Direkt zum Seiteninhalt

Medijska staza

Vrijeme čitanja: minuti
Medijska staza posvećena je djeci uzrasta od 9. do 12. godine i cilj joj je da djeca na zabavan i aktivan način razmisle o načinu na koji koriste digitalne medije.
Uz vježbe, fizičku aktivnost i zadatke na pet različitih „stanica“ posvetićemo se korišćenju medija i temama kao što su: vrijeme za igranje, zaštita podataka i nasilje na internetu.

Pojedine stanice u okviru medijske staze funkcionišu poput igre koja u kombinaciji pokreta i sadržaja budi interesovanje djece i podstiče procese učenja.

Svaka stanica medijske staze traje oko osam minuta. Za prolazak svih stanica igre potrebno je oko 40 minuta. Na svim stanicama se paralelno odvija igra tako da je istovremeno 40 djece na medijskoj stazi. Nakon toga djeca dobiju sertifikat o uspješno kompletiranoj igri.

Medijska staza ima pet „stanica“.

Stanica „Zvonce za vrijeme“

Kako brzo prolazi vrijeme pri korišćenju računara? Jasnim primjerom o tome kako je kod igranja teško održati realni osjećaj o protoku vremena podstiče se razmišljanje o načinu korišćenja digitalnih medija.

Djeca igraju podijeljena u dvije grupe na tabletima i Nintendo DS i imaju poseban zadatak: pauzirati igru svaka dva minuta, ustati, zatim trčati i pritisnuti dugme za zvučni signal. Moraju sami procijeniti vrijeme; nije im dozvoljeno da gledaju na sat ili mobilni. Istovremeno, evidentira se njihovo vrijeme. Na taj način djeca mogu da vide i uporede koliko je dobar njihov osećaj za protok vremena na kraju igre.

Stanica „Skoči i odgovori“

Na ekranu se pojavljuju pitanja vezana za različite teme, kao što su zaštita podataka, privatnost i internet bonton. Djeca treba da se što brže odluče da jedan od tri poduđena odgovora – i skoče na jedno od tri označena polja koje se odnosi na tačan odgovor. Nadzornik stanice daje povratne informacije o tome zašto je pojedini odgovor ispravan ili pogrešan i odgovara na pitanja.

Stanica „Piramida sa pričama“

Djeca dobiju kockice na kojima su slike. Zadatak je da od kockica sastave piramidu koja sadrži logičnu priču. Da bi to uradili, moraju shvatiti ideju koja stoji iza priče i poređati slike na pravi način. Kocke sa slikama treba da budu raspoređene u piramidi tako da je priča prepoznatljiva i logična. Na kraju vježbe, razgovaramo o glavnoj temi priče a to je nasilje na internetu.

Stanica „Ravnoteža slova“

Mogu li na mreži govoriti kako želim? Ovdje se djeca suočavaju sa pravilima koja se trebaju uzeti u obzir u komunikaciji na mreži, npr. u časkanju (engl. „chat“).

Djeca dobijaju tekst u kojima treba da dodaju slova koja nedostaju. Tekst sadrži pravila o komunikaciji na mreži, npr. chatu. Slova koja nedostaju su ispisana na lopticama i nalaze se u kutiji. Nakon što nađu odgovarajuće slovo, treba da ga „balansiraju“ i nose na tabletu, od kutije sa lopticama do table na kojoj je ispisan tekst. Nakon toga treba da zakače lopticu na tablu na mjestu slova koje nedostaje i na taj način kompletiraju pravilo o komunikaciji na mreži.

Stanica App Snapper

Djeca u parovima koriste tablet. Koriste aplikaciju App Snapper da smjeste različite aplikacije u pojedine kategorije, zavisno od toga zašto se aplikacije koriste – npr za komuniciranje, istraživanje i igranje. Aplikacija im daje povratnu informaciju da li su bili u pravu.

Podijeli ovaj članak!

Postuj ovaj članak jednim klikom!
Podijeli