Direkt zum Seiteninhalt

Uslovi korišćenja

Vrijeme čitanja: minuti
Čl. 1. Predmet ponude / od 19.7.2016.

(1) Sljedećim se uslovima korišćenja uređuju uslovi na osnovu kojih korisnici mogu da koriste sadržaj ponuđen na adresi URL-a www.teachtoday.de (u daljem tekstu: usluga). Korišćenjem usluge i pristupom usluzi korisnik prihvata ove uslove korišćenja.

(2) Teachtoday je inicijativa kompanije Dojče Telekom s ciljem promocije bezbjednog i kompetentnog korišćenja digitalnih medija.

Predmet i cilj inicijative je promocija bezbjednog i kompetentnog korišćenja digitalnih medija kao i podrška i individualni razvoj ličnih kompetencija u korišćenju digitalnih medija.

(3) Za korišćenje usluge korisnik se kod nekih dijelova mora registrovati, odnosno unijeti svoje lične podatke kao što su ime i prezime, adresa, broj telefona, adresa e-pošte kao i podatke o ličnom obrazovanju.

Dojče Telekom zaštitu vaših ličnih podataka shvata jako ozbiljno. Važno je da vas informišemo koji se lični podaci skupljaju za vrijeme korištenja ove usluge i kako se ti podaci koriste. O tome ćete naći više informacija u sekciji Zaštita podataka.

(4) Sljedeće odredbe predstavljaju uslove na osnovu kojih Dojče Telekom korisnicima daje na korišćenje gore navedenu uslugu. Ti uslovi odnose se isključivo na gore navedenu uslugu. Dojče Telekom svoju korisničku ponudu daje isključivo na osnovu ovih uslova.

(5) Ti se uslovi odnose isključivo na usluge koje nudi Dojče Telekom. Korisnik u svakom trenutku na linku „Uslovi korišćenja“ spomenute uslove može otvoriti, odštampati, preuzeti ili sačuvati.

Čl. 2. Opseg mogućnosti korištenja

(1) Dojče Telekom u okviru postojećih tehničkih i organizacionih mogućnosti svojim korisnicima omogućava korišćenje usluge u skladu s ovim uslovima.

(2) Korišćenje usluge je besplatno.

(3) Korisnik prihvata uslov da 100-postotnu raspoloživost i dostupnost usluge nije moguće realizovati. Dojče Telekom i ponuđač tehničkih usluga uslugu nastoje da drže konstantno raspoloživom. Radovi održavanja, radovi na obezbjeđivanju sigurnosti ili održavanju kapaciteta, kao i situacije koje nisu u okviru uticaja kompanije Dojče Telekom (npr. smetnje javnih komunikacionih mreža, nestanak struje, itd.) mogu imati za posljedicu kratkotrajne smetnje ili privremeno obustavljanje same usluge ili njenih dijelova. Dojče Telekom osim toga može da ograniči pristup usluzi ako to nalaže sigurnost mrežnog operatora, održavanje integriteta mreže ili izbjegavanje težih oblika smetnji mreže, softvera ili sačuvanih podataka.

(4) U slučaju aktuelizacije, proširenja ili izmjena usluge, korisnik ima pravo na najnoviju verziju usluge.

(5) Ne postoji pravo korisnika na održavanje funkcionalnosti usluge u obliku kakva je bila na početku korišćenja usluge. Korisnik nema pravo na uspostavljanje određenog stanja ili opsega funkcionalnosti usluge. Dojče Telekom ima pravo da obustavi uslugu ili dijelove usluge bez navođenja razloga. Opravdani zahtjevi korisnika zbog obustave usluge ili dijelova usluga pritom ostaju izuzeti ako izričito nisu predviđeni u ovim uslovima.

(6) Korišćenje usluge dozvoljeno je isključivo putem uobičajenog internet pretraživača. Ako sličan pretraživač odbije korišćenje tzv. kolačića, korišćenje usluge iz tehničkih razloga može biti potpuno ili djelimično onemogućeno.

(7) Zabranjeno je korišćenje ove usluge upotrebom usluge trećih strana koje za cilj ima prikrivanje, izmjenu ili netačno prikazivanje srodnih IP adresa korisnika.

(8) Dojče Telekom ne nudi niti instalira softver za korištenje usluge na uređaju korisnika za pristup internetu, prije svega operativni sistem, internet pretraživač ili druge programe. Za takve programe Dojče Telekom ne nudi podršku ili tehničku pomoć. Sam korisnik snosi odgovornost za održavanje funkcionalnosti takvih programa radi korištenja usluge. Dojče Telekom ne preuzima odgovornost za gubitak podataka ili druge štete koje nastaju zbog instaliranja ili korištenja softvera na računaru korisnika, a koji je potreban za korišćenje usluge, osim ako taj softver na raspolaganje ne da sâm Dojče Telekom.

(9) Korisniku se zabranjuje korišćenje softvera koji uzrokuje prekomjerno opterećenje mreže potrebne za pokretanje usluge kao i korišćenje softvera koji omogućava sistematsko ili automatsko upravljanje uslugom ili njenim dijelovima, reprodukciju ili analizu usluge ili njenih dijelova, odnosno postavljenih sadržaja.

Čl. 3. Autorska prava

(1) U okviru usluge daju se na korištenje podaci, fotografije, tekstovi, grafike, muzika, tonovi, video klipovi, računarski programi, softverski kod i slični sadržaji (nadalje: „sadržaj“) koji su zaštićeni autorskim pravima, pravima zaštitnog znaka („žig“) ili na neki drugi način u korist kompanije Dojče Telekom ili u korist trećih lica.

(2) Zabranjena je obrada, kopiranje, distribucija ili javno prikazivanje reklamnih poruka sa sadržajima ili korišćenjem sadržaja van dogovorene svrhe korišćenja. Izuzetak je vremenski ograničeno i tehnički uslovljeno kopiranje pri učitavanju portala u internet pretraživaču.

(3) Uputstva o autorskim pravima ili zaštiti žiga koje se odnose na sadržaj, ne smiju da se mijenjaju, skrivaju ili uklanjaju.

(4) Ako se u okviru usluge koriste sadržaji, zaštitni znak proizvoda ili žig trećih lica, njihovo korišćenje od strane kompanije Dojče Telekom ne znači da je sama kompanija vlasnik tih prava.

(5) Dojče Telekom korisniku daje isključivo pravo na korišćenje ponuđene usluge – s tim se ne povezuje i isključuje prenos prava bilo kojeg oblika nad sadržajima.

(6) Ako korisnik podatke, fotografije, tekstove, grafike, muziku, tonove, video klipove, računarske programe, softverski kod i slične sadržaje (nadalje: „sadržaj“) u okviru korišćenja usluge može da postavi tako da budu zaštićeni u smislu zaštite autorskih prava, u smislu zaštite žiga ili na drugi način u korist trećih lica, korisnik izričito potvrđuje da će sa tim postavkama ustupiti sljedeća prava društvu Dojče Telekom.

Čl. 4 Odricanje od odgovornosti

(1) Dojče Telekom ne preuzima odgovornost da su informacije na ovim internet stranicama potpune, ispravne i u svakom slučaju aktuelne. To vrijedi i za sve internet stranice na koje se korisnik upućuje preko linkova. Dojče Telekom nije odgovoran za sadržaj stranice na koju se dolazi preko takvog linka. Dojče Telekom zadržava prava da bez prethodne najave izvrši izmjene ili dopune informacija kao i njihovo uklanjanje.

(2) Informacije na ovoj stranici ne predstavljaju prodajnu ponudu niti komercijalnu reklamu za kupovinu hartija od vrijednosti i ne bi trebalo da se koriste kao osnova pri odlučivanju o investiranju. Dojče Telekom ni u kom slučaju ne preuzima odgovornost za štete nastale zbog nedovoljnih mogućnosti korišćenja ili gubitka podataka na ovoj stranici u vezi sa dokumentima ili informacijama, odnosno pružanjem usluga.

(3) Ne uzimajući u obzir podatke koji se odnose na završene događaje, dokumentacija i dokumenti koji se mogu naći na ovoj stranici su izjave koje se zasnivaju na očekivanjima (tzv. „forward-looking statements“). Te izjave zavise od rizika i nesigurnosti kao i drugih faktura na koje Dojče Telekom nema uticaj i koji mogu uticati na znatna odstupanja od stvarnih razvoja u tim izjavama. Ti rizici i nesigurnosti kao i ostali faktori opširno su opisani u finansijskim izvještajima na internet stranicama društva Dojče Telekom. Posjetiocu stranice se preporučuje da ne precjenjuje dotične izjave koje se zasnivaju na očekivanjima. Dojče Telekom zbog novih saznanja, budućih događaja ili drugih faktora ne namjerava niti ima obavezu da takve izjave mijenja ili ažurira.

Čl. 5. Odgovornost korisnika

(1) Korisnik preuzima odgovornost prema kompaniji Dojče Telekom zbog svjesne povrede obaveza preuzetih ovim uslovima.

Dojče Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140
53113 Bon


Hosting i tehničko održavanje:
Helliwood media & education im fjs e.V.
Marchlewskistraße 27
10243 Berlin


Telefon: +49 30 2938 1680
Telefaks: +49 30 2938 1689
E-pošta: info@helliwood.de