Kreativna sposobnost | 12-13 godina | 90 min.
GeoMaps pomaže u razumijevanju fenomena o povratu lososa
Losos je prije slovio kao jeftina radnička hrana budući da je hranjiv, utažuje glad, a bio je rasprostranjena riba u rijekama. Stoljećima se u Njemačkoj lovio u tonama. Međutim, od sredine 1960-tih ta je riba praktički nestala iz naših rijeka te se od tada lovi u morima ili uzgaja u velikim ribljim farmama. U međuvremenu se divlji losos opet vraća u naše vode.
Pomoću digitalnih karata djeca i mladi sustavno mogu istražiti iskonski životni prostor i kretanje lososa. Na Internetu istražuju koje uzajamne povezanosti postoje između organizama i nadređenog sustava te doživljavaju koji čimbenici mogu dovesti do izumiranja određenih vrsta.
Bild
Baveći se prirodnim staništima i njihovim promjenama djeca i mladi vježbaju sposobnost promišljanja i prosuđivanja. Iz više perspektiva znaju poraditi na temi prirodno stanište i tako stvoriti vlastita mišljenja.
Djeca i mladi
na primjeru lososa bave se osnovnim procesima žive i nežive prirode .
razumiju značenje životnog staništa i čimbenika koji ga ugrožavaju.
ciljano koriste digitalne alate za dokumentiranje rezultata svojih istraživanja i za zaključivanje koje iz toga proizlazi
Djeca i mladi
analiziraju i vrednuju digitalne i analogne izvore informacija.
na primjeru istraživanja o životnom staništu lososa uče formulirati razvoje i procese iz prirodnoznanstvene perspektive.
u stanju su sami pristupiti medijskim člancima i napisati jednostavnije članke.
Djeca i mladi
zajednički rade na digitalnim kartama, tako oštre kooperacijske sposobnosti i međusobno si pomažu.
bave se pitanjima, istraživanjima i strategijama kako bi si približili tu tematiku.
razmjenjuju ideje i razvijaju vlastita stajališta o temi „Očuvanje životnih staništa“.
Djeca i mladi
samostalno prepoznaju značenje zadatka „Životna staništa i životni ciklusi lososa“ i postupaju s uvjerenjem.
u stanju su svoje znanje prenijeti na nove probleme, primjerice na problematiku nestanka i ponovnog naseljavanja jesetri u Labi odn. Odri.
stvaraju preduvjet za racionalno-logičko poimanje svijeta kao jednu od mogućnosti izviđanja svijeta. Time se između ostalog stvara temelj za razvoj svijesti o okolišu.
Tijek rada na projektu

Projekt „5000 km protiv struje“ prikladan je kao pristup istraživanju životnih staništa i nudi mogućnost razrađivanja osnove za dublje razumijevanje prirode kao i složenih procesa u (prirodnim) sustavima. Jako je praktično orijentiran i u rad ciljano uključuje okoliš djece i mladih.

U partnerskom radu djeca i mladi bave se životnim prostorom i seobama lososa pritom vježbajući korištenje digitalnih karata. Daljnje osobitosti ribe produbljuju u istraživanju na Internetu. Pritom je pitanje koji su čimbenici doveli do izumiranja ribe. Nakon toga u razgovoru vrednuju i predstavljaju svoje rezultate.

U projekt se mogu integrirati i drugi aspekti, primjerice postupci određivanja biljnog i životinjskog svijeta kao i istraživanje, red i sistematizacija karakteristika.

Djeca i mladi tako mogu dobiti pristup prvotnom životnom prostoru životinja. Na temelju članka o povratku lososa u Rajnu rekonstruiraju seobu lososa uz pomoć Geomapa. Određuju rutu seobe i dodaju komentare i slike.Osiguranje rezultata: GeoMaps
Socijalni oblik: partnerski rad
Nakon rekonstrukcije puteva seobe lososa, djeca i mladi produbljuju svoje spoznaje istražujući osobitosti riba u slatkoj i slanoj vodi. Istraživanje provode na Internetu i svoje rezultate protokoliraju u Word dokumentu.Osiguranje rezultata: Word
Socijalni oblik: partnerski rad
Nakon što su djeca i mladi svladali osnovno poznavanje životnog prostora i odlike lososa, istražuju pitanje koji su čimbenici doveli do izumiranja te ribe u Njemačkoj. To istražuju također na mreži i svoje rezultate/spoznaje zapisuju u Word dokument. Potom predstavljaju rute seobe, o svojim rezultatima istraživanju diskutiraju u grupi za učenje i sve aspekte sabiru u mentalnoj mapi.
Osiguranje rezultata: GeoMaps
Socijalni oblik: Razgovor u grupi za učenje

Postupak tog projekta može se prenijeti na sve regije i životne prostore. Tijek projekta također se može prenijeti na sve druge ugrožene vrste riba putnica i ptica selica. Ovisno o kontekstu središnja pitanja mogu biti drugačija i ona se mogu produbiti. Tako se mogu provesti usporedbe, primjerice, o seobi lososa u dvije rijeke poput Rajne i Labe.

Čitati dalje
/mediabase/img/3278.jpg Torbica za mobitel je praktična stvar. Zaslon štiti od ogrebotina i dobro izgleda. Ponajprije ako je torbica iz kućne radinosti. „Samostalna izrada torbice za mobitel“
/mediabase/img/2104.jpg Uz pomoć oblaka s ključnim riječima učenice i učenici na svom putu istražuju identitetske elemente svakodnevnog jezika i njegove razlike u odnosu na standardni književni jezik. Beskrajno razglabanje

My favorite song

Meteorolog na jedan dan

Što kažete o tome?

Podijeli članak

Proslijedi članak jednim klikom!
share