skiptomain

Ochrona danych

Czasu na czytanie: minuty
Stan z dnia 25.05.2018
Informacje ogólne

Firma Deutsche Telekom AG z siedzibą w Friedrich-Ebert-Allee, 140, 53113 Bonn, przykłada szczególną wagę do kwestii ochrony danych osobowych użytkowników. Jest dla nas istotne, aby informować klientów, jakie osobiste dane są zapisywane, w jaki sposób je wykorzystujemy i jaki wpływ mają na nie użytkownicy.


1. Gdzie znajdę ważne dla mnie informacje?

Informacja o danych osobowych zawiera przegląd punktów obowiązujących Telekom względem przetwarzania danych znajdujących się na tym portalu internetowym.
Dalsze informacje, także te dotyczące szczególnych aspektów ochrony danych, znajdują się pod
https://www.telekom.com/de/verantwortung/datenschutz-und-datensicherheit/datenschutz oraz pod http://www.telekom.de/datenschutzhinweise.

2. Kto ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych? Do kogo z firmy Telekom mogę się zwrócić z pytaniami dotyczącymi ochrony danych?

2. Kto ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych? Do kogo z firmy Telekom mogę się zwrócić z pytaniami dotyczącymi ochrony danych?

Jednostką odpowiedzialną w rozumieniu rozporządzenia o ochronie danych i innych narodowych uchwał o ochronie danych państw członkowskich oraz pozostałych postanowień w sprawie ochrony danych jest:

Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140
53113 Bonn

Firma Deutsche Telekom jest usługodawcą strony internetowej www.teachtoday.de, a co za tym idzie jednostką odpowiedzialną za pobieranie danych.

Przetwarzanie danych odbywa się w ramach zarządzania danymi dotyczącymi zleceń poprzez:

Helliwood media & education im fjs e.V.
Marchlewskistraße 27
10243 Berlin
Telefon: +49 30 2938 1684
E-mail: info@helliwood.de


W przypadku pytań prosimy o kontakt z wystosowanym przez Deutsche Telekom AG pełnomocnikiem ds. ochrony danych, odpowiedzialnym za interesy inicjatywy biura projektowego Teachtoday:

Stefan Deumer
HELLIWOOD media & education im fjs e.V.
Marchlewskistraße 27
10243 Berlin
E-mail: deumer@helliwood.com


3. Jakie prawa mi przysługują?

Użytkownicy strony mają prawo:
a) do zażądania udzielenia informacji w kategoriach przetwarzanych danych, celów przetwarzania, ewentualnych odbiorców danych oraz planowanego okresu zapisania danych (art. 15 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

b) do zażądania poprawienia lub uzupełnienia nieprawidłowych lub niekompletnych danych (art. 16 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

c) do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody z konsekwencją na przyszłość (art. 7, ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

d) do niewyrażenia zgody na przetworzenie danych, które miało nastąpić w wyniku uzasadnionego interesu, z powodów wynikających ze szczególnej sytuacji użytkownika (art. 21, ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

e) do zażądania usunięcia danych w poszczególnych wypadkach w ramach art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – szczególnie, jeśli dane nie są już konieczne do wyznaczonego celu lub jeśli są przetwarzane niezgodnie z prawem, lub jeśli użytkownik cofnął swoją zgodę jak w (c) lub nie wydał zgody jak w (d);

f) do zażądania ograniczenia danych pod pewnymi założeniami, o ile usunięcie nie jest możliwe lub obowiązek usunięcia jest sporny (art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

g) do przeniesienia danych – to znaczy, że użytkownik może otrzymać udostępnione nam dane w standardowym, czytelnym maszynowo formacie jak np. CSV i przekazać je innym (art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

h) do złożenia skargi w odpowiednim urzędzie kontrolnym o przetwarzaniu danych (w przypadku umów telekomunikacyjnych: pełnomocnik federalny ds. ochrony danych i wolności informacyjnej; w pozostałych przypadkach: landowy pełnomocnik ds. ochrony danych i wolności informacyjnej Nadrenii-Westfallii).


4. Komu firma Telekom przekazuje moje dane?

Instytucjom przetwarzającym zlecenia, czyli przedsiębiorstwom, którym w ramach określonych przez prawo zlecamy przetwarzanie danych, art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (usługodawcy, przedstawiciele). Telekom pozostaje jednostką odpowiedzialną także w tym wypadku za dalszą ochronę danych użytkownika. Przedsiębiorstwa otrzymują od nas zlecenia szczególnie w kategoriach takich jak: technologie informatyczne, dystrybucja, marketing, finanse, doradztwo, serwis obsługi klienta, zarządzanie personelem, logistyka, druk.

W wyniku zobowiązania prawnego: w pewnych przypadkach jesteśmy zobowiązani prawnie do przekazywania poszczególnych danych do instytucji państwowych, które wystosowały do nas zapytanie.


5. Gdzie przetwarzane są moje dane?

Dane naszych użytkowników przetwarzane są zasadniczo w Niemczech i w krajach europejskich.

Przetwarzanie danych użytkowników może odbyć się w wyjątkowych przypadkach w krajach spoza Unii Europejskiej (a więc w tzw. krajach trzecich), jednak wyłącznie za ich jednoznaczną zgodą lub jeśli jest to konieczne dla wywiązania się przez nas z usługi lub jeśli jest to przewidziane w prawie (art. 49 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Ponadto przetworzenie danych w krajach trzecich następuje jedynie wtedy, gdy za pomocą pewnych środków zapewniony jest odpowiedni poziom ochrony danych (np. decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony Komisji UE lub tzw. odpowiednie gwarancje, art. 44 i kolejne ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

6. Jakie dane są ujmowane, w jaki sposób wykorzystywane i na jak długo zapisywane?

a) Udostępnienie strony internetowej i utworzenie plików rejestru
Przy każdym przywołaniu naszej strony internetowej nasz system automatycznie ujmuje dane i informacje otrzymane od systemu komputerowego przywołującego komputera.

Pobierane są następujące dane:

(1) Informacje o typie przeglądarki i wykorzystywanej wersji
(2) System operacyjny użytkownika
(3) Dostawca usług komputerowych użytkownika
(4) Adres IP użytkownika
(5) Data i czas dostępu
(6) Strony internetowe, z których system użytkownika dociera na nasze strony internetowe
(7) Strony internetowe wyszukiwane przez system użytkownika poprzez naszą stronę internetową

Pliki rejestru otrzymują adresy IP lub inne dane, które mogłyby umożliwić przyporządkowanie do danego użytkownika. Może tak być na przykład w przypadku, gdy link do strony internetowej, z której użytkownik dostaje się na stronę internetową, lub link do strony internetowej, do której przechodzi użytkownik, zawiera dane osobowe.

Dane zapisywane są również w plikach rejestru naszego systemu. Nie następuje zapisywanie naszych danych razem z danymi osobowymi użytkownika.

Cel przetwarzania danych
Czasowe zapisanie adresu IP przez system jest konieczne, aby umożliwić udostępnienie strony internetowej komputerowi użytkownika. Adres IP użytkownika musi zostać zapisany na okres posiedzenia.

Zapisanie plików rejestru następuje, aby zabezpieczyć funkcjonalność strony internetowej. Ponadto dane służą nam do optymalizacji strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informacyjno-technicznych. Nie następuje w tym zakresie ocena danych do celów marketingowych.

b]Okres zapisywania danych
Dane są kasowane w momencie, gdy nie są one już konieczne do uzyskania celu pobrania. W przypadku ujęcia danych w celu udostępnienia strony internetowej dotyczy to zakończenia posiedzenia.

W przypadku zapisania danych w plikach rejestru następuje to najpóźniej po siedmiu dniach. Zapisanie danych na dłuższy okres jest możliwe. W tym przypadku adresy IP użytkowników są kodowane, tak że przyporządkowanie do danego użytkownika przywołującego stronę nie jest już możliwe.


b) Formularz kontaktowy i kontakt e-mailowy
Na naszej stronie internetowej znajdują się formularze kontaktowe, poprzez które możliwe jest nawiązanie kontaktu elektronicznego. Jeśli użytkownik skorzysta z tej możliwości, jego dane podane w masce wejścia są nam przekazywane i przez nas zapisywane. Te dane to:

(1) Forma zwracania się (pan/pani)
(2) Nazwisko, imię
(3) Adres e-mailowy

W momencie wysłania wiadomości zapisywane są ponadto następujące dane:

(1) Data i godzina nawiązania kontaktu

W celu przetworzenia danych w ramach procesu wysyłania konieczne jest wyrażenie zgody przez użytkownika. Informujemy także o zawartej tutaj deklaracji o ochronie danych.

Alternatywnie możliwe jest podjęcie kontaktu poprzez udostępniony adres e-mailowy. W tym przypadku zapisywane są osobowe dane użytkownika przekazane przez e-mail.

Przetworzenie danych następuje przez osobę trzecią, wybraną i kontrolowaną przez osobę odpowiedzialną z uwzględnieniem przepisów prawnych na drodze zarządzania danymi związanymi ze zleceniami. Wysyłając wiadomość, jej nadawca wyraża jednocześnie zgodę na przekazanie dalej przedstawionych danych do wystosowanej przez operatora tej strony internetowej osoby trzeciej (=zarządcy danych związanych ze zleceniami). Dane te wykorzystywane są wyłącznie do celów prowadzenia


Cel przetwarzania danych
Przetwarzanie danych osobowych z maski wejścia służy nam jedynie do realizacji nawiązania kontaktu. W przypadku podjęcia kontaktu przez e-mail ma miejsce konieczny, uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.

Pozostałe dane osobowe, przetworzone podczas procesu wysyłania, służą temu, aby zapobiec wykorzystaniu formularza kontaktowego i zapewnić bezpieczeństwo naszych systemów informacyjno-technicznych.

Okres zapisania danych
Dane są kasowane w momencie, gdy nie są one już konieczne do uzyskania celu pobrania. W przypadku danych osobowych z maski wejścia formularza kontaktowego i tych przesłanych drogą e-mailową ma to miejsce, gdy dana konwersacja z użytkownikiem została zakończona i nie jest już konieczne przywołanie treści danego zapytania. Konwersację uznaje się zakończoną, gdy można wywnioskować z przebiegu kontaktu, że dane zapytanie zostało ostatecznie wyjaśnione.

Przywołanie treści nie jest już konieczne, gdy konwersacja miała miejsce tak dawno, że można wyjść z założenia, że śledzenie jej treści nie jest już konieczne.

Skasowanie konwersacji następuje wtedy, gdy nie przemawiają przeciwko temu prawne obowiązki przechowywanie. Zazwyczaj jest to okres 24 miesięcy.


7. Kontrola danych w stosowanych przez media społecznościowe plug-inów, inaczej zwanych „wtyczkami” (informacyjnych dodatków do programu komputerowego zwiększających jego funkcjonalność )

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy na podstawie art. 6 ust. 1, s. 1, lit. F ogólnego rozporządzenia o ochronie danych wtyczki social media mediów społecznościowych takich jak Facebook, Twitter i YouTube, aby popularyzować nasze oferty. Stojący za tym cel reklamowy uznawany jest za uzasadniony interes w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Odpowiedzialność za zgodne z ochroną danych użytkowanie musi być zapewnione przez poszczególnych operatorów.

Cel przetwarzania danych
a) Facebook

Na naszej stronie internetowej stosowane są wtyczki social media ze strony Facebook'a w celu indywidualizacji korzystania z jego usług. W tym celu wykorzystujemy funkcję „Polub” lub „Udostępnij”. Jest to oferta ze strony Facebook'a.

Jeśli użytkownik przywoła stronę naszej prezencji internetowej, zawierającą taką wtyczkę, jego przeglądarka wykona bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook'a. Treść wtyczki przekazywana jest przez Facebook bezpośrednio do przeglądarki użytkownika i włączona przez niego w stronę internetową.

Poprzez włączenie wtyczki Facebook otrzymuje informację, że przeglądarka otworzyła odpowiednią stronę naszej prezencji internetowej, nawet jeśli użytkownik nie posiada konta na Facebook'u lub w danym momencie nie są na nim zalogowani. Ta informacja (łącznie z adresem IP użytkownika) przekazywana jest bezpośrednio do serwera Facebook'a w USA i tam zapisywana.

Jeśli użytkownik jest zalogowany na Facebooku, może on przyporządkować jego obecność na naszej stronie bezpośrednio do jego konta na Facebook'u. Jeśli wykorzystuje on wtyczki, uruchamiając na przykład funkcję „polub” lub „udostępnij”, odpowiednia informacja przekazywana jest bezpośrednio do serwera Facebook'a i tam zapisywana. Informacje ukazują się ponadto na Facebook'u i są widoczne dla znajomych użytkownika.

Facebook może wykorzystać te informacje do celów reklamy, analizy rynku i dostosowanego do podaży kształtowania stron Facebook'a. W tym celu Facebook tworzy profile użytkowania, interesów i relacji, na przykład po to, aby ocenić korzystanie użytkownika z naszej strony w zakresie wyświetlanych u niego przez Facebook ogłoszeń reklamowych, aby informować innych użytkowników Facebook'a o jego aktywności na naszej stronie internetowej i by świadczyć inne usługi związane z użytkowaniem Facebook'a.

Jeśli użytkonik nie życzy sobie, aby Facebook przyporządkowywał dane zebrane w ramach naszej prezencji internetowej do jego konta na Facebook'u, musi wylogować z Facebook'a przed wizytą na naszej stronie internetowej.

Informacje o celu i zasięgu pobierania danych i dalszym przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych przez Facebook oraz związane z tym prawa użytkownika i możliwości ustawień związanych z jego ochroną sfery prywatnej znajdują się w poniższych wskazówkach o ochronie danych na Facebook'u. (https://www.facebook.com/about/privacy/)

b) Twitter
Na naszych stronach internetowych zintegrowane są wtyczki serwisu społecznościowego Twitter Inc. (Twitter). Wtyczki Twittera (funkcja tweet) można rozpoznać po logo Twittera na naszej stronie. Przegląd funkcji Twittera użytkownicy znajdą tutaj (https://about.twitter.com/resources/buttons).

Otworzenie jednej ze stron naszej prezencji internetowej, zawierającej taką wtyczkę, powoduje utworzenie bezpośredniego połączenia między przeglądarką użytkownika i serwerem Twittera. Twitter otrzymuje w ten sposób informację o obecności jego adresu IP na naszej stronie. Będąc zalogowanym na Twitterze i klikając na funkcję „tweet” może podzielić się treściami naszych stron na swoim profilu Twittera. Dzięki temu Twitter może przyporządkować wizytę użytkownika na naszych stronach do jego konta. Zwracamy uwagę na to, że jako dostawca stron nie otrzymujemy informacji o treściach przekazywanych danych oraz ich wykorzystaniu przez Twitter.

Jeśli użytkownik nie życzy sobie, aby Twitter przyporządkowywał jego obecność na naszych stronach, prosimy się wylogować ze swojego konta użytkownika na Twitterze. Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w oświadczeniu Twittera o ochronie danych (https://twitter.com/privacy).

c) YouTube
Na naszej stronie internetowej znajdują się zintegrowane komponenty YouTube. YouTube jest portalem wideo, umożliwiającym producentom wideo nieodpłatne zamieszczanie klipów wideo, zaś innym użytkownikom – również nieodpłatne – oglądanie, ocenianie i komentowanie. YouTube pozwala na publikację wszystkich rodzajów wideo, dlatego można znaleźć tam kompletne programy filmowe i telewizyjne, a także wideoklipy muzyczne, zapowiedzi filmowe lub filmy wideo wykonane przez samych użytkowników.

Operatorem YouTube jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC jest spółką zależną Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.


Każde przywołanie pojedynczych stron tej naszej prezencji internetowej, obsługiwanej przez jednostkę odpowiedzialną za przetwarzanie i zawierającej zintegrowane komponenty YouTube (wideo YouTube), powoduje, że przeglądarka internetowa w informacyjno-technologicznym systemie danej osoby automatycznie pobiera przedstawienie odpowiednich komponentów YouTube. Dalsze informacje na ten temat można znaleźć na stronie https://www.youtube.com/yt/about/de/. W ramach tego procesu technicznego serwisy YouTube i Google otrzymują informacje, na jakiej konkretnej podstronie naszej prezencji internetowej znajdowała się dana osoba.


O ile dana osoba jednocześnie zalogowana jest na YouTube, serwis YouTube rozpoznaje po obecności na podstronie, zawierającej wideo YouTube, na jakiej konkretnie podstronie naszej prezencji internetowej znajduje się osoba. Te informacje zbierane są przez YouTube i Google i przyporządkowywane do odpowiedniego konta na YouTube.

YouTube i Google otrzymują poprzez komponenty YouTube informację o obecności danej osoby na naszej stronie internetowej, zawsze wtedy, gdy ta osoba w momencie przywołania naszej strony internetowej jednocześnie zalogowana jest na YouTube; jest to zależne od tego, że osoba ta uruchamia wideo YouTube czy nie.

Jeśli użytkownik nie życzy sobie, aby Youtube przyporządkowywał zebrane przez naszą stronę internetową dane bezpośrednio do konta Google użytkownika, musi wylogować się z YouTube jeszcze przed wizytą na naszej stronie.

Opublikowane przez YouTube postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych, znajdujące się pod linkiem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ zawierają informację o pobeiraniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych przez YouTube i Google.


8. Czy moje sposób poruszania się po internecie, np. do celów reklamowych, trackingowych lub w celu przeciwdziałania

a) Zastosowanie „cookies”
Nasza strona internetowa stosuje tak zwane „cookies” – ciasteczka. „cookies” to pliki tekstowe, zapisywane w przeglądarce internetowej lub zapisywane przez nią w systemie komputerowym użytkownika. W chwili, gdy użytkownik przywołuje daną stronę, w systemie operacyjnym może zostać zapisane takie „cookie”. Zawiera ono charakterystyczną serię znaków, która umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki w przypadku ponownego przywołania strony internetowej.

Korzystamy z „cookies”, aby nasza strona była przyjazna w obsłudze. Niektóre elementy naszej strony wymagają, aby przeglądarka wysyłająca zapytanie była identyfikowana także po zmianie strony. W „cookies” zapisywane i przekazywane dalej są przy tym następujące informacje:

(1) Klucz-dostęp do sesji
(2) Akceptacja postanowień dot. ochrony danych

Ponadto na naszej stronie wykorzystujemy ciasteczka, umożliwiające analizę sposobu surfowania użytkownika po internecie (por. rozdział 8b: analiza internetowa poprzez Matomo).

Pobierane na niniejszej stronie internetowej dane użytkownika podlegają technicznej pseudonimizacji. Dlatego przyporządkowanie danych do użytkownika wysyłającego zapytanie nie jest już możliwe. Dane nie są zapisywane razem z pozostałymi osobowymi danymi użytkownika.

Po przywołaniu naszej strony internetowej użytkownik informowany jest przez wyświetlony komunikat o stosowaniu „cookies” i odesłany do oświadczenia o ochronie danych. Jednocześnie wyświetlamy komunikat o tym, w jakim sposób można zapobiec zapisywaniu „cookies”, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Cel przetwarzania danych
Celem wykorzystywania technicznie koniecznych „cookies” jest uproszczenie funkcjonowania stron internetowych dla użytkownika. Niektóre funkcje naszej strony internetowej są dostępne bez wykorzystywania „cookies”. Dla tych funkcji konieczne jest rozpoznanie przeglądarki także po zmianie stron.

Wykorzystujemy „cookies” do poniższych funkcji:
(1) Klucz-dostęp do sesji
(2) Akceptacja postanowień dot. ochrony danych


Wykorzystywanie „cookies” analitycznych odbywa się w celu polepszenia jakości naszej strony internetowej i jej treści. Poprzez analityczne „cookies” dowiadujemy się, w jaki sposób wykorzystywana jest strona, co pozwala nam na optymalizację jej funkcji (por. rozdział 8b: Analiza internetowa przez Matomo).


Okres zapisania danych, możliwość złożenia sprzeciwu i usunięcia danych
„Cookies” zostają zapisane na komputerze użytkownika i przekazywane przez niego do naszej strony. Dlatego użytkownik ma pełną kontrolę nad wykorzystaniem „cookies”. Poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej użytkownik może deaktywować lub ograniczyć przeniesienie „cookies”. Zapisane cookies można w dowolnej chwili skasować. Może się to także odbyć w sposób zautomatyzowany. Deaktywacja „cookies” dla naszej strony internetowej może ewentualnie przeszkodzić w pełnym korzystaniu ze wszystkich funkcji strony.

Na stronach internetowych www.meine-cookies.org lub www.youronlinechoices.com można zasięgnąć więcej informacji o „cookies” i poszczególnych dostawców.

Użytkownik ma także możliwość wyrażenia niezgody na reklamę online poszczególnych lub wszystkich przedsiębiorstw, orientującą się według potrzeb klientów na stronie http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/

Dobrowolnie przyjęliśmy samoregulację Niemieckiej Rady Ochrony Danych ds. Reklamy Online (Deutschen Datenschutzrat Online-Werbung (DDOW)).

b) Analiza internetu przez Matomo (wcześniej PIWIK)
Na naszej stronie internetowej korzystamy z oprogramowania open source Matomo (wcześniej PIWKI) do analizy sposobu surfowania po internecie naszych użytkowników. Oprogramowanie wykorzystuje „cookie” na komputerze użytkownika (o „cookies” patrz wyżej). Przy przywoływaniu konkretnych stron naszej strony internetowej zapisywane są następujące dane:

(1) Dwa bajty adresu IP systemu użytkownika wysyłającego sygnał
(2) Wezwaną stronę internetową
(3) Adres URL strony internetowej, z której użytkownik dostał się do strony internetowej
(4) Podstrony, które zostały wezwane przez otworzoną główną stronę internetową
(5) Czas spędzony na stroni
(6) Częstotliwość otwierania strony
(7) Informacje o systemie użytkownika


Oprogramowanie funkcjonuje przy tym wyłącznie na serwerze operowanym w niemieckim centrum informatycznym, jedynie do analizy internetowej zgodnej z ochroną danych. Nie odbywa się zapisywanie danych osobowych użytkowników. Przetwarzania danych dokonuje wybrana przez osobę odpowiedzialną trzecia instancja na drodze zarządzania danymi dotyczącymi zleceń, z uwzględnieniem postanowień prawnych.

Oprogramowanie jest ustawione tak, że adres IP nie są zapisywane w całości. Dwa bajty adresów są maskowane (np. 192.168.xxx.xxx). W ten sposób niemożliwe jest przyporządkowanie skróconego adresu IP do komputera, z którego wysłane zostało zapytanie.

Cel przetwarzania danych
Przetwarzanie danych osobowych naszych użytkowników pozwala nam na analizę ich sposobu surfowania w internecie. Poprzez ocenę uzyskanych danych jesteśmy w stanie zestawić informacje o korzystaniu z poszczególnych komponentów naszej strony internetowej. Pomaga to nam w ciągłym ulepszaniu strony i przyjazności dla użytkownika. W tych celach leży także nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6, ust. 1, lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Poprzez anonimizację adresu IP w wystarczającym zakresie uwzględniony zostaje interes użytkowników względem ochrony ich danych.


Okres zapisania danych
Dane są kasowane w momencie, gdy nie są one już konieczne do uzyskania celu pobrania. W naszym przypadku ma to miejsce po zakończeniu serwisu oferowanego przez stronę (a więc po zamknięciu oferty internetowej Bayerischer Medienführerschein).

Bliższe informacje na temat ustawień sfery prywatnej oprogramowania Matomo znajdują się pod linkiem https://matomo.org/docs/privacy/.

Poradnik komórkowy

Bild
Poradnik komórkowy zawiera wiele wskazówek i porad, jak wspierać dziecko w korzystaniu z telefonu komórkowego.
Przegląd