Direkt zum Seiteninhalt

Dodatne informacije

Vrijeme čitanja: minute
Ovdje možete naći dodatne informacije i saznati više o ustroju testa medijske kompetencije.
Digitalni mediji su danas sastavni dio života. Upravo za mlade digitalni su mediji razumljivi sami po sebi iako ih koriste bez preciznih znanja o njihovim potencijalima ili opasnostima. Za aktivno sudjelovanje budućih generacija u sve jače digitaliziranom društvu općenita medijska izobrazba stoga je temeljni preduvjet.

Već je za djecu i mlade važno da kreativno i sigurno koriste medije, pomoću njih suvereno komuniciraju kao i da znaju razumjeti i ocijeniti tako prikupljene informacije. Pomoću testa medijske kompetencije inicijative Teachtoday djeca i mladi mogu saznati u kojim su područjima jaki, a pedagozi mogu dobiti profil kvaliteta grupe s kojim mogu lakše planirati svoj rad.

Test sadrži 24 pitanja o radu s digitalnim medijima i u obzir uzima reagiranje djece i mladih pri korištenju medija. Test se temelji na kompetencijskom modelu koji sadrži šest glavnih kompetencija osobito važnih za kreativni, sigurni i komunikativni rad s digitalnim medijima:

komunikacijska sposobnost
kooperacijska sposobnost
sposobnost prosuđivanja
kreativna sposobnost
kompetencija odlučivanja
vlastita odgovornost

Taj se model kompetencija zasniva na ideji prof. Johna Erpenbecka, osobito njegovom atlasu kompetencija kao i na rezultatima znanstvenog projekta „Laboratorij kompetencija“ (www.kompetenzlabor.de) Njemačkog saveznog ministarstva za obrazovanje i znanost koji je provela inicijativa Helliwood media & education.

Tim šest kompetencijama pridružena su po četiri pitanja koja tematiziraju vlastito znanje, postupanje i ponašanje u radu s digitalnim medijima. Na taj se način točnije može ocijeniti koliko su dotične kompetencije izražene, odnosno one se lakše mogu individualno procijeniti.

Sva pitanja započinju hipotetičkim pitanjima iz svakodnevnog života s ponuđenim mogućim odgovorima kako bi testirana osoba mogla individualno reagirati.

Test medijske kompetencije zasad je na raspolaganju za uzrast od 9 do 12 i od 13 do 15 godina starosti. Odabrana su pitanja o radu s medijima u područjima igra, učenje, slušanje i kreativno korištenje.

Sudionici nakon odgovaranja na sva 24 pitanja vide individualnu analizu odgovora. Njihov se rezultat istovremeno dodaje u ukupni prikaz rezultata dotične grupe za učenje.

O mobitelu

Bild
Posebni prilog o mobitelu sadrži brojne savjete i ponude kao pomoć djeci pri njihovom prvom korištenju mobitela.
Pregled