Beskrajno razglabanje

Lesezeit: Lesezeit
Kommunikacijska sposobnost | 12-15 godina | 90 min.
Bricolage de luxe
„Bricolage“ na francuskom znači „prčkanje“, ali se ne misli samo na izrađivanje predmeta iz hobija, već i zaigrani odnos prema riječima i jeziku. Mladi su ljudi u toj igri često pravi majstori što se vidi u mnogim originalnim jezičnim oblicima mladih i u internetskoj komunikaciji.
Na svom putu učenice i učenici uz pomoć oblaka s ključnim riječima istražuju identitetske elemente svakodnevnog jezika i njegove razlike u odnosu na standardni jezik. Bave se funkcijama i promjenama u jeziku kao i njihovim značenjem u društvenim medijima. Svoj specifični kolokvijalni govor mogu oblikovati u „bricolage“, jednu vrstu oblaka s ključnim riječima.
Bild
Djeca i mladi prepoznaju da se jezik može istraživati kao oblik izražavanja. Uče razvijati vlastito mišljenje i jačati kompetenciju prosuđivanja u korištenju jezika. Upoznavaju nove alate za vizualizaciju vlastitih procesa učenja.
Djeca i mladi
razlikuju između svakodnevnog govora i standardnog jezika.
uzimaju u obzir različite tipove slušatelja u vlastitom govoru.
nude mogućnosti oblikovanja poput izrade oblaka s ključnim riječima („tag clouds“) na računalu.
u stanju su kritički ocijeniti pravila socijalne komunikacije.
Djeca i mladi
uče odabrati prikaze primjerene za određene situacije i određenu publiku.
uče formulirati teze i izvršiti potrebno istraživanje.
Djeca i mladi
izrađuju popis pozitivnih i negativnih argumenata i tako jačaju svoju sposobnost argumentiranja; izrađene argumente potom koriste u konačnoj diskusiji.
zajedničkim radom na računalu vježbaju svoje kooperacijske kompetencije.
uče i vježbaju međusobno umrežavanje.
Djeca i mladi
samostalno izrađuju strategije rješavanja kako bi sustavno istražili problem.
razumiju jezične radnje, u stanju su o njima razmišljati i svjesno ih izvoditi.
Tijek rada na projektu

U središtu projekta individualni je jezik djece i mladih tako da su zadaci funkcionalno povezani s njihovim iskustvenim i praktičnim svijetom.

Kao približavanje temi služi video u kojem stručnjaci s različitim stajalištima raspravljaju o govoru mladih. Kako bi shvatili mišljenja stručnjaka djeca i mladi najprije zajednički u diskusiji razmišljaju o iznesenim argumentima. Razmišljajući o vlastitom govoru i njegovim specifičnostima produbljuje se diskusija, a njihove se spoznaje dokumentiraju i vizualiziraju u obliku oblaka s ključnim riječima. Koristeći oblak s ključnim riječima djeca i mladi bave se pitanjem o značenju jezika u društvenim medijima i pomoću kojih sredstava se taj jezik može istražiti.

Podijelite grupu za učenje u dvije grupe i odredite dva moderatora.

Za približavanje temi jezik mladih služi video „Idemo spikat“. Jedna grupa zapisuje argumente jezičnih zaštitnika, a druga argumente onih koji podržavaju jezične promjene.

Po završetku filma organizirajte raspravu obje grupe koju vode odabrani moderatori.

Moderatori rezultate zapisuju na ploču.
Osiguranje rezultata: diskusija; ploča
Socijalni oblik: grupni rad
Nakon izrade prvih pitanja i mišljenja na temu jezik mladih, diskutanti svoja saznanja produbljuju uspoređujući vlastito korištenje jezika.

Sakupljaju skraćenice, akronime i nove kreativne riječi koje koriste te ih označavaju kao unose u oblak s ključnim riječima.
Dodatno izrađuju popis riječi koje najčešće koriste (tzv. „hit lista“).

Svoje rezultate nakon toga predstavljaju u radnim grupama.

Osiguranje rezultata: Vježba s alatom za mentalnu mapu
Socijalni oblik: grupni rad
U trećoj fazi djeca i mladi u društvenim medijima provjeravaju radijus korištenja vlastitih riječi (hit lista).

Uz pomoć tehnike praćenja znaka (tzv. „hashtag tracker“) analiziraju koji se znakovi i kako najviše koriste.

U raspravi formuliraju svoja zapažanja.

Nakon toga sami šalju poruke označenje tim znakovima (tzv. „hashtag“) i analiziraju njihovu distribuciju.

Osiguranje rezultata: ploča, alat za praćenje znakova
Socijalni oblik: Razgovor u grupi

Ovaj projekt je primjer za kolaborativni rad s digitalnim medijima. Taj se postupak bez problema može prenijeti na razna tematska područja i sadržaje.

Čitati dalje
/mediabase/img/3278.jpg Torbica za mobitel je praktična stvar. Zaslon štiti od ogrebotina i dobro izgleda. Ponajprije ako je torbica iz kućne radinosti. „Samostalna izrada torbice za mobitel“
/mediabase/img/2103.png Važan aspekt glazbene reflekcije je razmišljanje o vlastitom glazbenom ukusu, o preferencijama i stvarima koje ne volite. My favorite song

Meteorolog na jedan dan

Što kažete o tome?

5000 km protiv struje

Torbica za mobitel

Bild
Torbica za mobitel praktična je stvar koja se lako može izraditi u kućnoj radinosti - u zajedničkom radu djece i roditelja.
Ovdje ćete naći uputu

Podijeli članak

Proslijedi članak jednim klikom!
share