Direkt zum Seiteninhalt

Podstawowe informacje

Czasu na czytanie: minuty
Dowiedz się więcej na temat metodologii i podejścia naukowego, na których oparty jest test kompetencji cyfrowych Teachtoday.
Test mierzy i ocenia podstawowe umiejętności grupy w zakresie mediów — od wiedzy przez działanie aż do odpowiedzialnego zachowania. Służy temu zestaw pytań jednokrotnego i wielokrotnego wyboru.

Test kompetencji cyfrowych składa się z 24 pytań dotyczących zachowania w internecie. Zawiera on odniesienia do zachowań dzieci i młodzieży. Test bazuje na modelu obejmującym sześć głównych kompetencji, niezbędnych dla twórczego, bezpiecznego i komunikatywnego używania internetu:

Umiejętności komunikacyjne
Umiejętność pracy w grupie
Umiejętność oceniania
Umiejętności twórcze
Umiejętność podejmowania decyzji
Poczucie odpowiedzialności

Ten model kompetencji oparty jest na pracach prof. Johna Erpenbecka, zwłaszcza na jego mapie kompetencji, oraz na realizowanym przez Helliwood media & education projekcie badawczym niemieckiego Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych (BMBF) o nazwie „Laboratorium kompetencji” (www.kompetenzlabor.de, strona w języku niemieckim).

Każdą z sześciu kompetencji mierzy się przy pomocy czterech pytań, które odnoszą się do własnej wiedzy, działania i zachowania dzieci podczas korzystania z internetu. W ten sposób można dokładniej i w bardziej zindywidualizowany sposób scharakteryzować kompetencje i dokonać ich szacunkowej oceny.

Każde z pytań na początku odnosi się do sytuacji z życia codziennego. Osoba rozwiązująca test ma do wyboru kilka opcji działania, które skłaniają ją do dokonania samooceny.

Test kompetencji cyfrowych przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 9 do 12 lat. Pytania skupiają się na korzystaniu z mediów w następujących obszarach: gry, nauka, słuchanie i twórcze użytkowanie.

Po udzieleniu odpowiedzi na każde z 24 pytań, osoba rozwiązująca test otrzymuje osobistą ocenę, a jej wynik jest wliczany do łącznej oceny grupy.

Podziel się artykułem!

Przekaż dalej artykuł jednym kliknięciem!
Podziel się