Direkt zum Seiteninhalt

Condiții de utilizare

Timp de lectură: minute
§ 1 Obiectul ofertei / Ultima actualizare 19.07.2016
(1) Condiţiile de utilizare de mai jos reglementează condiţiile în care utilizatorii se pot folosi de oferta de informaţii disponibilă sub adresa URL www.teachtoday.de (denumită în cele ce urmează Serviciul). Odată cu folosirea serviciului şi cu accesul la acesta, utilizatorul se declară de acord cu aceste condiţii.

(2) Teachtoday este o iniţiativă a companiei Deutsche Telekom creată în scopul promovării unei utilizări sigure şi competente a mediilor.

Obiectul şi scopul iniţiativei este promovarea unei utilizări sigure şi competente a mediilor, precum şi sprijinul, dar şi îmbunătăţirea individuală a competenţelor personale ale utilizatorului în folosirea mediilor digitale.

(3) Pentru a putea avea acces la serviciu este necesară în unele domenii ale serviciului înregistrarea utilizatorului, ceea ce implică introducerea unor date personale cum ar fi numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail, precum şi informaţiile referitoare la instituţia de învăţământ a utilizatorului.

Deutsche Telekom acordă o deosebită atenţie protecţiei datelor personale. Considerăm importantă informarea utilizatorului asupra datelor personale care sunt stocate în timpul serviciului şi modului de folosire a acestora. Referitor la acest lucru puteţi citi mai multe la rubrica Protecţia datelor.

(4) Clauzele de mai jos reprezintă condiţiile în care Deutsche Telekom pune serviciul la dispoziţia utilizatorului. Aceste condiţii sunt valabile în mod exclusiv pentru acest serviciu. Compania Deutsche Telekom prestează servicii în favoarea utilizatorului numai în baza acestor condiţii.

(5) Aceste condiţii fac referire în mod exclusiv la acest serviciu oferit de Deutsche Telekom. Utilizatorul poate să consulte oricând aceste condiţii apelând link-ul „Condiţii de utilizare“ existent în cadrul serviciului, cu posibilitatea de a-l imprima, downloada sau salva.
§ 2 Volumul informaţiilor utilizabile

(1) Deutsche Telekom îi oferă utilizatorului în măsura posibilităţilor tehnice şi economice existente accesul la acest serviciu conform prezentelor condiţii.

(2) Utilizarea acestui serviciu este gratuită.

(3) Utilizatorul are în vedere faptul că o accesibilitate şi disponibilitate 100% a serviciului nu este realizabilă. Compania Deutsche Telekom şi furnizorul tehnic îşi dau cu toate acestea tot interesul să menţină serviciul disponibil în mod constant. În special lucrările de reparaţie sau de asigurare a securităţii, precum şi problemele legate de capacităţi tehnice sau evenimentele care nu depind de Deutsche Telekom (de ex. perturbări ale reţelelor publice de comunicaţii, pene de curent etc.) pot duce la tulburări temporare sau suspendare de scurtă durată, parţială sau completă, a serviciului. În plus, Deutsche Telekom poate limita accesul la serviciu în măsura în care acest lucru este necesar pentru menţinerea securităţii funcţionării reţelei, păstrarea integrităţii acesteia sau evitarea deranjamentelor grave ale reţelei informaţionale, software-ului sau datelor salvate.

(4) În timpul unei actualizări, extinderi sau modificări a serviciului, utilizatorului îi stă la dispoziţie versiunea cea mai actuală.

(5) Utilizatorul nu are un drept garantat la menţinerea serviciului în forma existentă la începutul perioadei de utilizare. De asemeni nu are un drept garantat la aducerea serviciului într-un stadiu anume sau la o capacitate anume de funcţionare. Compania Deutsche Telekom are dreptul să suspende serviciul sau părţi ale acestuia fără a oferi explicaţii. Utilizatorului nu îi revin niciun fel de drepturi ca consecinţă a suspendării serviciului sau unor părţi ale acestuia, decât în măsura în care acestea sunt prevăzute explicit în prezentele condiţii de utilizare.

(6) Utilizarea serviciului este permisă exclusiv prin intermediul unui browser obişnuit. Dacă browserul de internet folosit nu permite instalarea aşa-numitelor cookies, atunci folosirea serviciului poate fi complet sau parţial imposibilă.

(7) Nu este permisă utilizarea serviciului facând uz de serviciile unor terţi care au scopul de a ascunde, modifica sau reda incorect adresa IP a utilizatorului.

(8) Software-ul necesar în scopul accesării serviciului de pe aparatul electronic al utilizatorului, în special sistemul de operare sau browserul sau orice alt program, nu va fi nici pus la dispoziţie, nici instalat pe acesta de către Deutsche Telekom. Compania nu acordă pentru asemenea programe necesare niciun fel de sprijin sau suport tehnic. Responsabilitatea pentru menţinerea capacităţii de funcţionare a unor asemenea programe în scopul folosirii serviciului îi revine exclusiv utilizatorului. Deutsche Telekom nu îşi asumă nicio răspundere pentru pierderea de date sau pentru alte daune care se produc pe computerul utilizatorului în urma instalării sau operării software-ului, în măsura în care acesta nu a fost pus la dispoziţie de către Deutsche Telekom dar este necesar în scopul funcţionării serviciului.

(9) Este interzisă folosirea de către utilizator a unui software care cauzează o suprasolicitare a reţelei disponibile pentru funcţionarea serviciului precum şi utilizarea unui software care permite fie un control sistematic sau automatic, fie o reproducere sau o analiză a serviciului sau a unei părţi a acestuia.

§ 3 Drepturile de autor

(1) În cadrul serviciului nostru sunt puse la dispoziţie date, imagini, texte, grafice, piese muzicale, sunete, succesiuni de sunete, videoclipuri, programe digitale, coduri de software şi alte conţinuturi asemănătoare (denumite în cele ce urmează „conţinuturi“), care sunt protejate de Deutsche Telekom sau de terţi în privinţa drepturilor de autor şi a mărcii înregistrate.

(2) Orice modificare, copiere, distribuire sau publicare a conţinuturilor sau o folosire a conţinuturilor în sine în afara scopului de utilizare stabilit este strict interzisă. Excepţie la acesta face doar copierea temporară necesară din motive tehnice în scopul browsing-ului.

(3) Semnele care marchează dreptul de autor, precum şi numele de mărci înregistrate nu au voie să fie modificate, ascunse sau îndepărtate.

(4) În măsura în care în cadrul serviciului nostru sunt folosite conţinuturi, simboluri de marcă sau însemne comerciale ale unei firme terţe, folosirea lor de către Deutsche Telekom nu implică proprietatea companiei noastre asupra acestora.

(5) Deutsche Telekom oferă utilizatorului în mod exclusiv dreptul utilizării serviciilor oferite - cedarea drepturilor de orice natură asupra conținuturilor este exclusă și nu se află în relație cu această utilizare.

(6) În măsura în care în cadrul serviciilor sunt puse la dispoziție date, imagini, texte, grafice, piese muzicale, tonuri, suite de sunete, filme, programe de calculator, coduri software și alte conținuturi similare (denumite în cele ce urmează ”Conținuturi ale utilizatorului”) care sunt protejate din punct de vedere al proprietății intelectuale, a mărcii sau în alt mod în favoarea utilizatorului sau a unor terți, utilizatorul garantează odată cu încărcarea acestora faptul că are dreptul de a întreprinde acest demers și de a ceda următoarele drepturi către Deutsche Telekom.

§ 4 Limitarea răspunderii

(1) Deutsche Telekom nu oferă nicio garanţie că informaţiile prezentate pe această pagină sunt complete, corecte sau întotdeauna actuale. Acest lucru este valabil şi pentru toate site-urile care sunt legate de serviciul nostru printr-un link. Deutsche Telekom nu este răspunzătoare pentru conţinuturile aflate pe un site care poate fi accesat prin intermediul unui asemenea link. Compania noastră îşi rezervă dreptul de a aduce modificări sau completări la informaţiile puse la dispoziţie fără un anunţ prealabil.

(2) Informaţiile de pe acest site nu reprezintă o ofertă de vânzare a unui produs, nu fac reclamă în scopul vânzării de hârtii de valoare şi nu sunt menite să stea la baza unei decizii de a investi în vreun fond. Deutsche Telekom nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru daunele care decurg din lipsa unor posibilităţi de utilizare sau din pierderea de date care se află în legătură cu folosirea de informaţii sau documente, respectiv cu serviciile la care utilizatorul are acces prin intermediul acestui site.

(3) Cu excepţia informaţiilor bazate pe fapte din trecut, documentele accesibile pe acest site sunt "Forward-Looking Statements" (afirmaţii bazate pe situaţii prevăzute). Aceste afirmaţii depind de riscuri şi incertitudini, precum şi de alţi factori asupra cărora de multe ori Deutsche Telekom nu are nicio influenţă şi care pot duce la o schimbare a urmărilor în drept ale acestor evenimente. Aceste riscuri şi incertitudini, precum şi ceilalţi factori implicaţi sunt descrise în amănunt în raporturile financiare disponibile pe site-ul Deutsche Telekom. Vizitatorii acestui site sunt sfătuiţi să nu supraestimeze aceste afirmaţii bazate pe evenimente prevăzute. Deutsche Telekom nu are nici intenţia, şi nici obligaţia să revizuiască sau să actualizeze aceste afirmaţii, îndiferent dacă s-au luat la cunoştinţă noi detalii sau este vorba de evenimente planificate sau alţi factori de influenţă.

§ 5 Răspunderea utilizatorului

(1) Utilizatorul poartă faţă de Deutsche Telekom răspunderea pentru orice încălcare din culpă a unei obligaţii care îi revine în baza acestor condiţii.

Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140
53113 Bonn


Site-ul serviciului este găzduit şi supervizat tehnic de către:
Helliwood media & education im fjs e.V.
Marchlewskistraße 27
10243 Berlin


Telefon: +49 30 2938 1680
Telefax: +49 30 2938 1689
E-mail: info@helliwood.de