skiptomain

Protecţia datelor

Timp de lectură: minute
Versiunea din: 25.05.2018
Aspecte Generale

Protecția datelor dumneavoastră personale este importantă pentru Deutsche Telekom AG, Friederich - Ebert - Allee 140 53113 Bonn. Pentru noi este important să vă informăm asupra datelor personale colectate, asupra modului de utilizare a acestora și asupra posibilităților de intervenție pe care le dețineți.


1. Unde găsesc informațiile care sunt importante pentru mine?

Prezenta notificare privind protecția datelor vă oferă o imagine de ansamblu asupra aspectelor care sunt aplicabile pentru prelucrarea datelor dumneavoastră de către Telekom pe acest portal de internet.
Mai multe informații privind și protecția datelor în cazul punctual al anumitor produse găsiți la https://www.telekom.com/de/verantwortung/datenschutz-und-datensicherheit/datenschutz și la http://www.telekom.de/datenschutzhinweise.


2. Cine răspunde de prelucrarea datelor personale? Care este persoana mea de contact dacă am întrebări privind protecția datelor cu caracter personal în cadrul Telekom?

Operator în sensul Regulamentului general privind protecția datelor și a altor legi naționale privind protecția datelor personale din statele membre cât și a altor prevederi legale din domeniu este:

Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140
53113 Bonn

Deutsche Telekom este un furnizor de servicii pentru site-ul www.teachtoday.de și deci și persoana responsabilă pentru colectarea datelor.

Prelucrarea datelor se realizează în cadrul unei contract de prelucrare a datelor de către:

Helliwood media & education im fjs e.V.
Marchlewskistraße 27
10243 Berlin
Telefon: +49 30 2938 1684
E-mail: info@helliwood.de
Internet: www.helliwood.de

Dacă aveți întrebări puteți să vă adresați biroului de proiect Teachtoday responsabilului cu protecția datelor numit de către Deutsche Telekom AG responsabil pentru aspecte care țin de această inițiativă:

Stefan Deumer
HELLIWOOD media & education im fjs e.V.
Marchlewskistraße 27
10243 Berlin
E-Mail: deumer@helliwood.com


3. Care sunt drepturile mele?

a) de a solicita informații privind categoriile de date prelucrate, scopurile prelucrării, eventualii destinatari ai datelor, durata planificată de stocare (art. 15 RGPDP);

b) de a solicita corectarea respectiv completarea datelor incorecte resp. incomplete (art. 16 RGPDP);

c) de a revoca la orice moment un acord dat, revocarea producând efecte pentru viitor (art. 7 alin. 3 RGPDP);

d) de a vă opune la orice moment prelucrării datelor în baza unui interes legitim, din motive care rezultă din situația specială în care vă aflați (art. 21 alin. 1 RGPDP);

e) de a solicita, în baza art. 17 RGPDP, în anumite cazuri ștergerea datelor personale - n măsura în care datele nu mai sunt necesare pentru scopul prevăzut, respectiv sunt prelucrate în mod nejustificat, sau dacă retrageți acordul dumneavoastră conform punctului (c) de mai sus sau dacă ați făcut uz de dreptul dumneavoastră de opoziție conform punctului (d) de mai sus;

f) de a solicita, dacă sunt îndeplinite anumite condiții, restricționarea datelor, în măsura în care nu este posibilă ștergerea respectiv dacă obligația de a șterge datele nu este incontestabilă (art. 18 RGPDP);

g) de a beneficia de portarea datelor, adică aveți dreptul de a obține respectiv de a transmite terților datele pe care ni le-ați pus la dispoziție într-un format uzual, prelucrabil automat cum ar fi de ex. CSV (art. 20 RGPDP);

h) de a depune plângere cu privire la prelucrarea datelor la Autoritatea de supraveghere (în cazul contractelor având ca obiect telecomunicațiile: Responsabilul federal pentru protecția datelor și pentru libertatea de informare - de: Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, în toate celelalte situații: Responsabilul landului pentru protecția datelor și pentru libertatea de informare din Renania de Nord - Westfalia - de: Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Nordrhein - Westfalen).


4. Cui transmite Telekom datele mele personale?

Telekom transmite datele către operatori. Aceștia sunt societăți pe care le mandatăm în limitele prevăzute de lege să prelucreze datele, art. 28 RGPDP (prestatori de servicii, agenți). Și în această situație Telekom este răspunzătoare de protecția datelor dumneavoastră. Noi mandatăm îndeosebi societăți din următoarele domenii de activitate: IT, distribuție, marketing, finanțe, consultanță, servicii clienți, personal, logistică, tipar.

Pe baza obligației legale: în anumite situații suntem obligați legal să transmitem anumite date către o autoritate solicitantă a statului.


5. Unde sunt prelucrate datele mele?

Datele dumneavoastră sunt în general prelucrate în Germania și în țările membre UE.

Dacă în mod excepțional datele dumneavoastră sunt prelucrate și în țări din afara Uniunii Europene (în așa - numite țări terțe), atunci acest lucru se realizează dacă v-ați dat acordul dumneavoastră expres sau dacă acest lucru este necesar pentru a putea presta serviciile noastre pentru dumneavoastră sau dacă acest lucru este stipulat în prevederile legale aplicabile (art. 49 RGPDP); De asemenea datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate în state terțe numai dacă este asigurat un nivel adecvat de protecție a datelor prin intermediul anumitor măsuri (de ex. Decizie privind caracterul adecvat al nivelului de protecție a Comisiei Europene sau așa-numitele garanții adecvate, art. 44 și următoarele RGPDP).


6. Care sunt datele colectate, cum sunt acestea utilizate și care este durata stocării acestora?

a) Punerea la dispoziție a site-ului de internet și generarea de Logfiles
La fiecare accesare a site-ului nostru de internet, sistemul nostru colectează în mod automat date și informații de pe sistemul informatic de pe care se face accesarea.

Următoarele date sunt colectate:

(1) informații privind tipul de browser și versiunea utilizată
(2) sistemul de operare al utilizatorului
(3) ISP-ul utilizatorului
(4) Adresa IP a utilizatorului
(5) data și ora accesării
(6) site-urile de pe care sistemul utilizatorului a ajuns pe pagina noastră de internet
(7) site-uri care sunt accesate de sistemul utilizatorului prin intermediul site-ului nostru

Logfile-urile conțin adresele IP sau alte date prin intermediul cărora este posibilă alocarea la un anumit utilizator. De exemplu acest lucru este posibil dacă linkul către site prin intermediul căruia utilizatorul ajunge pe pagina de internet, sau linkul către site-ul către care trece utilizatorul, conține date personale.

Datele sunt de asemenea salvate în logfile-urile sistemului nostru. Nu stocăm acesta date împreună cu alte date personale ale utilizatorului.

Scopul prelucrării datelor personale
Stocarea temporară a adresei IP pentru sistem este necesară pentru a putea comunica site-ul către calculatorul utilizatorului. În acest scop este necesară stocarea adresei IP a utilizatorului pe durata sesiunii de navigare.

Logfile-urile sunt salvate pentru a asigura funcționalitatea site-ului de internet. De asemenea datele ne servesc și la optimizarea site-ului și la asigurarea securității sistemelor noastre informatice. În acest context, datele nu sunt evaluate în scopuri de marketing.

Durata stocării
Datele sunt șterse imediat ce nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopului. În cazul în care datele sunt colectate în vederea punerii la dispoziție a site-ului, se consideră că scopul a fost îndeplinit la momentul în care ședința respectivă a fost închisă.

În cazul salvării datelor în logfile-uri, acest lucru se consideră realizat cel mult după șapte zile. Este totuși posibilă salvarea datelor peste acest termen. În această situație adresele IP ale utilizatorului sunt anonimizate astfel încât să nu mai fie posibilă alocarea clientului care a accesat site-ul.

b) Formular de contact și contact prin E-Mail
Pe site-ul nostru sunt disponibile formulare contact, care pot fi utilizate pentru contactarea electronică. Dacă un utilizator face uz de această posibilitate, atunci datele introduse în mască ne vor fi comunicate și salvate. Aceste date sunt:

(1) mod de adresare
(2) nume, prenume
(3) adresă de e-mail

La momentul trimiterii mesajului vor fi de asemenea salvate și următoarele date:

(1) data și ora contactării

În cadrul procesului de expediere se va solicita acordul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor și se va face trimitere la prezenta notificare privind protecția datelor.

În mod alternativ puteți lua legătura prin intermediul unei adrese de e-mail pusă la dispoziția dumneavoastră. În această situație se vor stoca datele personale ale utilizatorului comunicate prin e-mail.

Prelucrarea datelor se realizează de către un terț monitorizat și selectat de către operator cu respectarea prevederilor legale în baza unui contract de gestionare a datelor personale în baza unui contract. Odată cu trimiterea mesajului, persoana vizată își dă simultan și acordul de comunicare a datelor menționate mai sus către terțul indicat de către operatorul acestui site (= persoană împuternicită de operator). Datele vor fi utilizate în mod exclusiv pentru prelucrarea conversației.

Scopul prelucrării datelor personale
Prelucrarea datelor personale din masca de introducere servește în mod exclusiv la prelucrarea solicitării pentru care ne-ați contactat. Și în situația în care ne contactați prin e-mail, există interesul legitim de prelucrare a datelor care este solicitat de prevederile legale.

Celelalte date personale prelucrate pe durata expedierii servesc la prevenirea utilizării abuzive a formularului de contact și la asigurarea siguranței sistemelor noastre informatice.

Durata stocării
Datele sunt șterse imediat ce nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopului. Acest lucru este aplicabil pentru datele personale din masca de introducere de date aferente formularului de contat și pentru datele transmise prin e-mail, dacă conversația cu utilizatorul a încetat și dacă pentru respectiva solicitare nu mai este necesar un follow-up. Se consideră că o conversație s-a încheiat atunci când din circumstanțe se poate deduce că situația discutată a fost clarificată în mod definitiv.

Un follow-up nu mai este necesar dacă o conversație este atât de veche încât se poate considera că nu va mai fi necesară accesarea conținutului acesteia.

Conversațiile sunt șterse când nu există obligații legale de arhivare contrare, de obicei după 24 luni.


7. Controlul datelor în cazul plug-in-urilor de social media

Pe site-ul nostru utilizăm în baza art. 6 alin. 1 fraza 1 lit. f din RGPDP plug-in-uri sociale ale rețelelor sociale Facebook, Twitter și YouTube, pentru a crește gradul de notorietate a ofertelor noastre. Scopul publicitar al acestei activități este un interes legitim în sensul RGPDP.

Răspunderea pentru operarea conformă cu prevederile aplicabile în domeniul protecției datelor revine furnizorului respectiv.

Scopul prelucrării datelor personale
a) Facebook
Pe site-ul nostru sunt utilizate plug-in-uri de social media ale Facebook. Acestea permit personalizarea utilizării. În acest scop utilizăm butoanele „ÎMI PLACE” respectiv „DISTRIBUIE”. Acestea sunt oferte ale Facebook.

Atunci când accesați un site al nostru care conține un astfel de plug-in, browserul dumneavoastră generează o legătură directă cu serverele Facebook. Conținutul plug-in-ului este transmis de Facebook direct către browserul dumneavoastră și inclus în site de către acesta.

Odată cu includerea plug-in-ului, Facebook primește informația că browserul dumneavoastră a accesat pagina respectivă a site-ului nostru de internet, chiar dacă nu dețineți un cont Facebook sau nu sunteți înregistrat pe Facebook la momentul respectiv. Această informație (inclusiv adresa dumneavoastră IP) este transmisă de pe browserul dumneavoastră direct către un server al Facebook în SUA, unde este și stocată.

Dacă sunteți înregistrat pe Facebook, atunci Facebook poate aloca vizita dumneavoastră pe site-ul nostru direct contului dumneavoastră de Facebook. Dacă interacționați cu plug-in-urile, de ex. dacă acționați butonul „ÎMI PLACE” sau „DISTRIBUIE”, atunci informația respectivă este de asemenea transmisă direct către un server al Facebook, unde este și salvată. De asemenea informațiile sunt și publicate pe Facebook și sunt afișate prietenilor dumneavoastră Facebook.

Facebook poate utiliza aceste informații în scopuri publicitare, de cercetare de piață și de design adaptat cererii a paginilor Facebook. În acest scop Facebook creează profile de utilizare, interese și relații, de exemplu pentru a evalua modul dumneavoastră de utilizare a site-ului nostru în ceea ce privește reclamele afișate dumneavoastră de către Facebook, pentru a informa alți utilizatori Facebook asupra activităților dumneavoastră pe site-ul nostru și pentru a vă oferi alte servicii legate de utilizarea Facebook.

Dacă nu doriți ca Facebook să aloce datele colectate prin site-ul nostru de internet contului dumneavoastră de Facebook, trebuie să vă deconectați de la Facebook înainte de a accesa site-ul nostru.

Scopul și întinderea colectării datelor și prelucrarea ulterioară a datelor de către Facebook cât și drepturile dumneavoastră privind aceste aspecte și posibilitățile de setare pentru protecția sferei dumneavoastră private se regăsesc în Notificarea privind prelucrarea datelor personale a Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/).

b) Twitter
Pe site-ul nostru de internet sunt integrate și plug-in-uri ale rețelei de mesaje scurte ale Twitter Inc. (Twitter). Plug-in-urile Twitter (butonul tweet) sunt identificabile în funcție de logo-ul Twitter poziționat pe site-ul nostru. O imagine generală privind butoanele tweet se găsește aici (https://about.twitter.com/resources/buttons).

Atunci când accesați o pagină din site-ul nostru de internet care conține un astfel de plug-in, între browserul dumneavoastră și serverul Twitter se creează o legătură directă. Twitter obține astfel informația că ați vizitat site-ul nostru cu adresa dumneavoastră IP. Atunci când dați clic pe „butonul tweet” al Twitter când sunteți înregistrat în contul dumneavoastră de Twitter, puteți genera pe profilul dumneavoastră Twitter linkuri către conținuturile paginilor noastre. Astfel Twitter poate aloca vizita dumneavoastră pe site-ul nostru cu contul dumneavoastră de utilizator. Atragem atenția asupra faptului, că noi, în calitate pe furnizor al paginilor, nu primim informații asupra datelor transmise și nici asupra modului de utilizare a acestora de către Twitter.

Dacă nu doriți ca Twitter să poată aloca vizita dumneavoastră pe site-ul nostru, vă rugăm să vă deregistrați de pe contul dumneavoastră de utilizator Twitter. Mai multe informații privind aceste aspecte se regăsesc în declarația de confidențialitate a Twitter (https://twitter.com/privacy).

c) YouTube
Am integrat pe acest site de internet și componente ale YouTube. YouTube este un portal video pe internet care permite editorilor de filme să încarce gratuit clipuri video iar altor utilizatori să vizioneze gratuit, să evalueze și să comenteze aceste filme. YouTube permite publicarea tuturor tipurilor de filme, motiv pentru care prin acest portal de internet pot fi accesate emisiuni TV / filme complete, dar și clipuri muzicale, trailere sau filme create de către utilizatori.

Societatea care operează YouTube este YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SUA. YouTube LLC este o subsidiară a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SUA.

Cu fiecare accesare a paginilor individuale ale acestui site care sunt operate de operatorul de date personale și pe care a fost integrată o componentă YouTube (film YouTube), browserul de internet de pe sistemul informatic al persoanei vizate este determinat în mod automat de către componenta YouTube respectivă să descarce de pe YouTube reprezentarea componentei respective YouTube. Puteți accesa mai multe informații privind YouTube pe https://www.youtube.com/yt/about/de/. Prin intermediul acestui procedeu tehnic, YouTube și Google primesc informații cu privire la pagina exactă a site-ului nostru de internet care a fost vizitată de persoana vizată.


În măsura în care persoana este înregistrată și pe YouTube, YouTube recunoaște odată cu accesarea unei pagini care conține un video YouTube care este exact pagina din site-ul nostru care a fost vizitată de persoana vizată. Aceste informații sunt colectate de YouTube și Google și alocate respectivului cont YouTube al persoanei vizate.


Dacă persoana vizată este înregistrată și pe YouTube atunci când accesează site-ul nostru de internet, YouTube și Google primesc prin intermediul componentei YouTube informații despre faptul că persoana vizată a vizitat pagina noastră de internet; acest lucru se realizează indiferent că persoana vizată dă sau nu clic pe video-ul YouTube.

Dacă nu doriți ca YouTube să aloce datele colectate prin site-ul nostru de internet contului dumneavoastră Goolge, trebuie să vă deconectați de pe YouTube la momentul vizitării site-ului nostru de internet.


Informații privind colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor personale de către YouTube și Google se regăsesc în Informațiile privind protecția datelor publicate pe YouTube care sunt accesibile la https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

8. Comportamentul meu de utilizator va fi evaluat, de ex. în scopuri de publicitate, tracking sau pentru prevenirea fraudelor?

a) Utilizarea cookie-urilor Prelucrarea datelor personale: scop și domeniu de aplicare
Site-ul nostru folosește cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere de tip text salvate în browser-ul de internet respectiv de către browser-ul de internet pe dispozitivul utilizatorului. Dacă un utilizator accesează un site, este posibil ca un cookie să fie plasat pe dispozitivul utilizatorului. Fiecare cookie este compus dintr-un șir unic de cifre sau litere, care permite identificarea într-un mod unic a browser-ului la o nouă accesare a site-ului.
Utilizăm cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență de navigare pe pagina noastră. Unele funcții de pe pagina noastră fac necesară ca browser-ul de pe care vizitați pagina noastră să poată fi identificat și după ce schimbați site-ul. Prin intermediul cookie-urilor sunt salvate și transmise
următoarele informații:

(1) cheie sesiune
(2) acceptare declarație privind protecția datelor

Pe lângă acestea, pe pagina noastră utilizăm și cookie-uri care permit efectuarea unei analize a comportamentului de navigare a utilizatorului. (a se vedea capitolul 8b: analiză web efectuată de Matomo)

Datele colectate astfel despre utilizator vor fi pseudonimizate prin intermediul unor măsuri tehnice. Astfel, nu va mai fi posibilă alocarea datelor la un utilizator anume. Datele nu vor fi stocate împreună cu celelalte date cu caracter personal ale utilizatorului.

La accesarea paginii noastre, utilizatorii vor fi informați prin intermediul unui banner de informare cu privire la cookie-urile utilizate pe site-ul nostru și vor fi rugați să consulte declarația privind protecția datelor. De asemenea, aceștia vor fi informați cu privire la modul în care stocarea cookie-urilor poate fi prevenită prin selectarea setărilor corespunzătoare din browser.

Baza legală pentru prelucrarea datelor
Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea cookie-urilor esențiale din punct de vedere tehnic este art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD.

Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea cookie-urilor de analiză, în condițiile în care utilizatorul și-a exprimat consimțământul în acest sens este art. 6 alin. 1 lit. a din RGPD.

Scopul prelucrării datelor personale
Utilizăm cookie-urile esențiale pentru a permite utilizatorilor o navigare eficientă pe internet. Anumite funcții de bază ale paginii noastre web nu pot fi accesate fără utilizarea cookie-urilor. Pentru aceste funcții este necesar ca browser-ul să poată fi identificat și după ce utilizatorul trece la un alt site.

Avem nevoie de cookie-uri pentru următoarele aplicații:

(1) cheie sesiune
(2) acceptare declarație privind protecția datelor

Utilizarea cookie-urilor de analiză permite îmbunătățirea funcționalității paginii noastre și a conținutului acesteia. Prin intermediul cookie-urilor de analiză aflăm informații despre cum utilizează vizitatorii site-ul nostru și putem astfel optimiza mereu serviciile și funcțiile oferite (a se vedea capitolul 8b: analiză web efectuată de Matomo)

Aceste scopuri justifică interesul nostru legitim în prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu art. 6 alin 1 S. 1 lit. f din RGPD.


Durata de stocare, dreptul de retragere a consimțământului și de înlăturare a cookie-urilor
Cookie-urile sunt stocate pe calculatorul utilizatorului și transmise către pagina noastră prin intermediul acestuia. Astfel, în calitate de utilizator dețineți controlul integral asupra gestionării cookie-urilor. Prin modificarea setărilor din browser-ul dvs. puteți dezactiva sau restricționa cookie-urile. Cookie-urile deja salvate pot fi oricând șterse. Puteți face acest lucru și automat. Dacă dezactivați cookie-urile pentru site-ul nostru, este posibil ca unele părți ale paginii noastre să nu funcționeze corect.

Cookie: Public User
Furnizor: teachtoday.de
Durata: se șterge la închiderea sesiunii de navigare
Scop: Acest cookie stochează setările sesiunii dvs. de navigare.

Cookie: _pk*
Furnizor: Helliwood
Durata: de la o zi până la maxim 1 an
Scop: Cookie-urile de analiză pot fi deselectate accesând opțiunea ”Modicarea setărilor privind cookie-urile”.

Cookie: MATOMO_SESSID
Furnizor: Helliwood
Durata: se șterge la închiderea sesiunii de navigare
Scop: Cookie-uri de analiză Acest cookie stochează setările sesiunii dvs. de navigare.

Cookie: piwik_ignore
Furnizor: Helliwood
Durata: 1 an
Scop: Cookie-uri de analiză Prin intermediul acestui cookie sunt salvate setările dvs. privind cookie-urile analitice.

Cookie: cookieControl
Furnizor: Helliwood
Durata: 30 de zile
Scop: Prin intermediul acestui cookie sunt salvate setările dvs. privind cookie-urile.

Cookie: CookieControlPrefs
Furnizor: Helliwood
Durata: 30 de zile
Scop: Prin intermediul acestui cookie sunt salvate setările dvs. privind cookie-urile.

Modificarea setărilor privind cookie-urile

Pe paginile www.meine-cookies.org sau www.youronlinechoices.com
puteți citi mai multe informații cu privire la cookie-uri și la fiecare furnizor în parte.

De asemenea, aveți și posibilitatea de a vă opune anunțurilor publicitare online, bazate pe comportamentul de utilizare, ale unuia sau mai multe companii, la adresa http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Am aderat în mod voluntar la cadrul de auto-reglementare elaborat de Comisia germană privind protecția datelor (DDOW) în domeniul publicității online.

b) Analiză web efectuată de Matomo (fostă PIWIK)
Această pagină utilizează o platformă de analiză cu sursă deschisă Matomo (fostă PIWIK) care permite analizarea comportamentului de navigare a utilizatorilor noștri. Softul plasează un cookie pe calculatorul utilizatorului (pentru mai multe informații privind cookie-urile vezi mai sus). Dacă sunt accesate mai multe pagini ale site-ului nostru, se vor stoca următoarele date:

(1) doi biți ai adresei IP ai sistemului utilizatorului prin care s-a făcut accesarea
(2) pagina accesată
(3) URL-ul paginii care a fost vizualizată înaintea paginii curente de pe care utilizatorul a ajuns pe pagina accesată
(4) subpaginile accesate de pe prima pagină vizualizată
(5) durata de navigare pe site
(6) numărul de vizite al utilizatorului respectiv
(7) informații despre sistemul utilizatorului

Softul rulează în mod exclusiv pe serverul operat numai pentru analiza web conformă cu prevederile legale în domeniul protecției datelor într-un centru de calcul german. Datele cu caracter personal ale utilizatorului sunt stocate doar acolo. Prelucrarea datelor se realizează de către un terț monitorizat și selectat de către operator cu respectarea prevederilor legale în baza unui contract de gestionare a datelor personale.

Softul este setat astfel încât adresele IP nu sunt salvate integral, ci 2 biți ai adresei IP sunt ascunși (Bsp.: 192.168.xxx.xxx). Astfel nu mai este posibilă efectuarea unei alocări a adresei IP scurte la calculatorul de pe care s-a făcut accesarea.

Scopul prelucrării datelor personale
Prelucrarea datelor personale ale utilizatorilor ne permite să efectuăm o analiză a comportamentului de navigare al utilizatorilor noștri. Pe baza evaluării datelor obținute avem posibilitatea de a compila informații privind modul de utilizare a componentelor individualeale site-ului nostru. Acest lucru ne permite să ne îmbunătățim în mod constant site-ul și să simplificăm utilizarea acestuia pentru utilizatorii noștri. Acestea sunt și scopurile care justifică interesul nostru legitim de prelucrare a datelor, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD. Prin anonimizarea adresei IP sunt avute în mod suficient în vedere și interesele utilizatorilor cu privire la protecția datelor personale.

Durata stocării
Datele sunt șterse imediat ce acestea nu mai sunt necesare pentru realizarea scopurilor pentru care au fost stocate. În cazul nostru, acest lucru se realizează după încetarea serviciilor oferite prin intermediul site-ului (deci la închiderea ofertei de internet).

Mai multe informații privind setările aferente sferei private a softului Matomo pot fi accesate la linkul de mai jos: https://matomo.org/docs/privacy/.

Distribuie articolul

Recomandă articolul cu numai un click!
Distribuie