Direkt zum Seiteninhalt

Uvodne informacije

Vrijeme čitanja: minuti
Ovdje možete da nađete dodatne informacije i da saznate više o metodologiji koju koristimo za test medijske kompetencije.
Digitalni mediji danas su sastavni dio života. Upravo za mlade,digitalni mediji su razumljivi sami po sebi iako ih koriste bez preciznih znanja o njihovim potencijalima ili opasnostima. Za aktivno učešće budućih generacija u sve više digitalizovanom društvu, opšte medijsko obrazovanje je osnovni preduslov.

Već za djecu i mlade je važno da kreativno i sigurno koriste digitalne medije, pomoću njih suvereno komuniciraju, baš kao i da znaju da razumiju i ocijene tako prikupljene informacije. Pomoću testa medijske kompetencije inicijative Teachtoday, djeca i mladi mogu da saznaju u kojim područjima su jaki, a pedagozi mogu da dobiju profil kvaliteta grupe sa kojom mogu lakše da planiraju svoj rad.

Test sadrži 24 pitanja o radu sa digitalnim medijima i uzima u obzir reagovanje djece i mladih pri korišćenju medija. Test se zasniva na kompetentnom modelu koji sadrži šest glavnih kompetencija naročito važnih za kreativni, bezbjedni i komunikativni rad sa digitalnim medijima:

komunikacione vještine
vještine saradnje
vještine prosuđivanja
kreativne vještine
vještine odlučivanja
sopstvena odgovornost

Taj model kompetencija zasniva se na ideji prof. Džona Erpenbeka (John Erpenbeck), naročito na njegovom atlasu kompetencija, kao i na rezultatima naučnog projekta „Laboratorija kompetencija“ (www.kompetenzlabor.de) Njemačkog saveznog ministarstva za obrazovanje i nauku koji je sprovela inicijativa Helliwood media & education.

Svaka od ovih šest kompetencija je povezana sa četiri pitanja koja se bave sopstvenim znanjem, postupanjem i ponašanjem u radu sa digitalnim medijima. Na taj način se tačnije može ocijeniti koliko su pojedine vještine izražene, odnosno one se mogu lakše individualno procijeniti.

Sva pitanja počinju hipotetičkim situacijama iz svakodnevnog života, sa ponuđenim opcionim odgovorima kako bi osoba mogla individualno da reaguje.

Test medijske kompetencije je za sada na raspolaganju za uzraste od 9 do 12 i 13-15 godina. Odabrana su pitanja o radu sa medijima u oblastima kao što su igre, učenje, slušanje i kreativno korišćenje.

Nakon odgovaranja na sva 24 pitanja, učesnici dobiju individualnu analizu odgovora. Njihov rezultat se istovremeno dodaje u ukupni prikaz rezultata pojedinačne grupe za učenje.

Podijeli ovaj članak!

Postuj ovaj članak jednim klikom!
Podijeli