Direkt zum Seiteninhalt
Druga edycja ogólnoeuropejskiego konkursu „Media, ale pewnie!” zakończyła się sukcesem na wielkim szczycie dzieci w listopadzie 2015 r.

W całej Europie nauczyciele starają się wprowadzać z powodzeniem media cyfrowe do procesu nauczania. Opracowują projekty podnoszące kompetencje medialne i wyjaśniają dzieciom, jak wygląda pewne korzystanie z nowych mediów.

Liczne innowacyjne, wzorcowe projekty pozostają jednak niewidoczne na płaszczyźnie ponadregionalnej. I tutaj wkracza konkurs „Media, ale pewnie!” Organizowany jest corocznie i stwarza nauczycielom, którzy zrealizowali udane projekty z zastosowaniem mediów cyfrowych, nie tylko szanse na wygranie nagrody, ale także platformę, na której mogą swoje projekty zaprezentować i wymienić.

W 2015 r. oczekiwane są projekty w dwóch kategoriach:

  1. Bezpieczne użytkowanie mediów: tutaj zaliczają się projekty i koncepcje, które pragną postawić w centrum bezpieczny kontakt z mediami, obojętne czy to w szkole, domu, czy też w czasie wolnym, oraz.
  2. Nauka z mediami cyfrowymi: tutaj chodziło o koncepcje, które wykorzystują media cyfrowe do realizacji celów nauczania oraz do przekazywania treści nauczania.

This year we sought projects in two categories: 1. Safe media usage: These include projects and concepts that focus on safe behavior with media, no matter whether at school, at home or during free time. 2. Learning with digital media: Here we asked for concepts that bring big gains from using digital media in the classroom to achieve learning goals and help transmit learning content.

Wybór laureatów

W obu kategoriach nadesłano szeroką gamę projektów. Oceniane są one w oparciu o kryteria takie jak ich codzienna użyteczność, kreatywność i trwałość. Wyboru zwycięzców dokonało jury składające się z naukowców, praktyków i przedstawicieli firmy Deutsche Telekom (od lewej):

Philip Riederle, bloger i doradca
Prof. dr Gerda Kysela-Schiemer, WSP, Szkoła Wyższa Viktora Frankla, Karyntia, Instytut Dydaktyki i Pedagogiki Szczebla Licealnego
Gabriele Kotulla, Vice President Group Corporate Responsibility Deutsche Telekom
Prof. dr Silke Grafe, Uniwersytet w Würzburgu, Instytut Pedagogiki
Christine Brasch, dziennikarka, m.in. magazyn ELTERN
Prof. dr Frederike Siller, Wyższa Szkoła Techniczna, Kolonia, Instytut Badań nad Mediami i Pedagogiki Mediów
André J. Spang, nauczyciel w Szkole Cesarzowej Augusty w Kolonii, inicjator #EDchatDE
Wręczenie nagród podczas Summit for Kids 2015

Wszyscy zwycięzcy konkursu otrzymują nagrodę w wysokości od 100 do 500 euro wpłacaną do ich klasowej kasy. Ponadto zwycięzcy zaproszeni zostali na 18.11.2015 r. do Bonn na Summit for Kids inicjatywy Teachtoday. Nagrody będą wręczane podczas szczytu,, który jest dniem działań na rzecz dzieci z punktem ciężkości spoczywającym na bezpiecznym wykorzystaniu mediów oraz uczeniu się z nimi.

Czytaj dalej
Druga edycja ogólnoeuropejskiego konkursu „Media, ale pewnie!” zakończyła się sukcesem na wielkim szczycie dzieci w listopadzie 2015 r. Konkurs 2016
Po raz trzeci sukcesem zakończył się międzynarodowy konkurs „Media, ale pewnie”. Z licznie nadesłanych prac wybrano w tym roku w sumie osiem projektów, których tematem były media. Trzech głównych zwycięzców otrzymało nagrody na tegorocznym Szczycie Dzieci „Summit for Kids” w Bonn. Nasi laureaci 2016

Nasi laureaci 2014

Podziel się artykułem!

Przekaż dalej artykuł jednym kliknięciem!
Podziel się