Direkt zum Seiteninhalt

Ko to tamo priča

Vrijeme čitanja: minuti
Komunikaciona sposobnost – uzrast 12-15 godina – 90 min.
„Bricolage de luxe“
Riječ „Bricolage“ na francuskom znači „uradi sam“, ali se ne misli samo na izrađivanje predmeta iz hobija, već i zaigrani odnos prema riječima i jeziku. Mladi ljudi su u toj igri često pravi majstori, što se da vidjeti u mnogim originalnim jezičkim oblicima mladih i u internet komunikaciji.
Na osnovu sopstvenog iskustva, učenice i učenici istražuju identitetske elemente svakodnevnog jezika i njegove razlike u odnosu na standardni jezik. Bave se funkcijama i promjenama u jeziku kao i njihovim značenjem u društvenim medijima. Svoj sleng odnosno kolokvijalni govor zapisuju u „bricolage“, jednu vrstu oblaka sa ključnim riječima (tag cloud).
Djeca i mladi prepoznaju da jezik može da se istražuje kao oblik izražavanja. Uče da razvijaju sopstveno mišljenje i jačaju vještine procjene u korišćenju jezika. Upoznaju nove alate za vizualizaciju sopstvenih procesa učenja.
Tok rada na projektu

U središtu projekta je individualni jezik učenika tako da su zadaci funkcionalno povezani sa njihovim iskustvenim i praktičnim svijetom.

Kao približavanje temi služi video u kojem stručnjaci sa različitim stavovima raspravljaju o govoru mladih. Kako bi shvatili mišljenja stručnjaka, djeca i mladi najprije zajednički u diskusiji razmišljaju o iznesenim argumentima. Razmišljajući o sopstvenom govoru i njegovim specifičnostima produbljuje se diskusija, a njihova se saznanja dokumentuju i vizualizuju u obliku oblaka sa ključnim riječima (tag clouds). Koristeći oblak sa ključnim riječima djeca i mladi bave se pitanjem o značenju jezika u društvenim medijima i pomoću kojih sredstava se taj jezik može istražiti.

Podijelite razred u dvije grupe i odredite dva moderatora.

Za približavanje jeziku mladih služi video „Hajde da pričamo“. Jedna grupa zapisuje argumente jezičkih zaštitnika, a druga argumente onih koji podržavaju jezičke promjene.

Po završetku filma organizujte raspravu obje grupe koju vode odabrani moderatori.

Moderatori rezultate zapisuju na velikom listu papira (flipčart) ili tabli.
Bilježenje rezultata: diskusija; list papira
Socijalni oblik: grupni rad
Nakon izrade prvih pitanja i mišljenja na temu „jezik mladih“, učenici svoja saznanja produbljuju upoređujući sopstveno korišćenje jezika.

Sakupljaju skraćenice, akronime i nove kreativne riječi koje koriste i označavaju ih kao unose u oblak sa ključnim riječima.

Dodatno prave spisak riječi koje najčešće koriste (tzv. „hit lista“).

Svoje rezultate nakon toga predstavljaju u radnim grupama.
Bilježenje rezultata: Vježba sa alatom za mapu razmišljanja
Socijalni oblik: grupni rad
U trećoj fazi učenici provjeravaju koliko se njihove riječi sa hit liste koriste na društvenim mrežama.

Uz pomoć hashtagova, analiziraju koji se tagovi najviše koriste i u kom kontekstu.

U raspravi formulišu svoja zapažanja.

Nakon toga sami osmišljavaju poruke označene tim tagovima (tzv. „hashtag“) i analiziraju njihovu distribuciju online.

Bilježenje rezultata: tabla sa papirom (flipčart), alat za praćenje tagova
Socijalni oblik: Razgovor u grupi

Ovaj projekt je primjer za zajednički rad u odjeljenju sa digitalnim medijima. Taj postupak se bez problema može prenijeti na razna tematska područja i sadržaje.

Čitati dalje
/mediabase/img/2103.png Fokus projekta je razmišljanje o sopstvenom muzičkom ukusu, o preferencijama i stvarima koje ne volite. Učenici uče kako da kreiraju svoj YouTube kanal. Pročitajte više! Moja omiljena pjesma
/mediabase/img/2102.png Djeca su meteorolozi na jedan dan i analiziraju vrijeme i klimatske uslove i uče uzbudljive detalje o meteorologiji. Pročitajte više! Meteorolog na jedan dan

Što kažete na to?

5.000 km protiv struje

Izrada futrole za mobilni telefon

Podijeli ovaj članak!

Postuj ovaj članak jednim klikom!
Podijeli