skiptomain

Big Data svijet

Vrijeme čitanja: minuti
Danas se u digitalnom svijetu prikupljaju i automatski analiziraju ogromne količine različitih podataka.
Za prosječnog korisnika interneta nemoguće je imati detaljan uvid u ogromnu količinu podataka i postupaka njihove obrade: ti podaci su tako brojni i sveobuhvatni da se obično govori o velikim količinama podataka (engl. „big data“).
Odakle dolaze ti podaci?

Velike količine podataka potiču, na primjer, od korisnika određene aplikacije ili igrice, od podataka o lokaciji korisnika telekomunikacionih usluga, mobilnih uređaja za praćenje fizičkih aktivnosti, podataka društvenih mreža, provajdera video prenosa, podataka javnih registara, sistema za prikupljanje nagradnih bodova u trgovačkim lancima, online prodavnica ili podataka prikupljenih uz pomoć senzora mobilnih i umreženih uređaja (u domaćinstvu).

Ukratko: gotovo svaka radnja korisnika u digitalnom prostoru povezana je sa prikupljanjem podataka. I budući da se to događa neprekidno, u kratkom vremenu se sakupi velika količina podataka.

Šta se radi sa tim podacima?

U zavisnosti od namjere, podaci iz različitih izvora sakupljaju se i analiziraju tako da se iz toga mogu izvesti nove informacije. Iz tih masovnih podataka mogu se, na primjer, generisati široke studije o stavovima ljudi, o novim saznanjima u medicini ili predviđati ponašanja potrošača. Rezultati analiza sprovedenih na takvim velikim količinama podataka su zanimljivi proizvođačima, bankama, osiguravajućim društvima, poslodavcima, naučnicima ili državnim istražnim organima koji ih koriste u svom radu.

Big Data problematika

Velike količine podataka mogu biti i unosan posao – kada iza skupljanja ličnih podataka stoje ekonomski interesi i kada privredni subjekti takve podatke kupuju kao bilo koju drugu robu. Kod koga će ti podaci na kraju završiti i šta će se sa njima dogoditi, o tome korisnici tada više ne odlučuju. Zaštita ličnih podataka upravo treba treba da spriječi takvu zloupotrebu. Uzimajući u obzir Big Data, koncept zaštite suočava se sa dodatnim izazovima:

Big Data protivuriječi načelu štedljivosti pri sakupljanju podataka. Ovdje je cilj sakupiti i analizirati što je moguće više i obuhvatnije podatke.

Korisnici interneta teško mogu izbjeći sakupljanje podataka. Određeno znanje i kompetencije, međutim, mogu da im pomognu da suvereno i odgovorno rukuju svojim podacima i kontrolišu koje informacije o sebi odaju na internetu. Posebno bi djecu i mlade trebalo rano informisati o toj temi.

Pročitajte više o ovome u kolekciji „Privatnost podataka“
/mediabase/img/3384.jpg Pojedinačne rubrike nude kratki pregled i praktične savjete u svakodnevnom radu sa digitalnim medijima. Uvodne informacije
/mediabase/img/4709.png Infografik „Korisnik kao izvor podataka“ nudi razumljiv pregled gdje nastaju i gdje se prikupljaju podaci u digitalnom svijetu. Zaštita podataka u svakodnevnom životu

Intervju: Podaci nemaju rok trajanja

Provjera lozinke

Vijesti

News
14.03.2019
Telekom ponovo uz „Male programere“: osnovci uče da sastavljaju robote
90 učenika iz Podgorice i Mojkovca na kursu programiranja i robotike...
26.02.2019
Telekom omogućio osnovcima da projektuju na 3D štampaču
Učenici škole „Oktoih“ na radionici 3D dizajniranja i modelovanja
6.02.2018
Telekom organizovao panel diskusiju o bezbjednom korišćenju digitalnih medija
Povodom dana bezbjednog interneta Crnogorski Telekom je organizovao panel diskusiju na...

Podijeli ovaj članak!

Postuj ovaj članak jednim klikom!
Podijeli