Direkt zum Seiteninhalt

5.000 km protiv struje

Vrijeme čitanja: minuti
Kreativna sposobnost – uzrast 12-13 godina – 90 min.
GeoMaps pomaže u razumijevanju fenomena o povratku lososa
Losos je nekada važio za jeftinu hranu i bio je rasprostranjena riba u rijekama. Vijekovima se u Njemačkoj lovio u tonama. Međutim, od sredine 1960-tih ta riba je praktično nestala iz rijeka i od tada se lovi u morima ili uzgaja u velikim ribnjacima. U međuvremenu se divlji losos opet vraća u rijeke i jezera.
Pomoću digitalnih mapa djeca i mladi mogu sistemski istražiti primarni životni prostor i kretanje lososa. Na Internetu istražuju koje međusobne povezanosti postoje između organizama i nadređenog sistema i saznaju koji činioci mogu dovesti do izumiranja određenih vrsta.
Baveći se prirodnim staništima i promjenama ekosistema, djeca i mladi vježbaju sposobnost razmišljanja i prosuđivanja. Iz više perspektiva obrađuju temu prirodnih staništa i tako formiraju sopstveno mišljenje.
Tok rada na projektu

Projekat „5.000 km protiv struje“ pogodan je kao pristup istraživanju životnih staništa i nudi mogućnost razrađivanja osnove za dublje razumijevanje prirode kao i složenih procesa u (prirodnim) sistemima. Jako je praktično orijentisan i u rad ciljano uključuje okruženje djece i mladih.

U partnerskom radu djeca i mladi bave se životnim prostorom i seobama lososa. pritom vježbajući korišćenje servisa digitalnog mapiranja. Dalje osobine ribe produbljuju u istraživanju na internetu. Pritom se postavlja pitanje koji su faktori doveli do izumiranja ribe. Nakon toga u razgovoru vrijednuju i predstavljaju svoje rezultate.

U projekat se mogu integrisati i drugi aspekti, na primjer postupci određivanja biljnog i životinjskog svijeta kao i istraživanje, klasifikacija i sistematizacija fizičkih karakteristika.

Na početku, učenici uče o originalnom prirodnom staništu životinja, prirodnom okruženju i ekosistemu. Na osnovu članka o povratku lososa u rijeku Rajnu rekonstruišu seobu (migraciju) lososa uz pomoć Geomapa. Određuju rutu seobe i dodaju komentare i slike.
Bilježenje rezultata: GeoMaps
Socijalni oblik: partnerski rad
Nakon rekonstrukcije puteva migracije lososa, učenici produbljuju svoja saznanja istražujući osobine riba u slatkoj i slanoj vodi. Istraživanje sprovode na internetu i svoje rezultate bilježe u Word dokumentu.

Bilježenje rezultata: Word
Socijalni oblik: partnerski rad
Nakon što su učenici svladali osnovno poznavanje životnog staništa i odlike lososa, istražuju pitanje koji su faktori doveli do izumiranja te ribe u Njemačkoj. To istražuju takođe na internetu i svoje rezultate/saznanja zapisuju u Word dokumentu.

Zatim predstavljaju rute migracije, o svojim rezultatima istraživanja diskutuju u grupi za učenje i sve aspekte sabiraju u zajedničkoj mapi razmišljanja.
Bilježenje rezultata: GeoMaps
Socijalni oblik: Razgovor u grupi za učenje

Projekat se može prenijeti na sve regije i životne prostore. Tok projekta takođe se može prenijeti na sve druge ugrožene vrste migratornih riba i ptica selica. Zavisno od konteksta, glavna pitanja mogu biti drugačija i ona se mogu produbiti. Tako mogu da se sprovedu poređenja o seobi lososa u dvije rijeke poput Rajne i Labe.

Čitati dalje
/mediabase/img/2104.jpg Na osnovu sopstvenog iskustva, učenici istražuju identitetske elemente svakodnevnog jezika i njegove razlike u odnosu na standardni književni jezik. Pročitajte više! Ko to tamo priča
/mediabase/img/2103.png Fokus projekta je razmišljanje o sopstvenom muzičkom ukusu, o preferencijama i stvarima koje ne volite. Učenici uče kako da kreiraju svoj YouTube kanal. Pročitajte više! Moja omiljena pjesma

Meteorolog na jedan dan

Što kažete na to?

Izrada futrole za mobilni telefon

Podijeli ovaj članak!

Postuj ovaj članak jednim klikom!
Podijeli