Direkt zum Seiteninhalt

Ochrona danych

Czasu na czytanie: minuty
Stan z dnia Styczeń 2021
Ogólne

Deutsche Telekom AG przywiązuje dużą wagę do ochrony danych osobowych użytkowników. Ważne jest dla nas, aby informować Państwa o tym, jakie dane osobowe są gromadzone, jak są one wykorzystywane i jakie mają Państwo możliwości w tym zakresie.

Deutsche Telekom jest usługodawcą strony internetowej www.teachtoday.de i dlatego odpowiada również za gromadzenie danych.

1. jakie dane są gromadzone, jak są wykorzystywane i jak długo są przechowywane?

a) Właściwości techniczne: Kiedy odwiedzasz nasze strony internetowe, serwer sieciowy tymczasowo zapisuje nazwę domeny lub adres IP Twojego komputera, żądanie pliku klienta (nazwa pliku i adres URL), kod odpowiedzi http oraz stronę internetową, z której nas odwiedzasz.

Zalogowane dane są wykorzystywane wyłącznie do celów bezpieczeństwa danych, w szczególności do obrony przed próbami ataków na nasz serwer internetowy (art. 6 ust. 1f DSGVO). Nie są one wykorzystywane do tworzenia indywidualnych profili użytkowników ani nie są przekazywane osobom trzecim i są usuwane najpóźniej po 7 dniach. Zastrzegamy sobie prawo do statystycznej oceny zanonimizowanych rekordów danych.

b) Formularz kontaktowy / kontakt mailowy:
Nasza strona internetowa zawiera formularze kontaktowe, które można wykorzystać do kontaktu elektronicznego. Jeśli użytkownik skorzysta z tej opcji, dane wprowadzone do maski wprowadzania danych zostaną nam przekazane i zapisane. Dane te to:

(1) Pozdrowienie
(2) Nazwisko, imię
(3) Adres poczty elektronicznej

W momencie wysyłania wiadomości zapisywane są również następujące dane:

(1) Data i godzina nawiązania kontaktu

W celu przetwarzania danych, podczas procesu przesyłania danych uzyskiwana jest Państwa zgoda, z odniesieniem do niniejszej polityki prywatności.

Alternatywnie można się z nami skontaktować za pośrednictwem podanego adresu e-mail. W takim przypadku dane osobowe użytkownika przekazane wraz z e-mailem zostaną zachowane.

Przetwarzanie danych odbywa się przez osobę trzecią, wybraną i nadzorowaną przez podmiot odpowiedzialny zgodnie z przepisami prawa, w ramach zleconego zarządzania danymi. Wysyłając wiadomość, osoba, której dane dotyczą, jednocześnie wyraża zgodę na przekazanie powyższych danych osobie trzeciej wskazanej przez operatora niniejszej strony internetowej (= zleceniodawca). Dane te zostaną wykorzystane wyłącznie do opracowania rozmowy.

Cel przetwarzania danych
Przetwarzanie danych osobowych z masek wprowadzania danych służy nam wyłącznie do przetwarzania kontaktu. W przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, stanowi to również niezbędny prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.

Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas procesu wysyłania służą do zapobiegania niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego oraz do zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

Czas składowania
Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku danych osobowych z maski wprowadzania danych w formularzu kontaktowym i przesłanych pocztą elektroniczną, ma to miejsce, gdy odpowiednia rozmowa z użytkownikiem została zakończona i nie jest już konieczne śledzenie danego zapytania. Rozmowa zostaje zakończona, gdy z okoliczności wynika, że dana kwestia została jednoznacznie wyjaśniona.

Śledzenie nie jest już konieczne, jeżeli rozmowa odbyła się tak dawno, że można założyć, iż odwoływanie się do jej treści nie jest już konieczne.

Rozmowy są zazwyczaj usuwane po 24 miesiącach, jeśli nie ma prawnego obowiązku przechowywania zapisów.

c) System zamawiania
Na naszej stronie internetowej oferujemy użytkownikom możliwość zamawiania materiałów poprzez podanie danych osobowych. Dane te są wprowadzane do maski wprowadzania danych i przekazywane do nas i do użytkownika oraz zapisywane. Podczas procesu składania zamówienia zbierane są następujące dane:

(1) Salutacja, imię, nazwisko
(2) Ulica, numer domu
(3) Kod pocztowy, miejscowość
(4) Adres poczty elektronicznej
(5) Instytucja

Przetwarzanie danych odbywa się przez osobę trzecią, wybraną i nadzorowaną przez podmiot odpowiedzialny zgodnie z przepisami prawa, w ramach zleconego zarządzania danymi. Przy zamawianiu materiałów osoba, której dane dotyczą, jednocześnie wyraża zgodę na przekazanie powyższych danych w celu zapewnienia wysyłki.

Cel przetwarzania danych
Dane użytkownika są niezbędne do realizacji procesu zamówienia i dostawy zamówienia. Obejmuje to:

(1) Przechowywanie określonych zestawów materiałów
(2) Organizacja i realizacja procesu zamawiania
(3) Możliwość skontaktowania się i zapytania o zamówienie
(4) Wysyłka materiałów
(5) Zabezpieczanie dostawy
(6) Uwagi dotyczące nowych emisji

Czas składowania
Dane są całkowicie anonimizowane, gdy tylko przestają być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane.

d) Udział w konkursach i imprezach
Na naszej stronie internetowej oferujemy użytkownikom możliwość rejestracji w wydarzeniach i konkursach poprzez podanie danych osobowych. Dane te są wprowadzane do maski wprowadzania danych, przekazywane do nas i zapisywane.

W ramach procesu rejestracji zbierane są następujące dane:

(1) Salutacja, imię, nazwisko
(2) Ulica, numer domu
(3) Kod pocztowy, miejscowość
(4) Adres e-mail, numer telefonu
(5) Instytucja
(6) Funkcja w instytucji

W ramach procesu rejestracji uzyskiwana jest zgoda użytkownika na przetwarzanie tych danych.

Cel przetwarzania danych
Rejestracja na wydarzenie lub zawody jest wymagana, aby dana akcja mogła się odbyć. Dotyczy to na przykład:

(1) Organizacja i realizacja rejestracji projektów/zarządzanie zaproszeniami do składania wniosków
(2) Możliwość kontaktu i zapytania o rejestrację projektu, realizację projektu, jak również szkolenia projektowe i organizację podróży.
(3) Wysyłanie informacji i materiałów na temat realizacji projektu/wydarzenia.
(4) Tworzenie imiennych identyfikatorów
(5) Przygotowanie dokumentacji

Czas składowania
Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane.

2. kontrola danych dla zastosowanych wtyczek mediów społecznościowych lub linków do platform mediów społecznościowych.

Ta strona zawiera przyciski z sieci mediów społecznościowych (takich jak Facebook, Google, Instagram, Twitter, Pinterest, Xing lub LinkedIn), za pomocą których można polecać oferty Deutsche Telekom AG swoim przyjaciołom i znajomym.

Aby zapewnić pełną kontrolę nad danymi, zastosowane przyciski nawiązują bezpośredni kontakt między daną siecią społecznościową a odwiedzającym tylko wtedy, gdy użytkownik aktywnie kliknie na przycisk (rozwiązanie typu "one-click").

Poprzez aktywację wtyczki mediów społecznościowych lub linku za pośrednictwem piktogramu, również w celu udostępniania treści (art. 6 ust. 1a DSGVO), następujące dane mogą zostać przekazane do dostawców mediów społecznościowych: adres IP, informacje o przeglądarce, system operacyjny, rozdzielczość ekranu, zainstalowane wtyczki do przeglądarki, takie jak Adobe Flash Player, poprzednia strona internetowa, jeśli korzystali Państwo z linku (referrer), adres URL bieżącej strony internetowej itp.
Przy następnym wejściu na stronę wtyczki mediów społecznościowych są ponownie udostępniane w ustawionym trybie nieaktywnym, dzięki czemu zapewnione jest, że przy ponownym wejściu na stronę nie są przesyłane żadne dane.

Dalsze informacje na temat wtyczek mediów społecznościowych dotyczące zakresu i celów przetwarzania danych, jak również dalsze informacje dotyczące ochrony danych można znaleźć w oświadczeniach o ochronie danych odpowiednich podmiotów odpowiedzialnych, jak również w rozwiązaniu one-click.

3. Czy moje zachowania związane z użytkowaniem są analizowane, np. na potrzeby reklamy lub śledzenia?
Objaśnienia i definicje

Chcemy, aby korzystanie z naszych stron internetowych i korzystanie z naszych produktów i usług sprawiało Państwu przyjemność. Mamy w tym interes gospodarczy. Aby mogli Państwo znaleźć interesujące Państwa produkty, a także abyśmy mogli zaprojektować nasze strony internetowe w sposób przyjazny dla użytkownika, analizujemy anonimowo lub pseudonimowo Państwa zachowania związane z użytkowaniem. W ramach przepisów prawnych my lub firmy, którym zlecono przetwarzanie zleceń, tworzą profile użytkowania. Nie można wyciągnąć żadnych bezpośrednich wniosków na Twój temat. W dalszej części informujemy Państwa ogólnie o różnych celach. Mają Państwo możliwość wyrażenia zgody lub odrzucenia stosowania plików cookie poprzez zapytanie o pliki cookie, które pojawia się podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Pliki cookie, które są wymagane do świadczenia usług internetowych (patrz wyjaśnienie powyżej w punkcie 1.) nie mogą zostać odrzucone.

a) Wymagane pliki cookie
Te pliki cookie są niezbędne do poruszania się po stronach i korzystania z podstawowych funkcji. Umożliwiają one realizację podstawowych funkcji, takich jak przetwarzanie zamówień w sklepie internetowym oraz dostęp do zabezpieczonych obszarów witryny. Ponadto służą one do anonimowej oceny zachowań użytkowników, która jest wykorzystywana przez nas do ciągłego rozwoju naszej strony internetowej dla Państwa. Podstawą prawną dla tych plików cookie jest art. 6 ust. 1b DSGVO lub, w przypadku państw trzecich, art. 49 ust. 1b DSGVO.

Dostawca: Teachtoday, inicjatywa Deutsche Telekom.
Cel: Ten plik cookie zapisuje ustawienia sesji użytkownika.
Czas trwania: Usunięty po zamknięciu przeglądarki.
Kraj przetwarzania: Niemcy
b) Ciasteczka analityczne

Te pliki cookies pomagają nam lepiej zrozumieć zachowania użytkowników. Pliki cookie do analizy umożliwiają gromadzenie danych dotyczących użytkowania i rozpoznawania przez pierwszego lub trzeciego dostawcę, w tak zwanych pseudonimowych profilach użytkowania. Na przykład używamy plików cookie do analizy w celu śledzenia liczby unikalnych użytkowników odwiedzających stronę internetową lub usługę lub w celu gromadzenia innych statystyk związanych z działaniem naszych produktów, a także w celu analizowania zachowań użytkowników w oparciu o anonimowe i pseudonimizowane informacje na temat sposobu interakcji odwiedzających ze stroną internetową. Nie można wyciągnąć żadnych bezpośrednich wniosków na temat danej osoby. Podstawą prawną dla tych plików cookie jest art. 6 ust. 1a DSGVO lub, w przypadku państw trzecich, art. 49 ust. 1a DSGVO.

Dostawca: Helliwood
Cel: Pliki cookie do celów analitycznych. Ten plik cookie przechowuje ustawienia sesji użytkownika.
Okres przechowywania: usuwane po zamknięciu przeglądarki.
Kraj przetwarzania: Niemcy

Ustawienia plików cookie: W każdej chwili możesz powrócić do ustawień plików cookie (1), aby zarządzać swoimi preferencjami.

Analiza stron internetowych za pomocą Matomo

Na naszej stronie internetowej używamy otwartego oprogramowania Matomo (dawniej PIWIK) do analizy zachowań naszych użytkowników podczas przeglądania stron internetowych. Oprogramowanie umieszcza plik cookie na komputerze użytkownika (informacje o plikach cookie, patrz wyżej). Jeśli wywoływane są poszczególne strony naszej witryny, zapisywane są następujące dane:

(1) Dwa bajty adresu IP systemu wywołującego użytkownika.
(2) Strona internetowa, do której uzyskano dostęp
(3) Adres URL strony internetowej, z której użytkownik wszedł na stronę, na którą uzyskano dostęp.
(4) Podstrony, na które wchodzi się z danej strony internetowej
(5) Długość pobytu na stronie internetowej
(6) Częstotliwość dostępu do strony internetowej
(7) Informacje o systemie użytkownika

Oprogramowanie działa wyłącznie na serwerze w niemieckim centrum danych, który jest obsługiwany specjalnie do analizy stron internetowych pod kątem ochrony danych. Dane osobowe użytkowników są przechowywane tylko tam. Przetwarzanie danych odbywa się przez stronę trzecią, wybraną i nadzorowaną przez podmiot odpowiedzialny zgodnie z przepisami prawa, w ramach zleconego zarządzania danymi.

Oprogramowanie jest ustawione w taki sposób, że adresy IP nie są zapisywane w całości, ale 2 bajty adresu IP są maskowane (np.: 192.168.xxx.xxx). W ten sposób nie jest już możliwe przypisanie skróconego adresu IP do komputera wywołującego.

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników umożliwia nam analizę zachowań surfingowych naszych użytkowników. Poprzez analizę uzyskanych danych jesteśmy w stanie opracować informacje na temat korzystania z poszczególnych elementów naszej strony internetowej. Pomaga nam to w ciągłym ulepszaniu naszej strony internetowej i jej przyjazności dla użytkownika. Cele te są również naszym uzasadnionym interesem w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Poprzez anonimizację adresu IP w wystarczającym stopniu uwzględnia się interesy użytkowników w zakresie ochrony ich danych osobowych.

Dane są usuwane, gdy tylko przestają być potrzebne do naszych celów ewidencyjnych. W naszym przypadku ma to miejsce po zakończeniu świadczenia usług oferowanych za pośrednictwem strony internetowej (tj. zamknięciu oferty internetowej).

Więcej informacji na temat ustawień prywatności w oprogramowaniu Matomo można znaleźć pod następującym linkiem: https://matomo.org/docs/privacy/

c) Usługi świadczone przez inne firmy (niezależni dostawcy zewnętrzni)

Na naszych stronach internetowych zintegrowaliśmy usługi osób trzecich, które świadczą swoje usługi na własną odpowiedzialność. Podczas odwiedzania naszych stron dane są zbierane za pomocą plików cookie lub podobnych technologii i przekazywane do odpowiednich stron trzecich. Częściowo dla własnych celów Telekom. Podstawą prawną dla tych plików cookie jest art. 6 ust. 1a DSGVO. W jakim zakresie, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej odbywa się dalsze przetwarzanie danych na potrzeby własne osoby trzeciej, należy sprawdzić w informacji o ochronie danych osobowych osoby trzeciej. Informacje na temat odpowiedzialnych dostawców zewnętrznych można znaleźć poniżej.

Facebook
Wtyczki mediów społecznościowych z Facebooka są używane na naszej stronie internetowej, aby uczynić ich użytkowanie bardziej osobistym. W tym celu używamy przycisku "LIKE" lub "SHARE". To jest oferta od Facebooka.

Kiedy wywołują Państwo stronę naszej witryny, która zawiera taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez Facebook bezpośrednio do przeglądarki użytkownika, która następnie integruje ją ze stroną internetową.

Poprzez integrację wtyczek, Facebook otrzymuje informację, że przeglądarka użytkownika weszła na odpowiednią stronę naszej witryny, nawet jeśli użytkownik nie posiada konta na Facebooku lub nie jest aktualnie zalogowany na Facebooku. Informacje te (w tym adres IP) są przekazywane przez przeglądarkę użytkownika bezpośrednio na serwer Facebooka w USA i tam przechowywane.

Jeśli są Państwo zalogowani na Facebooku, Facebook może bezpośrednio przyporządkować Państwa wizytę na naszej stronie do Państwa konta na Facebooku. W przypadku interakcji z wtyczkami, np. poprzez kliknięcie przycisku "LIKE" lub "SHARE", odpowiednie informacje są również przekazywane bezpośrednio na serwer Facebooka i tam zapisywane. Informacje te są również publikowane na Facebooku i wyświetlane Twoim znajomym z Facebooka.

Facebook może wykorzystywać te informacje do celów reklamowych, badania rynku i projektowania stron na Facebooku pod kątem zapotrzebowania. W tym celu Facebook tworzy profile użytkowania, zainteresowań i relacji, np. w celu oceny korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej w odniesieniu do reklam wyświetlanych Państwu na Facebooku, w celu informowania innych użytkowników Facebooka o Państwa aktywności na naszej stronie internetowej oraz w celu świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z Facebooka.

Jeśli nie chcesz, aby Facebook przypisywał dane zebrane za pośrednictwem naszej strony do Twojego konta na Facebooku, musisz wylogować się z Facebooka przed odwiedzeniem naszej strony.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Facebook, jak również prawa użytkownika w tym zakresie i możliwości ustawień w celu ochrony prywatności, można znaleźć w polityce prywatności Facebooka (https://www.facebook.com/about/privacy/).

Twitter
Nasza strona zawiera wtyczki sieci krótkich wiadomości Twitter Inc. (Twitter) są zintegrowane. Wtyczkę Twittera (przycisk tweet) można rozpoznać po logo Twittera na naszej stronie. Przegląd przycisków tweetów można znaleźć tutaj (https://https://about.twitter.com).

Kiedy odwiedzają Państwo stronę naszej witryny, która zawiera taką wtyczkę, nawiązywane jest bezpośrednie połączenie pomiędzy Państwa przeglądarką a serwerem Twittera. Twitter otrzymuje w ten sposób informację o tym, że odwiedzili Państwo naszą stronę wraz z adresem IP. Jeśli klikną Państwo na przycisk "tweet" na Twitterze, będąc zalogowanym na swoim koncie na Twitterze, mogą Państwo połączyć zawartość naszych stron na swoim profilu na Twitterze. Dzięki temu Twitter może powiązać Państwa wizytę na naszych stronach z Państwa kontem użytkownika. Zwracamy uwagę na to, że jako oferent stron nie posiadamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani ich wykorzystania przez Twittera.

Jeśli nie chcesz, aby Twitter mógł powiązać Twoją wizytę na naszych stronach, wyloguj się ze swojego konta użytkownika na Twitterze. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Twittera (https://twitter.com/privacy).

YouTube
Zintegrowaliśmy na tej stronie komponenty YouTube. YouTube to internetowy portal wideo, który umożliwia wydawcom wideo bezpłatne umieszczanie klipów wideo, a innym użytkownikom ich oglądanie, ocenianie i komentowanie, również bezpłatnie. YouTube umożliwia publikację wszystkich rodzajów filmów, dlatego za pośrednictwem portalu internetowego można uzyskać dostęp do pełnych programów filmowych i telewizyjnych, ale także do teledysków, zwiastunów czy filmów stworzonych przez samych użytkowników.

Firmą prowadzącą YouTube jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC jest spółką zależną firmy Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z pojedynczych stron tej witryny internetowej administratora danych, na której zintegrowany jest komponent YouTube (wideo YouTube), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym podmiotu danych jest automatycznie powodowana przez odpowiedni komponent YouTube, aby pobrać z YouTube reprezentację odpowiedniego komponentu YouTube. Więcej informacji na temat YouTube można znaleźć na stronie https://www.youtube.com/yt/about/de/. W ramach tej procedury technicznej YouTube i Google otrzymują informacje o tym, którą konkretnie podstronę naszej witryny internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana w serwisie YouTube, YouTube rozpoznaje, którą konkretnie podstronę naszej witryny internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą, gdy wywoływana jest podstrona z filmem wideo YouTube. Informacje te są gromadzone przez YouTube i Google i przypisywane do odpowiedniego konta YouTube osoby, której dane dotyczą.

Vimeo
Na naszej stronie internetowej używamy wtyczek odtwarzacza serwisu streamingu wideo Vimeo Pro na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO.

Na stronie nie są przekazywane do Vimeo żadne dane użytkowników bez uprzedniej zgody. Vimeo może uzyskać dostęp do danych użytkownika (w tym do adresu URL aktualnej strony i adresu IP użytkownika) tylko wtedy, gdy użytkownik wyraził aktywną zgodę na przekazywanie danych.

Przetwarzanie danych odbywa się przez osobę trzecią, wybraną i nadzorowaną przez podmiot odpowiedzialny zgodnie z przepisami prawa, w ramach zleconego zarządzania danymi. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych użytkowników jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.
Zintegrowaliśmy na tej stronie komponenty Vimeo. Vimeo to internetowy portal wideo, który pozwala wydawcom wideo na zamieszczanie klipów wideo, a innym użytkownikom na ich bezpłatne oglądanie.

Podczas odwiedzania strony internetowej teachtoday.de, tak zwane rozwiązanie "dwóch kliknięć" jest używane do odtwarzania filmów za pomocą wtyczki odtwarzacza z Vimeo. Przy pierwszym wejściu na stronę, żadne dane nie są przekazywane do Vimeo. Dopiero po wyrażeniu przez użytkownika zgody na procedurę opt-in na stronie teachtoday.de poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk, dane (łącznie z adresem URL aktualnej strony i adresem IP użytkownika) są przekazywane do Vimeo natychmiast i przy każdej następnej wizycie. Użytkownik może sam zdecydować, czy zgadza się na aktywację filmów wideo, a tym samym na przesyłanie danych. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć tę zgodę i zapobiec dalszemu przekazywaniu danych do Vimeo poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk na stronie internetowej (procedura opt-in).

Domyślnie na stronie internetowej osadzane są tylko dezaktywowane obrazy z Vimeo, które nie nawiązują automatycznego połączenia z serwerami Vimeo. W ten sposób operator nie otrzymuje żadnych danych od użytkownika podczas wywoływania stron internetowych. Dopiero gdy użytkownik zezwoli na odtwarzanie filmów poprzez kliknięcie na "Aktywacja na stałe", wyraża zgodę na przekazywanie danych do Vimeo. W celu zapisania żądanych przez użytkownika ustawień, na stronie internetowej teachtoday.de tworzony jest plik cookie, w którym zapisywane są parametry. Podczas ustawiania tych plików cookie nie są zapisywane żadne dane osobowe, zawierają one jedynie anonimowe dane służące do dostosowania przeglądarki. Filmy są wtedy aktywne i mogą być odtwarzane przez użytkownika. Jeśli użytkownik chce dezaktywować automatyczne ładowanie filmów z Vimeo, musi usunąć zaznaczenie zgody, które ustawił. Powoduje to również aktualizację ustawień plików cookie.

Polityka prywatności opublikowana przez Vimeo, która jest dostępna pod adresem https://vimeo.com/privacy, zawiera informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Vimeo.
Spółką operacyjną Vimeo jest Vimeo, Inc. pod adresem 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Ustawienia plików cookie: W każdej chwili możesz powrócić do ustawień plików cookie (1), aby zarządzać swoimi preferencjami.

YouTube i Google zawsze otrzymują informacje za pośrednictwem komponentu YouTube, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na YouTube w tym samym czasie, w którym wywołuje naszą stronę internetową; dzieje się to niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie na film na YouTube, czy nie.

Jeżeli nie chcą Państwo, aby YouTube przyporządkowywał dane zebrane za pośrednictwem naszej strony internetowej bezpośrednio do Państwa konta Google, muszą się Państwo wylogować z YouTube przed odwiedzeniem naszej strony internetowej. Opublikowana przez YouTube polityka prywatności, którą można znaleźć pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, zawiera informacje o gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych przez YouTube i Google.

4. gdzie mogę znaleźć ważne dla mnie informacje?

Niniejsza informacja o ochronie danych osobowych zawiera przegląd punktów, które mają zastosowanie do przetwarzania Państwa danych w tym portalu internetowym przez Deutsche Telekom AG.

Więcej informacji, w tym na temat ochrony danych ogólnie oraz w odniesieniu do konkretnych produktów, można znaleźć na stronach https://www.telekom.com/de/verantwortung/datenschutz-und-datensicherheit/datenschutz i https://www.telekom.de/datenschutzhinweise.

5. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych? Z kim mogę się kontaktować, jeśli mam pytania dotyczące ochrony danych w Telekom?

Administratorem danych jest Deutsche Telekom AG . W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszym http://www.telekom.de/kontakt lub naszym inspektorem ochrony danych, dr Clausem D. Ulmer, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, datenschutz@telekom.de.

6. Jakie prawa mi przysługują?

Masz prawo,
a) zażądać informacji o kategoriach przetwarzanych danych, celach przetwarzania, ewentualnych odbiorcach danych, planowanym okresie przechowywania (art. 15 GDPR);

b) zażądać poprawienia lub uzupełnienia nieprawidłowych lub niekompletnych danych (art. 16 GDPR);

c) odwołać udzieloną zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość (art. 7 ust. 3 DSGVO);

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które ma być dokonywane na podstawie uzasadnionego interesu z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji (art. 21 ust. 1 DSGVO);

e) w określonych przypadkach, w ramach art. 17 DSGVO, zażądać usunięcia danych - w szczególności, o ile dane nie są już potrzebne do osiągnięcia zamierzonego celu lub są przetwarzane niezgodnie z prawem, lub odwołali Państwo swoją zgodę zgodnie z punktem (c) powyżej lub zgłosili sprzeciw zgodnie z punktem (d) powyżej;

f) pod pewnymi warunkami, zażądać ograniczenia danych, o ile usunięcie nie jest możliwe lub obowiązek usunięcia jest kwestionowany (Art. 18 DSGVO);

g) prawo do przenoszenia danych, tzn. mogą Państwo otrzymać swoje dane, które nam Państwo przekazali, we wspólnym formacie do odczytu maszynowego, jak np. CSV, i w razie potrzeby przekazać je innym podmiotom (art. 20 DSGVO;)

h) wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych (w przypadku umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych: Federalny komisarz ds. ochrony danych i wolności informacji; w pozostałych przypadkach: Ochrony Danych i Wolności Informacji Nadrenii Północnej-Westfalii).

7. Komu Deutsche Telekom AG przekazuje moje dane?

Podmiotom przetwarzającym, czyli firmom, którym zlecamy przetwarzanie danych w zakresie przewidzianym przez prawo, art. 28 DSGVO (usługodawcy, zastępcy). W takim przypadku firma Telekom pozostaje odpowiedzialna za ochronę danych użytkownika. W szczególności zlecamy to firmom w następujących dziedzinach: IT, sprzedaż, marketing, finanse, doradztwo, obsługa klienta, zasoby ludzkie, logistyka, poligrafia.

Partnerom współpracującym, którzy świadczą usługi na Państwa rzecz lub w związku z Państwa umową telekomunikacyjną na własną odpowiedzialność. Dzieje się tak w przypadku, gdy zamawiają Państwo u nas usługi takich partnerów lub gdy wyrażają Państwo zgodę na zaangażowanie partnera lub gdy angażujemy partnera na podstawie zezwolenia prawnego.

Ze względu na obowiązek prawny: W niektórych przypadkach jesteśmy prawnie zobowiązani do przekazania określonych danych do żądającej agencji rządowej.

8. gdzie przetwarzane są moje dane?
Państwa dane są przetwarzane w Niemczech oraz w innych krajach europejskich. Jeżeli w wyjątkowych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane również w krajach spoza Unii Europejskiej (w tzw. państwach trzecich), będzie to miało miejsce,

a) jeśli wyraźnie wyrazili Państwo na to zgodę (art. 49 ust. 1a DSGVO). (W większości krajów spoza UE poziom ochrony danych nie spełnia standardów UE. Dotyczy to w szczególności kompleksowych praw organów państwowych do monitorowania i kontroli, np. w USA, które nieproporcjonalnie ingerują w ochronę danych obywateli europejskich,

b) lub w zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia przez nas usług na Państwa rzecz (art. 49 ust. 1b DSGVO),

c) lub o ile jest to przewidziane przez prawo (art. 6 ust. 1c DSGVO).

Ponadto, Państwa dane będą przetwarzane w krajach trzecich tylko wtedy, gdy określone środki zapewnią odpowiedni poziom ochrony danych (np. decyzja Komisji UE o adekwatności lub tzw. odpowiednie gwarancje, art. 44ff DSGVO).

© Deutsche Telekom AG - styczeń 2021 r.

Poradnik komórkowy

Bild
Poradnik komórkowy zawiera wiele wskazówek i porad, jak wspierać dziecko w korzystaniu z telefonu komórkowego.
Przegląd