasztották, mert tápláló, laktató volt, és a folyók tele voltak vele. Németországban századokon át tonnaszámra halászták, az 1960-as évek közepétől azonban gyakorlatilag eltűnt a vizekből. Napjainkban a lazac iránti igényeket a tengeri halászat, illetve a hatalmas halászati üzemek tenyésztési tevékenysége révén elégítik ki. Ami lehetővé tette azt is, hogy a vadlazacok visszatérjenek a folyókba és tavakba.
A digitális térképszolgáltatások igénybevételével a diákok szisztematikusan felfedezik és feltárják a lazac eredeti élőhelyét, vonulásának víziútjait. Ezen az órán az interneten néznek utána, milyen kölcsönöshatások alakulnak ki az élőlények és a környezetük, lakóhelyük között. Egyúttal megvizsgálják, milyen tényezők vezethetnek bizonyos fajok kihalásához.
Bild
Miközben a természetes viselkedésformákat, az ökoszisztéma változásait kutatják, fejlődik a tanulók gondolkodása és képesek következtetéseket levonni. Az óra végére különböző nézőpontokból ismerkedhetnek meg az élőhelyek témakörével, és saját álláspontot alakíthatnak ki.
A tanulók
a természet alapvető működésével fognak foglalkozni, annak élő és nem élő részével, miközben a lazac példáját közelebbről vizsgálják.
megértik az élőhelyek fontosságát és azokat a tényezőket, amelyek veszélyeztetik ezeket az ökológiai rendszereket.
a digitális eszközök irányított, tudatos használatával dokumentálják kutatásaik eredményét és következtetéseiket.
A tanulók
digitális és analóg tudásforrásokat is feldolgoznak, majd ezek alapján készítik el saját értékelésüket.
a lazacok természetes élőhelyének kutatásán keresztül megtanulják, hogyan formalizálhatók, építhetők fel, illetve alakíthatók ki tudományos szempontból a folyamatok és a műveletek.
bepillantást nyernek a média világába, és képessé válnak saját, önálló tartalmak létrehozására.
A tanulók
csapatmunkában készítenek digitális térképeket, ezáltal fejlődik az együttműködő készségük és megtanulják, hogyan támogassák egymást a közös eredmény elérésében.
megbirkóznak a tudományos munkát megalapozó kérdések megfogalmazásával, elvégzik a kutatást, és közben elsajátítják a téma feldolgozásához szükséges módszereket, illetve stratégiát.
megosztják egymással ötleteiket és kidolgozzák saját álláspontjukat az “élőhelyek megtartásának” témájában.
A tanulók
felismerik, milyen fontos, hogy megismerjék az adott problémával kapcsolatos álláspontokat, feldolgozzák ezeket, és az újonnan tanult ismeretek szerint cselekedjenek.
az új témák feldolgozása révén képessé válnak a tudásátadásra.
olyan körülményeket teremtenek, ami segít, hogy ésszerű és logikus képet alkothassanak a világról, egyúttal módszert biztosít számukra a világ felfedezéséhez. A többi tevékenységgel együtt mindez megalapozza a környezettudatosság fejlesztését, növekedését.
A projekt során követett eljárás

Az “5000 kilométer az árral szemben” projekt alkalmas az élőhelyek tanulmányozásának bevezetésére, és lehetőséget kínál a természet alaposabb megértését szolgáló alapelvek kialakításához, bolygónk összetett folyamatainak megismeréséhez. Erősen gyakorlatorientált és a diákok saját környezetéhez kapcsolódó projektmunka.

Társaikkal dolgozva, a tanulók tanulmányozzák a lazacok élőhelyeit és vonulásának útvonalait. Közben arról tanulnak, hogyan kell használni a digitális térképszolgáltatásokat. Az Internetes kutatások segítségével részletesen megismerik ennek a halfajnak a különleges sajátosságait. Követik a kérdésfelvetést: milyen tényezők vezettek a lazacok megtizedelődéséhez. Egy ezt követő beszélgetés során, amelyben az egész osztály részt vesz, értékelik kutatásuk eredményeit és bemutatják következtetéseiket.

További szempontok is beintegrálhatók a projektbe. A többi között ilyenek lehetnek a növény és állatvilág meghatározását szolgáló eljárások, vagy a fizikai jellemzők alapján történő kutatás, osztályozás és rendszerezés.

A tanulók kezdetben az állatok eredeti élőhelyéről, természetes környezeteikről és ökoszisztémáikról tanulnak. Egy a lazacok Rajna folyóba visszatelepüléséről szóló cikk alapján, a GeoMaps segítségével, visszakövetik a különleges halfaj vándorlásának állomásait. A lazac utazását követve létrehozzák saját útvonalaikat, és ezeket megjegyzésekkel, képekkel egészítik ki.
Eredmények rögzítése: GeoMaps
Társas forma: partnerrel végzett munka
A lazacok vándorlásának megismerését követően, a tanulók tovább haladnak társukkal. Elmélyítik tudásukat ennek a sós-és édesvízi halnak a különleges tulajdonságait tanulmányozva. Önálló online kutatást végeznek, és feljegyzik eredményeiket egy Word dokumentumban.
Eredmények rögzítése: Word dokumentum
Társas forma: partnerrel végzett munka
Miután a tanulók alapszintű ismereteket szereztek a lazac élőhelyéről és fajtáiról, elgondolkoznak azon, milyen tényezők vezethettek ennek a figyelemreméltó halfajnak németországi megtizedelődéséhez. Most is az interneten kutatnak és kutatási eredményeiket, meglátásaikat beírják a Word dokumentumba.
A munka lezárásaként bemutatják az általuk létrehozott útvonalakat és megbeszélik az osztállyal kutatási eredményeiket. Az osztály minden releváns szempontot „mind map”-be, gondolattérképbe gyűjt össze.
Eredménye: GeoMaps
Társas forma: osztály megbeszélés

Ennek a projektnek a folyamata átvihető bármely régióra, élőhelyre és állatfajra. A fő szempontok súlyozása történhet másképpen, vagy akár bővíthető is tartalomtól függően.

Tovább a projektek
/mediabase/img/3278.jpg Egy mobiltartó bármikor jól jöhet. Megvédi a telefon kijelzőjét a karcolásoktól, és jól néz ki! Különösen, ha te magad tervezed... Csináld magad telefontartó
/mediabase/img/2104.jpg A francia “bricolage” szó “kézművességet” jelent, ami az ügyes kis papírból készített és ragasztott dolgokon kívül, egyre inkább a játékosan használt szavakat és magát a nyelvet jelenti. Modern nyelvújítók

A kedvenc dalom

Legyél meteorológus egy napra

Kérdezd a szakértőt

Mobilhasználati kisokos

Bild
A mobil útmutató a szülőknek kíván segítséget nyújtani gyermekük kompetens és biztonságos mobilhasználati szokásainak kialakításához.
További információk

Megosztás!

Oszd meg a cikket egy kattintással!
share