Direkt zum Seiteninhalt

Uvjeti korištenja

Vrijeme čitanja: minute
Čl. 1. Predmet ponude / od 19.7.2016.

(1) Sljedećim se uvjetima korištenja uređuju uvjeti prema kojima korisnici mogu koristiti sadržaj ponuđen na adresi URL-a www.teachtoday.de (nadalje: usluga). Korištenjem usluge i pristupom usluzi korisnik prihvaća ove uvjete korištenja.

(2) Teachtoday je inicijativa društva Deutsche Telekom s ciljem jačanja sigurnog i kompetentnog korištenja medija.

Predmet i cilj inicijative je jačanje sigurnog i kompetentnog korištenja medija kao i podrška i individualni oblik osobnih kompetencija korisnika u rukovanju digitalnim medijima.

(3) Za korištenje usluge korisnik se kod nekih dijelova mora prijaviti odnosno unijeti svoje osobne podatke kao što su ime i prezime, adresa, broj telefona, adresa e-pošte kao i podatke obrazovne ustanove kojoj pripada.

Deutsche Telekom zaštitu vaših osobnih podataka shvaća jako ozbiljno. Važno je da vas informiramo koji se osobni podaci prikupljaju za vrijeme korištenja ove usluge i kako se ti podaci koriste. O tome ćete naći više informacija u sekciji Zaštita podataka.

(4) Daljnji propisi predstavljaju uvjete prema kojima Deutsche Telekom korisnicima daje na korištenje spomenutu uslugu. Ti uvjeti vrijede isključivo za spomenutu uslugu. Deutsche Telekom svoju korisničku ponudu daje isključivo na temelju ovih uvjeta.

(5) Ti se uvjeti odnose isključivo na usluge koje nudi Deutsche Telekom. Korisnik u svakom trenutku pod poveznicom „Uvjeti korištenja“ spomenute uvjete može otvoriti, ispisati, preuzeti ili pohraniti.

Čl. 2. Opseg mogućnosti korištenja

(1) Deutsche Telekom u okviru postojećih tehničkih i organizacijskih mogućnosti svojim korisnicima omogućuje korištenje usluge u skladu s ovim uvjetima.

(2) Korištenje usluge je besplatno.

(3) Korisnik prihvaća uvjet da 100-postotnu raspoloživost i dostupnost usluge nije moguće realizirati. Deutsche Telekom i ponuđač tehničkih usluga uslugu nastoje držati konstantno raspoloživom. Radovi održavanja, radovi na osiguranju sigurnosti ili održavanju kapaciteta kao i situacije koje nisu u području utjecaja društva Deutsche Telekom (npr. smetnje javnih komunikacijskih mreža, nestanak struje, itd.) mogu imati za posljedicu kratkotrajne smetnje ili privremeno obustavljanje same usluge ili njezinih dijelova. Deutsche Telekom osim toga može ograničiti pristup usluzi ako to nalaže sigurnost mrežnog operatora, održavanje integriteta mreže ili izbjegavanje težih oblika smetnji mreže, softvera ili pohranjenih podataka.

(4) U slučaju aktualizacije, proširenja ili izmjena usluge korisnik ima pravo na najnoviju inačicu usluge.

(5) Ne postoji pravo korisnika na održavanje funkcionalnosti usluge u obliku kakva je bila na početku korištenja usluge. Korisnik nema pravo na uspostavljanje određenog stanja ili opsega funkcionalnosti usluge. Deutsche Telekom ima pravo obustaviti uslugu ili dijelove usluge bez navođenja razloga. Opravdani zahtjevi korisnika zbog obustave usluge ili dijelova usluga pritom ostaju izuzeti ako izričito nisu predviđeni u ovim uvjetima.

(6) Korištenje usluge dozvoljeno je isključivo putem uobičajenog internetskog preglednika. Ako sličan internetski preglednik odbije korištenje tzv. kolačića, korištenje usluge iz tehničkih razloga može biti potpuno ili djelomično onemogućeno.

(7) Zabranjeno je korištenje ove usluge uporabom usluge trećih strana koje za cilj ima prikrivanje, izmjenu ili netočno prikazivanje srodnih IP adresa korisnika.

(8) Deutsche Telekom ne nudi niti instalira softver za korištenje usluge na pristupnom internetskom uređaju korisnika, prije svega operacijski sustav ili internetski preglednik ili druge programe. Za takve programe Deutsche Telekom ne nudi podršku ili tehničku pomoć. Sam korisnik snosi odgovornost za održavanje funkcionalnosti takvih programa radi korištenja usluge. Deutsche Telekom ne preuzima odgovornost za gubitak podataka ili druge štete koje nastaju zbog instaliranja ili korištenja softvera na računalu korisnika, a koji je potreban za korištenje usluge, osim ako taj softver na raspolaganje ne da sâm Deutsche Telekom.

(9) Korisniku se zabranjuje korištenje softvera koji uzrokuje prekomjerno opterećenje mreže potrebne za pogon usluge kao i korištenje softvera koji omogućuje sistematsko ili automatsko upravljanje uslugom ili njezinim dijelovima, reprodukciju ili analizu usluge ili njezinih dijelova odn. postavljenih sadržaja.

Čl. 3. Autorska prava

(1) U sklopu usluge daju se na korištenje podaci, slike, tekstovi, grafike, glazbena djela, tonovi, video uratci, računalni programi, softverski kod i slični sadržaji (nadalje: „sadržaj“) koji su zaštićeni autorskim pravima, pravima marke („žig“) ili na neki drugi način u korist društva Deutsche Telekom ili u korist trećih.

(2) Zabranjena je obrada, umnožavanje, distribucija ili javno prikazivanje promidžbenih poruka sa sadržajima ili korištenjem sadržaja izvan dogovorene svrhe korištenja. Izuzetak je vremenski ograničeno i tehnički uvjetovano umnožavanje pri učitavanju portala u internetski preglednik.

(3) Upute o autorskim pravima ili označavanje marki koje se odnose na sadržaj, ne smiju se mijenjati, potiskivati ili uklanjati.

(4) Ako se u okviru usluge koriste sadržaji, oznake proizvoda ili marki trećih, njihovo korištenje od strane društva Deutsche Telekom ne znači da je samo društvo vlasnik tih prava.

(5) Deutsche Telekom korisniku daje isključivo pravo na korištenje ponuđene usluge – s tim se ne povezuje i isključuje prijenos prava bilo kojeg oblika nad sadržajima.

(6) Ako korisnik podatke, slike, tekstove, grafike, glazbena djela, tonove, video uratke, računalne programe, softverski kod i slične sadržaje (nadalje: „sadržaj“) u okviru korištenja usluge može postaviti tako da budu zaštićeni u smislu zaštite autorskih prava, u smislu zaštite marke ili na drugi način u korist trećih, korisnik izričito potvrđuje da će s tim postavkama ustupiti sljedeća prava društvu Deutsche Telekom.

Čl. 4 Odricanje od odgovornosti

(1) Deutsche Telekom ne preuzima odgovornost da su informacije na ovim internetskim stranicama potpune, ispravne i u svakom slučaju aktualne. To vrijedi i za sve internetske stranice na koje se upućuje preko poveznice. Deutsche Telekom nije odgovoran za sadržaj stranice koji se dostiže preko takve poveznice. Deutsche Telekom pridržava prava da bez prethodne najave izvrši izmjene ili dopune informacija kao i njihovo uklanjanje.

(2) Informacije na ovoj stranici ne predstavljaju prodajnu ponudu niti komercijalnu promidžbu za kupnju vrijednosnih papira i ne bi se trebale koristiti kao osnova pri odlučivanju o investiranju. Deutsche Telekom ni u kom slučaju ne preuzima odgovornost za štete nastale zbog nedovoljnih mogućnosti korištenja ili gubitka podataka na ovoj stranici u svezi s dokumentima ili informacijama odn. pružanjem usluga.

(3) Ne uzimajući u obzir podatke koji se odnose na završene događaje, dokumentacija i dokumenti koji se mogu naći na ovoj stranici su izjave koje se temelje na očekivanjima (tzv. „forward-looking statements“). Te izjave ovise o rizicima i nesigurnostima kao i drugim čimbenicima na koje Deutsche Telekom nema utjecaj i koji mogu utjecati na znatna odstupanja od stvarnih razvoja u tim izjavama. Ti rizici i nesigurnosti kao i ostali čimbenici opširno su opisani u financijskim izvješćima na internetskim stranicama društva Deutsche Telekom. Posjetitelju stranice se preporuča da ne precjenjuje dotične izjave koje se temelje na očekivanjima. Deutsche Telekom zbog novih spoznaja, budućih događaja ili drugih čimbenika ne namjerava niti ima obvezu takve izjave mijenjati ili ažurirati.

Čl. 5. Odgovornost korisnika

(1) Korisnik preuzima odgovornost naspram društva Deutsche Telekom zbog svjesne povrede obveza preuzetih ovim uvjetima.

Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140
53113 Bonn


Hosting i tehničko održavanje:
media & education im fjs e.V.
Marchlewskistraße 27
10243 Berlin


Telefon: +49 30 2938 1680
Telefaks: +49 30 2938 1689
E-pošta: info@helliwood.de