Teaser
Inicijativa

Impresum

Teachtoday je inicijativa društva Deutsche Telekom AG
Portal Teachtoday središnje je mjesto inicijative “Šeraj pozitivu, blokiraj negativu” koju je pokrenuo Hrvatski Telekom s partnerima, udrugom Hrabri telefon i Društvom za komunikacijsku i medijsku kulturu. Cilj inicijative “Šeraj pozitivu, blokiraj negativu” povećanje je razine svijesti i bolja zaštita djece na internetu. Portal Teachtoday je središnje mjesto inicijative na kojem djeca, roditelji i nastavnici mogu pronaći koristan sadržaj i savjete o sigurnosti na internetu, a sadržaj kontinuirano nadopunjavaju partneri inicijative. Međunarodni portal Teachtoday pokrenuo je Deutsche Telekom, a do sada je portal s korisnim sadržajima za djecu, roditelje i nastavnike dostupan u Hrvatskoj, Njemačkoj, Rumunjskoj i Poljskoj.
Kontakt:
Hrvatski Telekom
Korporativne komunikacije
Roberta F. Mihanovića 9, 10000 Zagreb
teachtoday@t.ht.hr
U slučaju pitanja o portalu i inicijativi “Šeraj pozitivu, blokiraj negativu” koristite kontaktni obrazac portala.

Hrabri Telefon
Đorđićeva 26, 10 000 Zagreb
info@hrabritelefon.hr

Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu – DKMK
Kordunska 1, 10000 Zagreb
info@dkmk.hr

Realizacija portala u suradnji sa: Deutsche Telekom AG i Helliwood media & education im Förderverein für Jugend und Sozialarbeit e.V.