skiptomain

Zaštita podataka

Vrijeme čitanja: minute
Verzija: 25.5.2018.
Općenito

Zaštita vaših osobnih podataka za Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, osobito je važna. Želimo vas informirati koje osobne podatke prikupljamo, kako ih koristimo i koje vam mogućnosti utjecaja pritom stoje na raspolaganju.


1. Gdje mogu naći informacije koje su za mene važne?

Ova uputa o zaštiti podataka nudi pregled točaka koje Telekom uvažava pri obradi vaših podataka na ovom internetskom portalu. Više informacije o zaštiti podataka u posebnim proizvodima naći ćete na stranici https://www.telekom.com/de/verantwortung/datenschutz-und-datensicherheit/datenschutz i na adresi http://www.telekom.de/datenschutzhinweise.


2. Tko je odgovoran za obradu podataka? Kome se mogu obratiti ako želim postaviti pitanje na temu zaštite podataka?

Voditelj obrade u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka i drugih nacionalnih zakona o zaštiti podataka u pojedinim državama članicama kao i prema ostalim zakonskim propisima:

Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140
53113 Bonn

Deutsche Telekom je davatelj usluga internetske stranice www.teachtoday.de i stoga je odgovorno mjesto za skupljanje podataka.

Obrada podataka provodi se u okviru izvršenja obrade:

Helliwood media & education im fjs e.V.
Marchlewskistraße 27
10243 Berlin
Telefon: +49 30 2938 1684
E-pošta: info@helliwood.de
Web: www.helliwood.de

Sa svojim se pitanjima možete obratiti službeniku za zaštitu podataka u projektnom uredu Teachtoday kojeg je naručio Deutsche Telekom AG i koji je odgovoran za sve slučajeve spomenute inicijative:

Stefan Deumer
HELLIWOOD media & education im fjs e.V.
Marchlewskistraße 27
10243 Berlin
E-pošta: deumer@helliwood.com


3. Koja su moja prava?

Imate pravo:

a) na informacije o kategoriji obrađenih podataka, o svrsi njihove obrade, informacije o primateljima tih podataka, predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni (čl. 15. Opće uredbe o zaštiti podataka);

b) zatražiti ispravak ili brisanje netočnih odn. nepotpunih osobnih podataka (čl. 15. Opće uredbe);

c) u svakom trenutku povući svoju privolu za buduće obrade (čl. 7, stavka 3. Opće uredbe);

d) na temelju svoje posebne situacije uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koja bi trebala uslijediti iz legitimnih razloga za obradu (čl. 21., stavka 1. Opće uredbe);

e) u određenim slučajevima u okviru čl. 17 Opće uredbe ishoditi brisanje osobnih podataka – osobito kad oni više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni, ili ako ste povukli svoju privolu prema točki (c) ili uložili prigovor prema točki (d);

f) pod određenim uvjetima ishoditi ograničenje obrade, u slučaju kad brisanje nije moguće odn. kad je obveza brisanja nejasna (čl. 18. Opće uredbe);

g) na prenosivost podataka, tj. imate pravo zaprimiti svoje osobne podatke koje ste pružili voditelju obrade, u uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu, primjerice CSV te imate pravo te podatke prenijeti drugom voditelju obrade (čl. 20. Opće uredbe);

h) nadzornom tijelu podnijeti pritužbu zbog obrade podataka (za ugovore o korištenju telekomunikacijskih usluga: državnom službeniku za zaštitu podataka; lokalnom službeniku za zaštitu podataka i pitanja informacijske slobode u saveznoj pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija).


4. S kime Telekom dijeli moje podatake?

S izvršiteljima obrade, a to su poduzeća koja smo u zakonskom okviru angažirali radi obrade podataka, sukladno čl. 28. Opće uredbe (izvršitelj usluge, pomoć pri ispunjavanju zadatka). Telekom i u tom slučaju ostaje odgovoran za zaštitu vaših podataka. Druga poduzeća angažiramo osobito u sljedećim područjima: IT, prodaja, marketing, financije, savjetovanje, podrška za korisnike, ljudski resursi, logistika, tisak.

Na temelju zakonskih propisa: u određenim slučajevima smo zakonom obvezani određene podatke dostaviti državnim tijelima.


5. Gdje se moji podaci obrađuju?

Vaši se podaci načelno obrađuju u Njemačkoj i u drugim europskim zemljama.

Ako se obrada vaših podataka u iznimnim slučajevima provodi izvan zemalja Europske unije (dakle, u trećim zemljama), to se vrši samo uz vaš prethodni pristanak ili ako je to nužno potrebno za obavljanje naših zadaća ili je pak tako zakonski predviđeno (čl. 49. Opće uredbe). Osim toga, obrada vaših podataka u trećim zemljama slijedi samo ako je zahvaljujući određenim mjerama zajamčeno da postoji odgovarajuća razina zaštite podataka (npr. odluke Europske komisije o primjerenosti ili tzv. odgovarajuće zaštitne mjere, čl. 44 Opće uredbe).


6. Koji se podaci obuhvaćaju, kako se koriste i koliko se dugo pohranjuju?

a) internetske stranice i datoteke zapisnika
Naš sustav pri svakom pozivanju naše internetske stranice automatski protokolira podatke i informacije o sustavu računala s kojeg je poziv uslijedio.

Pritom se obuhvaćaju sljedeći podaci:

(1) Informacije o internetskom pregledniku i njegovoj inačici
(2) Operativni sustav korisnika
(3) Naziv nuditelja internetskog servisa korisnika
(4) IP adresa korisnika
(5) Datum i vrijeme učitavanja
(6) Adresa internetskih stranica s kojih je korisnik došao na našu stranicu
(7) Internetske stranice koje se učitavaju preko našeg portala

Datoteke zapisnika sadrže IP adrese ili druge podatke pomoću kojih bi bilo moguće identificirati dotičnog korisnika. To bi primjerice mogao biti slučaj ako poveznica prema našoj stranici ili poveznica s naše stranice, sadrži personalizirane podatke.

Podaci se također pohranjuju u datotekama zapisnika našeg sustava. Ti se podaci ne pohranjuju zajedno s drugim individualnim podacima korisnika.


Svrha obrade podataka
Privremeno pohranjivanje IP adrese neophodno je kako bi se zatražena stranica mogla isporučiti na računalo željenog korisnika. U tu se svrhu za vrijeme trajanja internetske sesije mora pohraniti IP adresa korisnika.

Pohranjivanje datoteke zapisnika osigurava funkcionalnost internetskih stranica. Ti nam podaci, osim toga, služe za optimiranje stranice i osiguranje sigurnosti naših informacijsko-tehničkih sustava. Ti se podaci u tom smislu ne koriste u marketinške svrhe.

b]Trajanje pohranjivanja
Podaci se brišu čim se postigne cilj zbog čega su prvotno bili pohranjeni. U slučaju prikupljanja podataka radi omogućavanja rada naše internetske stranice, to je slučaj po završetku sesije.

U slučaju pohranjivanja podataka u datotekama zapisnika to se događa najkasnije nakon sedam dana. Duže pohranjivanje je moguće. U tom se slučaju IP adrese korisnika anonimiziraju kako bi se onemogućilo njihovo pridruživanje određenim klijentima s kojih se stranice pozivaju.


b) Obrazac i e-pošta za kontakt
Na našoj stranici možete naći obazac koji se može koristiti za elektroničko uspostavljanje kontakta. Kod korištenja te mogućnosti, preko maske za unos prenose i pohranjuju se sljedeći podaci:

(1) Titula
(2) Prezime, ime
(3) Adresa e-pošte


U trenutku slanja poruke pohranjuju se i sljedeći podaci:

(1) Datum i vrijeme uspostavljanja kontakta

Za obrađivanje podataka u okviru obrade dajete svoj pristanak i informira vas se o ovoj izjavi o zaštiti podataka.

Alternativno se moguć način uspostavljanja kontakta i preko adrese e-pošte. U tom se slučaju s porukom e-pošte pohranjuju osobni podaci korisnika.

Obrada podataka slijedi preko treće strane koju je odabrao i koju nadgleda voditelj obrade uz poštivanje zakonskih odredbi radi izvršenja obrade. Slanjem poruke dotična osoba potvđuje svoju suglasnost za prenošenje postojećih podataka trećoj strani koju je naveo pružitelj usluga ove internetske stranice (= izvršitelj obrade). Podaci se koriste isključivo u potrebe komuniciranja s korisnikom.


Svrha obrade podataka
Obrada osobnih podataka služi isključivo za obradu uspostavljene komunikacije. U slučaju komuniciranja putem e-pošte u tome je opravdan interes za obradom podataka.

Drugi osobni podaci obrađeni tijekom slanja poruke služe sprečavanju zlouporabe obrasca za kontakt i osiguranju sigurnosti naših informacijsko-tehničkih sustava.


Razdoblje pohrane
Podaci se brišu čim je ispunjena svrha zbog koje su prikupljeni i stoga više nisu potrebni. Za osobne podatke iz maske za unos u kontaktni obrazac i za one podatke poslane e-poštom to je slučaj kad je završena komunikacija s dotičnim korisnikom i kada više nije potrebno protokoliranje komunikacije dotičng upita. Komunikacija je završena kad je iz okolnosti razvidno da je dotični predmet riješen.

Protokoliranje više nije potrebno kod starije komunikacije kad se može pretpostaviti da one više neće biti potrebna.


Ako to zakonski nije drugačije propisano brisanje komunikacija provodi se u normalnom slučaju nakon 24 mjeseci.


7. Kontrola podataka kod korištenja programskih dodataka za društvene medije

S ciljem propagiranja naše ponude, na našim internetskim stranicama koristimo programske dodatke za društvene mreže Facebook, Twitter i YouTube na temelju čl. 6. stavka 1. Opće uredbe o zaštiti podataka. Razlog tome je promidžba kao legitimni interest u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka.

Odgovornost za rad u skladu sa zakonima o zaštiti podataka mora osigurati dotični pružitelj usluge.


Svrha obrade podataka

a) Facebook
Na našim internetskim stranicama koristimo programske dodatke za društvenu mrežu Facebook kako bi individualno mogli oblikovati njihovo korištenje. Pritom koristimo funkciju „SVIĐA MI SE“ ili „PODIJELI“. Ovdje se radi o ponudi mreže Facebook.

Kod poziva neke od naših internetskih stranica s takvim programskim dodatkom, vaš internetski preglednik uspostavlja izravnu vezu s poslužiteljem Facebooka. Sadržaj dodatka prenosi se s Facebooka na vaš preglednik i od tamo na našu internetsku stranicu.

Povezivanjem programskih dodataka Facebook prima informaciju da je vaš preglednik pozvao odgovarajuću stranicu našeg internetskog portala, čak i onda kada ne posjedujete korisnički račun na Facebooku ili kada niste trenutno tamo prijavljeni. Te informacije (zajedno s vašom IP adresom) s vašeg se internetskog preglednika izravno prenosi na poslužitelj Facebooka u SAD-u gdje se i pohranjuje.

Ako ste na Facebooku trenutno prijavljeni, Facebook vaš posjet našim stranicama izravno može svrstati vašem korisničkom računu na Facebooku. Ako interagirate s programskim dodacima, primjerice kad kliknete na gumb „SVIĐA MI SE“ ili „PODIJELI“, dotična se informacija također izravno prenosi na poslužitelj Facebooka gdje se i pohranjuje. Te se informacije osim toga i objavljuju na Facebooku i prikazuju u krugu vaših prijatelja na Facebooku.

Facebook te informacije može koristiti u svrhu oglašavanja, istraživanja tržišta i optimiranja stranica. U tu se svrhu izrađuju profili korištenja, profili interesa i profili međuljudskih odnosa, npr. kako bi se vaše korištenje naše internetske stranice analiziralo u pogledu oglasa koji vam se prikazuju na stranicama Facebooka, kako bi se drugi korisnici Facebooka informirali o vašim aktivnostima na našoj stranici i kako bi se izvršile druge usluge povezane s korištenjem Facebooka.

Ako ne želite da Facebook podatke prikupljene preko naših internetskih stranica pridružuje vašem tamošnjem profilu, morate se prije posjeta naših stranica odjaviti s Facebooka.

Svrha i obim prikupljanja podataka i njihova daljnja obrada i korištenje od strane Facebooka kao i vaša prava i mogućnosti koje nude postavke za zaštitu vaše privatnosti možete naći u Facebookovim uputama za zaštitu podataka (https://www.facebook.com/about/privacy/).


b) Twitter
Na našim internetskim stranicama integrirani su programski dodaci za Twitter Inc. (Twitter). Twiter dodatke („tweet gumb“) na našim ćete stranicama prepoznati po logotipu Twittera. Pregled tweet simbola možete pronaći ovdje: (https://about.twitter.com/resources/buttons).


Po pozivu naše internetske stranice s takvim programskim dodatkom, uspostavlja se izvna veza između vašeg internetskog preglednika i Twitterovog poslužitelja. Twitter tada prima informaciju s vašom IP adresom da ste posjetili našu stranicu. Ako kliknete na tweet gumb, a istovremeno ste prijavljeni na svoj korisnički račun na Twitteru, sadržaj naših stranica možete poveznicom povezati na svoj korisnički profil na Twitteru. Prema tome, Twitter vaš posjet našim stranicama može svrstati vama. Želimo naglasiti da kao poslužitelji naših internetskih stranica ne znamo ništa o sadržaju prenesenih podataka i njihovom korištenju od strane Twittera.

Ako ne želite da Twitter vas posjet našim internetskim stranicama može svrstati vašem profilu, prije toga se odjavite sa svog korisničkog računa na Twitteru. Više informacija o tome možete naći u izjavi o zaštiti podataka na stranicama Twittera: (https://twitter.com/privacy).


c) YouTube
Na našim internetskim stranicama integrirali smo komponente platforme YouTube. YouTube je internetski portal za video sadržaje koji objaviteljima omogućuje besplatnu objavu videa, a drugim korisnicima njegovo besplatno pregledavanje, vrednovanje i komentiranje. YouTube nudi objavljivanje video sadržaja svih vrsta, te se stoga tamo mogu naći kompletni filmovi i televizijske emisije, kao i glazbeni klipovi, najave ili video sadržaji iz kućne produkcije.

Tvrtka koja vodi YouTube je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC je tvrtka-kći grupe Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Svakim pozivom spomenute internetske stranice, koja je u nadležnosti voditelja obrade i na kojoj je integrirana YouTube komponenta (YouTube video), animirat će se internetski preglednik na sustavu dotičnog korisnika da preko YouTube komponente preuzme prikaz odgovarajuće YouTube komponente. Više informacija o platformi YouTube možete pronaći na adresi https://www.youtube.com/yt/about/hr/. U okviru tog tehničkog postupka YouTube i Google dobivaju uvid koje podstranice našeg portala korisnik posjećuje.

Ako je dotični korisnik istovremeno prijavljen na YouTubeu, onda ta platforma sa svakim pozivom podstranice koja sadrži neki YouTube video sadržaj, dobije informaciju koje konkretne podstranice našeg portala dotična osoba posjećuje. Te informacije prikupljaju YouTube i Google i pridružuju ih dotičnom korisničkom računu na YouTubeu.

YouTube i Google preko YouTube komponente informaciju o posjetu dotične osobe prima onda kada je ta osoba istovremeno prijavljena na YouTubeu; to se događa neovisno o tome je li dotična osoba kliknula na neki YouTube video ili nije.

Ako ne želite da YouTube podatke prikupljene preko naše internetske stranice pridružuje vašem Google korisničkom računu, prije posjeta našeg internetskog portala morate se odjaviti sa YouTubea.

Odredbe o privatnosti i uvjetima korištenja platforme YouTube, koje ćete pronaći na stranici https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, daju pregled o tome kako YouTube i Google prikupljaju, obrađuju i koriste osobne podatke.

8. Hoće li biti analizirano moje korisničko ponašanje, primjerice u cilju reklamiranja, praćenja ili sprečavanja prijevara?

a) Upotreba kolačića Opis i opseg obrade podataka
Naša internetska stranica koristi kolačiće. Kod kolačića se radi o tekstualnim datotekama koja se pohranjuju na internetskom pregledniku odnosno s internetskog preglednika na računalni sustav korisnika. Ako korisnik posjeti neku internetsku stranicu, u tom se slučaju može pohraniti kolačić na operativnom sustavu korisnika. Taj kolačić sadrži karakterističnu dužinu znakova koja omogućava jasnu identifikaciju preglednika prilikom ponovnog posjeta internetske stranice.

Koristimo kolačiće kako bismo našu internetsku stranicu još bolje prilagodili potrebama korisnika. Neki od elemenata naše internetske stranice zahtijevaju da se preglednik koji se posjećuje može identificirati i nakon promjene stranice. U kolačićima se pritom pohranjuju i
prosljeđuju sljedeći podaci:

(1) Sesijski ključ
(2) Prihvatanje odredaba o zaštiti podataka

Na našoj internetskoj stranici također koristimo kolačiće koji omogućavaju analizu ponašanja prilikom pretraživanja interneta od strane korisnika. (usp. Odjeljak 8b: Analiza interneta od strane tvrtke Matomo)

Podaci korisnika prikupljeni na taj način pseudonimiziraju se tehničkim postupcima. Zato više nije moguće povezivanje podataka s osobom korisnika koji je posjetio stranicu. Ti se podaci ne pohranjuju zajedno s ostalim osobnim podacima korisnika.

Prilikom posjeta našoj internetskoj stranici korisnici preko informacijskog bannera dobivaju obavijest o korištenju kolačića te se upućuju na ovu Izjavu o zaštiti podataka. U vezi s tim također se daje napomena kako se može spriječiti pohrana kolačića u postavkama preglednika.


Pravna osnova za obradu podataka
Pravna osnova za obradu osobnih podataka uz korištenje tehnički potrebnih kolačića je čl. 6. st. 1. sl. f GDPR-a. Pravna osnova za obradu osobnih podataka uz korištenje kolačića u svrhe analize je uz postojanje privole korisnika u vezi s tim čl. 6. st. 1. sl. a GDPR-a.

Svrha obrade podataka
Svrha obrade tehnički potrebnih kolačića je pojednostaviti korištenje stranica za korisnike. Neke funkcije naše internetske stranice ne mogu se ponuditi bez upotrebe kolačića. Za njih je potrebno da se preglednik ponovno prepozna i nakon promjene stranice.


Kolačići su nam potrebni u sljedećim slučajevima:

(1) Sesijski ključ
(2) Prihvatanje odredaba o zaštiti podataka

Korištenje analitičkih kolačića vrši se u svrhu poboljšanja kvaliteta naše internetske stranica i njezinih sadržaja. Putem analitičkih kolačića dobivamo informaciju kako se koristi internetska stranica pa tako stalno možemo optimizirati našu ponudu (usp. Odjeljak 8b: Analiza interneta od strane tvrtke Matomo)

U tim svrhama leži i naš legitimni interes u obradi osobnih podataka prema čl. 6. st. 1. str. 1. sl. f GDPR-a..


Trajanje pohrane, mogućnost prigovora i uklanjanja
Kolačići se pohranjuju na računalu korisnika i s računala se prosljeđuju našoj stranici. Zato kao korisnik također imate punu kontrolu nad upotrebom kolačića. Promjeno postavki na svojem internetskom pregledniku možete deaktivirati ili ograničiti prijenos kolačića. Već pohranjeni kolačići mogu se u svako doba izbrisati. To se također može obaviti automatizirano. Ako se deaktiviraju kolačići za našu stranicu, moguće je da se više neće moći koristiti sve funkcije internetske stranice u punom opsegu.

Kolačić: Public User
Ponuđač: teachtoday.de
Vrijeme trajanja: briše se isključivanjem preglednika
Svrha: Ovaj kolačić pohranjuje postavku vaše sesije.

Kolačić: _pk*
Ponuđač: Helliwood
Vrijeme trajanja: 1 dan do maksimalno 1 godine
Svrha: Kolačići u svrhe analize - može se isključiti preko „Podešavanje kolačića“.

Kolačić: MATOMO_SESSID
Ponuđač: Helliwood
Vrijeme trajanja: briše se isključivanjem preglednika
Svrha: Kolačić u svrhe analize: Ovaj kolačić pohranjuje postavku vaše sesije.

Kolačić: piwik_ignore
Ponuđač: Helliwood
Vrijeme trajanja: 1 godina
Svrha: Kolačić u svrhe analize: Ovaj kolačić pohranjuje odabir vaše postavke kolačića u svrhe analize.

Kolačić: cookieControl
Ponuđač: Helliwood
Vrijeme trajanja: 30 dana
Svrha: Ovaj kolačić pohranjuje odabir vaše postavke kolačića.

Kolačić: CookieControlPrefs
Ponuđač: Helliwood
Vrijeme trajanja: 30 dana
Svrha: Ovaj kolačić pohranjuje odabir vaše postavke kolačića.

Prilagođavanje kolačića


Na internetskim stranicama www.meine-cookies.org ili www.youronlinechoices.com možete pročitati ostale informacije o kolačićima i pojedinim ponuđačima.

Tamo također imate mogućnost uložiti prigovor na online reklamiranje od strane pojedinih ili svih poduzeća http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Dragovoljno smo prihvatili samoreguliranje organizacije Njemačko vijeće za zaštitu podataka u oblasti online reklamiranja (DDOW)

b) Analiza interneta od strane tvrtke Matomo (nekada PIWIK)
Na našoj internetskoj stranici koristimo alatku Open-Source-Software-Tool tvrtke Matomo (nekada PIWIK) za analizu ponašanja tijekom pretraživanja sadržaja na našoj stranici od strane naših korisnika. Softver upotrebljava kolačić na računalu korisnika (o kolačićima pročitaj već dane informacije gore). Ako se posjete pojedinačne stranice naše internetske stranice, onda se pohranjuju sljedeći podaci:


(1) Dva bajta IP adrese sustava korisnika preko kojeg poziva stranicu
(2) Internetska stranica koja je posjećena
(3) URL internetske stranice s koje je korisnik dospio na posjećenu internetsku stranicu
(4) Podstranice koje se posjećuju s posjećene internetske stranice
(5) Vrijeme provedeno na internetskoj stranici
(6) Učestalost posjeta internetskoj stranici
(7) Informacije o sustavu koji koristi korisnik


Softver pritom radi isključivo preko poslužitelja u njemačkom računalnom centru kojim se upravlja upravo za analizu interneta usklađenu sa zaštitom podataka . Pohrana osobnih podataka korisnika vrši se samo tamo. Obrada podataka vrši se preko treće osobe koju je u procesu upravljanja podacima po nalogu odabrala i koju nadzire odgovorna osoba uz poštovanje zakonskih odredaba.

Softver je tako podešen da se IP adrese na mogu potpuno pohraniti nego da se maskiraju 2 bajta IP adrese (Primjer: 192.168.xxx.xxx). Na taj način više nije moguće povezivanje skraćene IP adrese s računalom preko kojeg je obavljen posjet.

Svrha obrade podataka
Obrada osobnih podataka korisnika omogućuje nam analizu surfanja naših korisnika. Zahvaljujući analizi prikupljenih podataka možemo prepoznati koje se pojedinačne komponente naše stranice koriste. To nam pomaže da kontinuirano optimiramo naš portal koji time oblikujemo tako da našim korisnicima budu jednostavniji za korištenje. U tom je smislu i naš legitimni interest u obradi podataka prema čl. 6 stavku 1. Opće uredbe o zaštiti podataka. Anonimiziranjem IP adrese u dovoljnoj se mjeri u obzir uzima i interes korisnika za zaštitom osobnih podataka.

Trajanje pohrane
Više informacija o postavkama privatnosti softvera tvrtke Matomo naći ćete na sljedećoj poveznici: https://matomo.org/docs/privacy/.

Podijeli članak

Proslijedi članak jednim klikom!
Podijeli